ü        Cung ứng séc trong nước

               i.      Khái niệm sản phẩm:

VCB cung cấp dịch vụ bán séc trắng cho khách hàng có yêu cầu và đáp ứng các điều kiện khi sử dụng séc.

 

Khách hàng khi sử dụng dịch vụ cung ứng séc của VCB có thể củng cố khả năng thanh toán của tờ séc, tăng tính bảo đảm của khoản thanh toán bằng cách yêu cầu VCB bảo chi cho tờ séc.

              ii.      Đối tượng khách hàng:

            iii.      Tiện ích của dịch vụ:

-          Là một kênh thanh toán không dùng tiền mặt hữu hiệu. Khách hàng có thể giảm thiểu rủi ro do mang nhiều tiền mặt bên mình mà vẫn đảm bảo khả năng chi trả tức thì.

-          Mạng lưới thanh toán rộng khắp Việt Nam và quốc tế (trường hợp séc ký phát bằng ngoại tệ). Người thụ hưởng có thể xuất trình séc tại bất kỳ chi nhánh nào của VCB để thanh toán hoặc bất kỳ ngân hàng thương mại nào để nhờ thu.

-          Là loại hình sản phẩm có kết cấu mở, linh hoạt. Khách hàng có thể lựa chọn:

·          Chỉ trả vào tài khoản. Người thụ hưởng không thể nhận tiền mặt. Điều này hạn chế rủi ro thanh toán không đúng cho người thụ hưởng.

·          Séc gạch chéo. Khách hàng có thể giới hạn phạm vi thanh toán của tờ séc cho một ngân hàng nhất định hoặc cho người hưởng có tài khoản tại ngân hàng đó.

-          Ký phát séc bằng VND hoặc ngoại tệ.

            iv.      Để sử dụng dịch vụ, bạn cần:

-          Khách hàng muốn mua séc trắng phải đảm bảo đủ 2 điều kiện:

·          Mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại VCB;

·          Không bị cấm sử dụng séc hoặc không bị đình chỉ quyền ký phát séc.

-          Khách hàng có thể mua séc trắng tại bất kỳ chi nhánh VCB nào.

-          Khách hàng lập Giấy đề nghị bán séc (theo mẫu)

ü        Thanh toán séc trong nước

               i.      Khái niệm sản phẩm:

VCB cung cấp dịch vụ thanh toán ngay cho séc do khách hàng sử dụng dịch vụ cung ứng séc của VCB ký phát.

              ii.      Đối tượng khách hàng:

            iii.      Tiện ích của dịch vụ:

Người xuất trình có thể lựa chọn:

·          Xuất trình tại quầy: Khách hàng có thể xuất trình séc để thanh toán tại bất kỳ chi nhánh nào của VCB trong cả nước.

·          Xuất trình qua trung tâm thanh toán bù trừ.

-          VCB có chương trình theo dõi séc thất lạc, séc mất cắp trên toàn hệ thống, giảm thiểu rủi ro thanh toán không đúng cho người thụ hưởng.

            iv.      Để sử dụng dịch vụ, bạn cần:

ü        Nhờ thu séc trong nước

               i.      Khái niệm sản phẩm:

VCB cung cấp dịch vụ thu hộ séc do một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán khác phát hành.

Số tiền của séc được ghi có cho khách hàng sau khi được tổ chức thanh toán chấp nhận thanh toán hoặc thanh toán, thông thường trong vòng từ 3 – 5 ngày.

              ii.      Đối tượng khách hàng:

            iii.      Tiện ích của dịch vụ:

Người xuất trình có thể lựa chọn:

-          Xuất trình tại quầy: Khách hàng có thể xuất trình séc để thanh toán tại bất kỳ chi nhánh nào của VCB trong cả nước.

-          Xuất trình qua trung tâm thanh toán bù trừ.

-          VCB có chương trình theo dõi séc thất lạc, séc mất cắp trên toàn hệ thống, giảm thiểu rủi ro thanh toán không đúng cho người thụ hưởng.

            iv.      Để sử dụng dịch vụ, bạn cần:

ü        Thanh toán séc nước ngoài

               i.      Khái niệm sản phẩm:

VCB cung cấp dịch vụ thanh toán cuối cùng cho séc do một NHĐL ở nước ngoài của VCB ký phát, chỉ định VCB làm ngân hàng thanh toán.

              ii.      Đối tượng khách hàng:

            iii.      Tiện ích của dịch vụ:

-          Séc có thể được gửi trực tiếp từ nước ngoài về VCB, VCB tự động hạch toán vào tài khoản rồi thông báo cho khách hàng; hoặc thông báo cho khách hàng ra chi nhánh VCB thuận tiện nhất để làm thủ tục. Khách hàng có thể dễ dàng nhận được tiền mà không tốn thời gian, chi phí đi lại.

-          Trường hợp séc được gửi thẳng tới người thụ hưởng, người thụ hưởng có thể xuất trình séc để thanh toán tại bất kỳ chi nhánh VCB nào.

            iv.      Để sử dụng dịch vụ, bạn cần:

ü        Nhờ thu séc nước ngoài

               i.      Khái niệm sản phẩm:

VCB cung cấp dịch vụ nhờ thu séc với ngân hàng nước ngoài.

              ii.      Đối tượng khách hàng:

            iii.      Tiện ích của dịch vụ:

-          Khách hàng là cá nhân, tổ chức có thể xuất trình séc để nhờ thu tại bất kỳ chi nhánh nào của VCB trong cả nước.

-          Khách hàng là TCTD có thể xuất trình séc để nhờ thu tại bất kỳ chi nhánh nào của VCB trong cả nước hoặc gửi đến qua đường văn thư.

-          VCB ký kết các hợp đồng, thoả thuận nhờ thu séc với nhiều NHĐL trên thế giới, đảm bảo séc được tập trung gửi đi nhờ thu liên tục, số tiền của séc được thanh toán trong thời gian sớm nhất.

-          VCB chủ động liên hệ với tổ chức thanh toán để đảm bảo cập nhật với khách hàng tình trạng của séc trong thời gian sớm nhất.

            iv.      Để sử dụng dịch vụ, bạn cần:

-         Giấy yêu cầu nhờ thu đối với khách hàng là cá nhân, tổ chức (theo mẫu)

-         Thư nhờ thu đối với Tổ chức tín dụng (theo mẫu)

ü        Phát hành séc du lịch

               i.      Khái niệm sản phẩm:

VCB làm đại lý bán séc du lịch cho American Express.

              ii.      Đối tượng khách hàng:

            iii.      Tiện ích của dịch vụ:

            iv.      Để sử dụng dịch vụ, bạn cần:

ü        Thanh toán/ nhờ thu séc du lịch

               i.      Khái niệm sản phẩm:

-          USD: American Express bank of New Jedsey – USA

-          AUD: Commonwealth bank of Australia

-          EUR: American Express GmbH – West Germany

-          GBP: Royal bank of Scotland – UK

-          CAD: Royal bank of Canada

-          JPY: Sumittomo Mitsui Banking Corporation of Tokyo – Japan

-          CHF: U.B.S AG of Switzland

              ii.      Đối tượng khách hàng:

            iii.      Tiện ích của dịch vụ:

            iv.      Để sử dụng dịch vụ, bạn cần: