Nhu cầu bán nợVietcombank Chi nhánh Hà Nội bán khoản nợ của Công ty cổ phần UDIC Kim Bình.
Tên, địa chỉ bên nợ

Tên khách hàng: Công ty cổ phần UDIC Kim Bình

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Kim Bình, xã Kim Bình, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Ngành nghề sản xuất kinh doanh: Sản xuất gạch, ngói, đá ốp lát.

Giá trị khoản nợ

Tài sản bảo đảm cho khoản nợ: Toàn bộ tài sản gắn liền với đất và máy móc thiết bị hình thành trong tương ai của dự án "Đầy tư dây chuyền sản

xuất gạch bê tông khí chưng áp AAC" thuộc sở hữu của Công ty cổ phần UDIC Kim Bình tại thửa đất số 20, tờ bản đồ số 10, địa chỉ: xã Kim Bình,

huyện Kim Bảng (nay là thành phố Phủ Lý), tỉnh Hà Nam. Đất đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn

liền với đất số BB229112 do Sở TN&MT tỉnh Hà Nam cấp ngày 11/10/2010, số vào sổ cấp GCN: CT 00084. Đất thuê đến ngày 09/06/2054, tiền

thuê đất trả hàng năm.

Giá bán dự kiến
Đơn vị
Tài sản bảo đảm khoản nợ

Đầy đủ.

Phương thức bán nợBán thỏa thuận.
Thời hạn gửi văn bản đề nghị mua nợ
Liên hệ

 Vietcombank Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 1 đến Tầng 5, số 11B Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Cán bộ phụ trách: Anh Thượng Anh - số điện thoại: 024 3974666 - ext 338 - Email: anhtt.han@vietcombank.com.vn

Thông tin khác
Thông tin chi tiết

 

Các thông tin khác