Tài trợ trước giao hàng

Đồng hành cùng doanh nghiệp với các giải pháp tài trợ đa dạng phong phú

      Tài trợ hàng lưu kho

Tài trợ hàng lưu kho là một sản phẩm tài trợ thương mại, trong đó người xuất khẩu (chủ sở hữu lô hàng lưu kho) được Vietcombank tài trợ từ khâu hàng được lưu vào kho chờ xuất khẩu cho đến giai đoạn sau giao hàng.

Với sản phẩm này, người xuất khẩu có thể thế chấp chính lô hàng trong kho để được Vietcombank tài trợ, nguồn trả nợ chính là số tiền bán lô hàng đó do người nhập khẩu ở nước ngoài thanh toán vào tài khoản của người xuất khẩu mở tại Vietcombank.

Lợi ích

  • Được tài trợ trọn gói ngay từ khi có hàng lưu kho cho đến khi hàng đã được xuất cho người mua;
  • Có cơ hội lớn hơn trong việc tiếp cận với tín dụng ngân hàng do quyết định tài trợ được đồng thời dựa trên đánh giá chất lượng thực tế giao dịch, khả năng thực hiện hợp đồng thương mại và tình trạng tài chính của doanh nghiệp;
  • Có thể chờ đợi điều kiện thị trường tốt hơn để bán hàng được giá mà không lo về vốn tồn đọng.

      Thư tín dụng điều khoản đỏ

L/C điều khoản đỏ là phương thức thanh toán đặc biệt được sử dụng với mục đích hỗ trợ vốn cho người bán hàng (người hưởng lợi). Theo đó, ngân hàng phát hành hoặc ngân hàng được chỉ định sẽ ứng trước một tỉ lệ nào đó trên tổng giá trị của L/C cho người hưởng lợi.

Trước kia, L/C điều khoản đỏ được sử dụng ở một số nước trong một số ngành kinh doanh đặc thù như mua bán len, sợi, bông, trong đó người mua cần ứng trước cho người bán để người bán có đủ tiền thu mua hàng.

Ngày nay, phương thức này vẫn được sử dụng trong một số ngành nghề kinh doanh và thương mại đặc thù, nơi vị thế của người mua thấp hơn của người bán, hoặc do có mối quan hệ đặc biệt mà người mua muốn  tạo điều kiện để người bán có vốn mở rộng hoạt động kinh doanh.

Lợi ích

Đối với bên bán hàng

  • Được ứng trước vốn để thu mua nguyên liệu và sản xuất hàng hóa;
  • Đảm bảo nguồn tiêu thụ của hàng hóa.

Đối với bên mua hàng

  • Tạo quan hệ tốt với bên bán hàng;
  • Tăng khả năng cạnh tranh trong các thị thường mà người bán chiếm ưu thế.