Xuất khẩu

Hỗ trợ hoạt động thương mại quốc tế thông suốt với uy tín và kinh nghiệm của Vietcombank

      Thư tín dụng xuất khẩu

Tín dụng chứng từ là phương thức thanh toán trong đó ngân hàng phát hành, theo yêu cầu của người yêu cầu (người nhập khẩu) cam kết thanh toán một số tiền nhất định cho người hưởng lợi (người xuất khẩu) hoặc chấp nhận hối phiếu do người hưởng lợi kí phát khi nhận được bộ chứng từ xuất trình phù hợp với qui định của Thư tín dụng.

1. Thông báo L/C và sửa đổi L/C

Vietcombank kiểm tra tính chân thực bề ngoài của L/C hoặc sửa đổi L/C và thông báo đến doanh nghiệp.

Lợi ích

 • Việc thông báo L/C và sửa đổi L/C được thực hiện nhanh chóng và chính xác;
 • Vietcombank lưu ý doanh nghiệp những điều khoản L/C bất lợi nếu có;
 • Doanh nghiệp có thể liên hệ với Vietcombank trước khi kí kết hợp đồng để được tư vấn miễn phí về các điều khoản thanh toán, nội dung L/C và ngân hàng phát hành nhằm đảm bảo an toàn thanh toán và tiết kiệm chi phí.

2. Xác nhận L/C

Vietcombank cam kết sẽ thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán cho người hưởng thư tín dụng khi đến hạn với điều kiện bộ chứng từ được xuất trình phù hợp với các điều khoản, điều kiện của L/C do ngân hàng nước ngoài phát hành.

Lợi ích

 • Được ngân hàng phát hành và Vietcombank cùng cam kết thanh toán/chấp nhận thanh toán;  
 • Giúp doanh nghiệp giảm bớt lo lắng do không hiểu biết nhiều về ngân hàng phát hành;
 • Phòng tránh rủi ro phát sinh từ phía ngân hàng phát hành;
 • Hoàn toàn yên tâm với cam kết của một  ngân hàng uy tín hàng đầu trong nước.  

3. Kiểm tra bộ chứng từ và gửi chứng từ đòi tiền theo L/C

Vietcombank tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của bộ chứng từ so với điều kiện của L/C và thông lệ quốc tế. Trong trường hợp Vietcombank nhận thấy bộ chứng từ có những điểm không hợp lệ,  Vietcombank sẽ hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện chứng từ nhằm đảm bảo khả năng đòi tiền từ ngân hàng nước ngoài.

Sau đó, Vietcombank tiến hành gửi bộ chứng từ đòi tiền và thanh toán cho doanh nghiệp khi có báo có của ngân hàng nước ngoài.

Lợi ích

 • Được hỗ trợ  trong việc lập và xuất trình bộ chứng từ hợp lệ đến ngân hàng nước ngoài;
 • Giảm thiểu rủi ro tranh chấp về tình trạng chứng từ và khả năng không được thanh toán;
 • Được hỗ trợ trong việc tra soát, đàm phán với ngân hàng nước ngoài khi phát sinh vướng mắc trong quá trình đòi tiền;
 • Thu hồi tiền hàng trong thời gian ngắn nhất với mức phí hợp lí.

4. Chuyển nhượng L/C

Với tư cách người hưởng lợi thứ nhất, doanh nghiệp có thể yêu cầu Vietcombank chuyển nhượng từng phần hoặc toàn bộ trị giá L/C. Vietcombank sẽ thực hiện việc chuyển nhượng và thông báo L/C đến người hưởng lợi thứ hai. Sau đó, Vietcombank tiếp nhận chứng từ và gửi chứng từ đi thanh toán.

Lợi ích

 • Cung cấp phương tiện đảm bảo cho người hưởng lợi thứ hai mà không phải sử dụng hạn mức tín dụng tại Vietcombank;
 • Người hưởng lợi thứ hai sẽ được đảm bảo thanh toán và có quyền yêu cầu ngân hàng được chỉ định trong L/C gốc thực hiện thanh toán.

      Nhờ thu xuất khẩu

Nhờ thu kèm chứng từ là phương thức thanh toán trong đó người xuất khẩu ủy thác cho ngân hàng thu hộ tiền từ người nhập khẩu căn cứ vào bộ chứng từ gửi hàng kèm theo với điều kiện là nếu người nhập khẩu trả tiền hoặc chấp nhận trả tiền hối phiếu thì ngân hàng mới trao bộ chứng từ gửi hàng cho người nhập khẩu để nhận hàng.

Vietcombank thực hiện tiếp nhận bộ chứng từ từ doanh nghiệp (người xuất khẩu), kiểm tra và gửi bộ chứng từ và gửi ngân hàng nước ngoài để nhờ thu.

Các hình thức thu hộ

 • D/P (Documentary against Payment): Người nhập khẩu phải thanh toán ngay thì ngân hàng thu hộ mới giao bộ chứng từ giao hàng cho họ.
 • D/A (Documentary against Acceptance): Người nhập khẩu phải chấp nhận thanh toán trị giá hối phiếu khi đáo hạn thì ngân hàng mới trao bộ chứng từ gửi hàng cho họ.

Lợi ích

 • Việc gửi chứng từ và giao dịch với các ngân hàng thu hộ thuận tiện nhờ quan hệ đại lí rộng khắp trên toàn thế giới của Vietcombank;
 • Thu hồi tiền hàng cho doanh nghiệp nhanh chóng với mức phí hợp lí.

      Chuyển tiền đến

Đây là dịch vụ đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ với điều khoản thanh toán T/T và nhận tiền từ đối tác nước ngoài chuyển về thông qua hệ thống chuyển tiền điện SWIFT giữa các ngân hàng nước ngoài với Vietcombank.

Lợi ích của dịch vụ

 • Nhận tiền qua tài khoản tiền gửi thanh toán trong hoặc ngoài hệ thống Vietcombank;
 • Nhận tiền bằng VNĐ, ngoại tệ chuyển về hoặc ngoại tệ chuyển đổi khác;
 • Rút tiền tại hơn 300 quầy giao dịch và chi nhánh Vietcombank trên toàn quốc;
 • Hạn chế tối đa chi phí và thời gian thông qua mạng lưới ngân hàng đại lí rộng khắp của Vietcombank;
 • Dịch vụ được xử lí tự động, nhanh chóng, chính xác;
 • Nhận được tiền trong vòng tối đa 24h từ khi Vietcombank nhận điện từ ngân hàng nước ngoài;
 • Nhận được thông báo của Vietcombank ngay khi có tiền chuyển về.