Vietcombank Sài Gòn thông báo kế hoạch đấu thầu

A. Thông tin chung:

- Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo:

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH SÀI GÒN

- Địa chỉ: 69 Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM

- Điện thoại: 08 38359323                                   -Fax: 08 38325041

B.    Nội dung của kế hoạch đấu thầu: 

- Tên gói thầu: Sửa chữa, cải tạo, làm vệ sinh mặt tiền trụ sở Chi nhánh VCB Sài Gòn.

- Địa điểm: 69 Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp. HCM.

- Quyết định phê duyệt kế họạch đấu thầu số: 223/QĐ-SGN.HCNS, ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn.

- Chủ đầu tư: Giám đốc Chi nhánh VCB Sài Gòn.

- Giá dự toán: 192.124.064 đồng, Bằng chữ: Một trăm chín mươi hai triệu một trăm hai mươi bốn ngàn không trăm sáu mươi bốn đồng (Đã bao gồm thuế VAT).

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 3/2017

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày

 

 

24/07/2017

 

Các tin tức khác