THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÁN BỘ TRỤ SỞ CHÍNH VÀ CHI NHÁNH VIETCOMBANKNhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank cần tuyển cán bộ cho Trụ sở chính các Chi nhánh Vietcombank: Sở Giao dịch, Hải Phòng, Hưng Yên với các thông tin chi tiết như sau:

I/ Chỉ tiêu tuyển dụng:

 

Stt

Vị trí tuyển dụng

Đơn vị

Số lượng cần tuyển dụng

1

Chuyên viên Phê duyệt tín dụng

Phòng Phê duyệt tín dụng – Trụ sở chính

20 cán bộ

Bộ phận Phê duyệt tín dụng Trụ sở chính đặt tại TP. Hồ Chí Minh

20 cán bộ

2

Cán bộ Khách hàng

Chi nhánh VCB Sở Giao dịch

12 cán bộ

Chi nhánh VCB Hải Phòng

06 cán bộ

Chi nhánh VCB Hưng Yên

07 cán bộ

3

Cán bộ Kế toán/ Giao dịch viên

Chi nhánh VCB Sở Giao dịch

02 cán bộ

Chi nhánh VCB Hải Phòng

05 cán bộ

4

Cán bộ Tin học

Chi nhánh VCB Hải Phòng

01 cán bộ

5

Cán bộ Ngân quỹ

Chi nhánh VCB Hải Phòng

01 cán bộ

II/ Chỉ tiêu, mô tả công việc và tiêu chuẩn tuyển dụng: Ứng viên lựa chọn vị trí mong muốn trong bảng trên và truy cập đường dẫn tương ứng để thực hiện đăng ký tài khoản, tạo và nộp hồ sơ trực tuyến trên trang tuyển dụng của Vietcombank. Thông tin chi tiết đính kèm tại đây.

III/ Thời gian, hình thức nhận hồ sơ:

Thời gian: Từ ngày 28/04/2017 đến 24h00 ngày 08/05/2017.

Hình thức nhận hồ sơ: Trực tuyến.

+ Ứng viên truy cập địa chỉ: https://www.vietcombank.com.vn/Careers/News.aspx (Trang web Vietcombank ---> mục Tuyển dụng) để xem thông tin chi tiết và lựa chọn vị trí tuyển dụng.

+ Thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: http://tuyendung.vietcombank.com.vn/

IV/ Hồ sơ đính kèm: (Sau khi tạo và nộp hồ sơ trực tuyến, thí sinh scan các giấy tờ sau, nén vào 1 file rar để đính kèm).

-  Sơ yếu lý lịch tự thuật khai trong giai đoạn 06 tháng gần nhất có chứng nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

-  Bản sao các văn bằng và bảng điểm (không cần công chứng/chứng thực);

-  Bản sao chứng chỉ ngoại ngữ, tin học (không cần công chứng/chứng thực);

-  Giấy chứng nhận sức khoẻ trong thời gian 6 tháng gần nhất;

-   02 ảnh 4x6 (chụp trong vòng 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ).

(Ứng viên phải bổ sung đầy đủ hồ sơ bản giấy có công chứng/chứng thực khi VCB yêu cầu hoặc khi có thông báo ứng viên được vào vòng phỏng vấn tuyển dụng).

V/ Lưu ý:

  -  Vietcombank chỉ nhận những hồ sơ đúng theo tiêu chuẩn tuyển dụng;

 -  Mỗi ứng viên chỉ nộp hồ sơ vào 01 vị trí tuyển dụng. Trường hợp ứng viên vi phạm quy định này, Vietcombank sẽ tự động loại hồ sơ ứng viên khỏi đợt tuyển dụng;

 -  Vietcombank  được quyền lựa chọn hồ sơ để mời ứng viên nổi trội tham gia các vòng tuyển dụng;

 -  Vietcombank chỉ thông báo lịch thi và kết quả đối với ứng viên đủ điều kiện tham dự (qua tin nhắn SMS và email);

    Thời gian thi dự kiến: tháng 05/2017;

 -  Thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của Hồ sơ. Trường hợp Vietcombank phát hiện hồ sơ đăng ký của thí sinh không chính xác, trung thực, Vietcombank có quyền hủy kết quả của thí sinh.

Số điện thoại liên hệ hỗ trợ tại VCB:Anh Minh – 0941924344 / 0941924345

 

 
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÁN BỘ TRỤ SỞ CHÍNH VIETCOMBANK
 

       

      Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank cần tuyển cán bộ cho một số phòng/ trung tâm trực thuộc Trụ sở chính Vietcombank với các thông tin chi tiết như sau:

I/ Chỉ tiêu tuyển dụng:

Stt

Phòng/ban

Số lượng cần tuyển dụng

1

Chính sách sản phẩm NHBL

05 cán bộ

2

Quản lý bán sản phẩm bán lẻ

13 cán bộ (06: TP. Hà Nội; 04: TP. Hồ Chí Minh; 03: TP. Đà Nẵng)

3

Trung tâm Công nghệ thông tin

27 cán bộ

4

Quản lý các đề án công nghệ

03 cán bộ

5

Ban Hiện đại hóa ngân hàng

10 cán bộ

II/ Chỉ tiêu, mô tả công việc và tiêu chuẩn tuyển dụng: Ứng viên lựa chọn vị trí mong muốn trong bảng trên và truy cập đường dẫn tương ứng để thực hiện đăng ký tài khoản, tạo và nộp hồ sơ trực tuyến trên trang tuyển dụng của Vietcombank. Thông tin chi tiết đính kèm tại đây.

III/ Thời gian, hình thức nhận hồ sơ:

Thời gian: Từ ngày 22/12/2016 – đến 24h00 ngày 04/01/2017.

Hình thức nhận hồ sơ: Trực tuyến.

+ Ứng viên truy cập địa chỉ: https://www.vietcombank.com.vn/Careers/News.aspx (Trang web Vietcombank ---> mục Tuyển dụng) để xem thông tin chi tiết và lựa chọn vị trí tuyển dụng.

+ Thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: http://tuyendung.vietcombank.com.vn/

IV/ Hồ sơ đính kèm: (thí sinh scan các giấy tờ sau, nén vào 1 file rar để đính kèm, sau khi tạo và nộp hồ sơ trực tuyến)

-  Sơ yếu lý lịch tự thuật khai trong giai đoạn 06 tháng gần nhất có chứng nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

-  Bản sao các văn bằng và bảng điểm (không cần công chứng/chứng thực);

-  Bản sao chứng chỉ ngoại ngữ, tin học (không cần công chứng/chứng thực);

-  Giấy chứng nhận sức khoẻ trong thời gian 6 tháng gần nhất;

-   02 ảnh 4x6 (chụp trong vòng 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ).

(Ứng viên phải bổ sung đầy đủ hồ sơ bản giấy có công chứng/chứng thực khi VCB yêu cầu hoặc khi có thông báo ứng viên được vào vòng phỏng vấn tuyển dụng).

V/ Lưu ý:

 -  Vietcombank chỉ nhận hồ sơ ứng viên tốt nghiệp hệ tập trung chính quy (không bao gồm hệ liên thông, tại chức) của các trường Đại học theo quy định của Vietcombank;

 -  Mỗi ứng viên chỉ nộp hồ sơ vào 01 vị trí tuyển dụng. Trường hợp ứng viên vi phạm quy định này, Vietcombank sẽ tự động loại hồ sơ ứng viên khỏi đợt tuyển dụng;

 -  VCB được quyền lựa chọn hồ sơ để mời ứng viên nổi trội tham gia các vòng tuyển dụng;

 -  Vietcombank chỉ thông báo lịch thi và kết quả đối với ứng viên đủ điều kiện tham dự (qua tin nhắn SMS và email)

    Thời gian thi dự kiến: tháng 01/2017;

 -  Thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của Hồ sơ. Trường hợp VCB phát hiện hồ sơ đăng ký của thí sinh không chính xác, trung thực, kết quả của thí sinh sẽ bị hủy bỏ.

Số điện thoại liên hệ hỗ trợ tại VCB:

o   Anh Minh – 0941924344

o   Anh Dương – 0941924345

 
 
 

 

 
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 189 NHÂN VIÊN CHO 54 CHI NHÁNH VIETCOMBANK

       

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank cần tuyển 189 cán bộ cho 54 chi nhánh trên hệ thống Vietcombank với các thông tin chi tiết như sau:

I/ Tiêu chuẩn chung: không quá 35 tuổi.

II/ Chỉ tiêu tuyển dụng

- Số lượng: 189 chỉ tiêu tại 54 chi nhánh trên toàn hệ thống Vietcombank.

- Các vị trí cán bộ: Khách hàng; Kế toán/giao dịch viên; Ngân quỹ và Tin học.

 
Vị trí tuyển dụng
 
Số lượng tuyển (người)
 
 
 
108
 
 
63
 
 
12
 
 
 
6

III/ Chỉ tiêu, mô tả công việc và tiêu chuẩn tuyển dụng: Ứng viên lựa chọn vị trí mong muốn trong bảng trên và truy cập đường dẫn tương ứng để thực hiện đăng ký tài khoản, tạo và nộp hồ sơ trực tuyến trên trang tuyển dụng của Vietcombank. Thông tin chi tiết đính kèm tại đây.

IV/ Thời gian, hình thức nhận hồ sơ:

Thời gian: Từ ngày 09 -  24h00 ngày 15/11/2016.
Hình thức nhận hồ sơ: Trực tuyến.

+ Ứng viên truy cập địa chỉ: https://www.vietcombank.com.vn/Careers/News.aspx (Trang web Vietcombank ---> mục Tuyển dụng) để xem thông tin chi tiết và lựa chọn vị trí tuyển dụng.

 
+ Thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: http://tuyendung.vietcombank.com.vn/
 

V/ Hồ sơ đính kèm: (thí sinh scan các giấy tờ sau, nén vào 1 file rar để đính kèm, sau khi tạo và nộp hồ sơ trực tuyến)

-  Sơ yếu lý lịch tự thuật khai trong giai đoạn 06 tháng gần nhất có chứng nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

-  Bản sao các văn bằng và bảng điểm (không cần công chứng/chứng thực);

-  Bản sao chứng chỉ ngoại ngữ, tin học (không cần công chứng/chứng thực);

-  Giấy chứng nhận sức khoẻ trong thời gian 6 tháng gần nhất;

-   02 ảnh 4x6 (chụp trong vòng 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ)

(Ứng viên phải bổ sung đầy đủ hồ sơ bản giấy có công chứng/chứng thực khi VCB yêu cầu hoặc khi có thông báo ứng viên được vào vòng phỏng vấn tuyển dụng).

VI/ Lưu ý: 

 -  Vietcombank chỉ nhận hồ sơ ứng viên tốt nghiệp hệ tập trung chính quy (không bao gồm hệ liên thông, tại chức) của các trường Đại học theo quy định của Vietcombank;

 -  Mỗi ứng viên chỉ nộp hồ sơ vào 01 vị trí tuyển dụng và 01 Chi nhánh. Trường hợp ứng viên vi phạm quy định này, Vietcombank sẽ tự động loại hồ sơ ứng viên khỏi đợt tuyển dụng;

 -  VCB được quyền lựa chọn hồ sơ để mời ứng viên nổi trội tham gia các vòng tuyển dụng;

 -  Vietcombank chỉ thông báo lịch thi đối với ứng viên đủ điều kiện dự thi (qua tin nhắn SMS và email)

    Thời gian thi dự kiến: tháng 11/2016;

 -  Thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của Hồ sơ. Trường hợp VCB phát hiện hồ sơ đăng ký của thí sinh không chính xác, trung thực, kết quả của thí sinh sẽ bị hủy bỏ.

Số điện thoại liên hệ hỗ trợ tại VCB:

o   Anh Minh – 0941924344

o   Anh Dương – 0941924345

 

 

      
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÁN BỘ TRỤ SỞ CHÍNH VIETCOMBANK

       

Với kinh nghiệm hoạt động hơn 50 năm, Vietcombank đã có những đóng góp quan trọng cho sự ổn định và phát triển của kinh tế đất nước, phát huy tốt vai trò của một ngân hàng chủ lực, chủ đạo, phục vụ hiệu quả cho phát triển kinh tế xã hội trong nước; Đồng thời, tạo những ảnh hưởng quan trọng đối với cộng đồng tài chính khu vực và toàn cầu. Luôn hướng đến các chuẩn mực quốc tế trong hoạt động, Vietcombank liên tục được các tổ chức uy tín trên thế giới bình chọn là “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam”,“Ngân hàng có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam”... Vietcombank cũng là ngân hàng đầu tiên và duy nhất của Việt Nam có mặt trong Top 500 Ngân hàng hàng đầu thế giới theo kết quả bình chọn do Tạp chí The Banker công bố.

Trong thời gian tới, với tầm nhìn chiến lược, phấn đấu trở thành ngân hàng số 1 tại Việt Nam, sở hữu nguồn nhân lực tốt nhất trên thị trường. Để thực hiện thành công chiến lược đó, Vietcombank luôn coi chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và then chốt, do đó, công tác tuyển dụng cán bộ, thu hút người tài luôn được đặt lên hàng đầu.

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank cần tuyển cán bộ cho Ban Chiến lược và thư ký tổng hợp trực thuộc Trụ sở chính Vietcombank với các thông tin chi tiết như sau:

I/ Tiêu chuẩn chung: dưới 35 tuổi.
II/ Chỉ tiêu tuyển dụng:
Vị trí tuyển dụng

Số lượng tuyển (người)

Cán bộ Ban Chiến lược và thư ký tổng hợp

2

-      Chuyên viên Quản trị Chiến lược&Quản lý dự án: 1 người

-      Chuyên viên Quan hệ cổ đông và nhà đầu tư (IR) : 1 người

 

III/ Mô tả công việc và tiêu chuẩn tuyển dụng: Ứng viên xem thông tin chi tiết theo bằng cách lựa chọn vào vị trí mong muốn tại bảng trên.
IV/ Thời gian, hình thức nhận hồ sơ:
       - Thời gian:Từ ngày 19/10/2016 - 26/10/2016.

       - Hình thức nhận hồ sơ: Trực tuyến.

+Ứng viên thực hiện khai thông tin vào phiếu dự tuyển. (Download tại đây)

+Thực hiện gửi phiếu dự tuyển và hồ sơ đính kèm về địa chỉ email: tuyendung@vietcombank.com.vn

V/ Hồ sơ đính kèm: (thí sinh scan các giấy tờ sau, nén vào 1 file rar để đính kèm cùng phiếu dự tuyển - Tên file ghi rõ họ tên và vị trí ứng tuyển)

-  Sơ yếu lý lịch tự thuật khai trong giai đoạn 06 tháng gần nhất có chứng nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

-  Bản sao các văn bằng và bảng điểm (không cần công chứng/chứng thực);

-   Bản sao chứng chỉ ngoại ngữ, tin học (không cần công chứng/chứng thực);

-   Giấy chứng nhận sức khoẻ trong thời gian 6 tháng gần nhất;
-   02 ảnh 4x6 (chụp trong vòng 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ)

(Ứng viên phải bổ sung đầy đủ hồ sơ bản giấy có công chứng/chứng thực khi VCB yêu cầu hoặc khi có thông báo ứng viên được vào vòng phỏng vấn tuyển dụng).

VI/ Lưu ý:

  -  Vietcombank chỉ nhận hồ sơ ứng viên tốt nghiệp hệ tập trung chính quy (không bao gồm hệ liên thông, tại chức) của các trường Đại học theo quy định của Vietcombank;

 -  Mỗi ứng viên chỉ nộp hồ sơ vào 01 vị trí tuyển dụng. Trường hợp ứng viên vi phạm quy định này, Vietcombank sẽ tự động loại hồ sơ ứng viên khỏi đợt tuyển dụng;

 -  VCB được quyền lựa chọn hồ sơ để mời ứng viên nổi trội tham gia các vòng tuyển dụng;

 -  Vietcombank chỉ thông báo lịch thi đối với ứng viên đủ điều kiện dự thi (qua tin nhắn SMS và email)

    Thời gian thi dự kiến: Tháng 11/2016;

 -   Thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của Hồ sơ. Trường hợp VCB phát hiện hồ sơ đăng ký của thí sinh không chính xác, trung thực, kết quả của thí sinh sẽ bị hủy bỏ.

               Số điện thoại liên hệ hỗ trợ tại VCB:

o   Anh Minh – 0941924344
 

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG

CHI NHÁNH VCB LẠNG SƠN VÀ CHI NHÁNH VCB LÀO CAI

                                   

Với kinh nghiệm hoạt động hơn 50 năm, Vietcombank đã có những đóng góp quan trọng cho sự ổn định và phát triển của kinh tế đất nước, phát huy tốt vai trò của một ngân hàng chủ lực, chủ đạo, phục vụ hiệu quả cho phát triển kinh tế xã hội trong nước, đồng thời, tạo những ảnh hưởng quan trọng đối với cộng đồng tài chính khu vực và toàn cầu. Luôn hướng đến các chuẩn mực quốc tế trong hoạt động, Vietcombank liên tục được các tổ chức uy tín trên thế giới bình chọn là “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam”, “Ngân hàng có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam”... Vietcombank cũng là ngân hàng đầu tiên và duy nhất của Việt Nam có mặt trong Top 500 Ngân hàng hàng đầu thế giới theo kết quả bình chọn do Tạp chí The Banker công bố.

Trong thời gian tới, với tầm nhìn chiến lược, phấn đấu trở thành ngân hàng số 1 tại Việt Nam, sở hữu nguồn nhân lực tốt nhất trên thị trường. Để thực hiện thành công chiến lược đó, Vietcombank luôn coi chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và then chốt, do đó, công tác tuyển dụng cán bộ, thu hút người tài luôn được đặt lên hàng đầu.

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank cần tuyển 04 cán bộ cho Chi nhánh VCB Lạng Sơn Chi nhánh VCB Lào Cai với các thông tin chi tiết như sau:

I. Chỉ tiêu tuyển dụng:
Vị trí tuyển dụng
Số lượng tuyển (người)
 
1. Chi nhánh VCB Lạng Sơn
 
2

-         Trưởng phòng Khách hàng

1

-         Trưởng phòng Kế toán

1
 
2. Chi nhánh VCB Lào Cai
 
2

-         Trưởng phòng Giao dịch

1

-         Phó trưởng phòng Khách hàng

1
 
Tổng:
 
4

II. Mô tả công việc và tiêu chuẩn tuyển dụng: Ứng viên xem chi tiết theo đường dẫn:

-          Chi nhánh VCB Lạng Sơn.

-          Chi nhánh VCB Lào Cai.  

III. Thời gian, hình thức nhận hồ sơ: Nhận trực tuyến và nhận trực tiếp

-       Nhận trực tuyến:

o   Thời gian: Từ ngày 06 – 14/10/2016

+ Ứng viên truy cập địa chỉ: https://www.vietcombank.com.vn/Careers/News.aspx (Trang web Vietcombank --> mục Tuyển dụng) để xem thông tin chi tiết và lựa chọn vị trí tuyển dụng tại mục I. Chỉ tiêu tuyển dụng.

+ Thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: http://tuyendung.vietcombank.com.vn/

o   Hồ sơ đính kèm: (thí sinh scan các giấy tờ sau, sau khi tạo và nộp hồ sơ trực tuyến)

         + Sơ yếu lý lịch tự thuật khai trong giai đoạn 06 tháng gần nhất có chứng nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

          + Bản sao các văn bằng và bảng điểm (không cần công chứng/chứng thực);

          + Bản sao chứng chỉ ngoại ngữ, tin học (không cần công chứng/chứng thực);

          + Giấy chứng nhận sức khoẻ trong thời gian 6 tháng gần nhất;

          + 02 ảnh 4x6 (chụp trong vòng 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ)

o   Số điện thoại liên hệ hỗ trợ tại VCB: 

          + Anh Minh:   0941924344

          + Anh Dương: 0941924345
     o  
Thời gian: Từ ngày 06 – 14/10/2016 (Sáng từ 8h30 đến 11h00; chiều từ 13h30 đến 16h30).

-      Nhận trực tiếp: Thí sinh nộp trực tiếp tại Trụ sở Chi nhánh.

+ Đối với Chi nhánh VCB Lạng Sơn: Tầng 1, Tòa nhà Trung tâm thương mại Phú Lộc, khu Dự án Phú Lộc 4, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

+ Đối với Chi nhánh VCB Lào Cai: Số 079 đường Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai.

o   Yêu cầu bộ hồ sơ dự tuyển (T/H nộp trực tiếp):

+ Đơn xin dự tuyển viết tay; 

+ Phiếu đăng ký dự tuyển (Download tại đây)

+Bản gốc Sơ yếu lý lịch tự thuật khai trong giai đoạn 06 tháng gần nhất có chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền;

+Bản sao các văn bằng và bảng điểm (không cần công chứng/chứng thực);

+Bản sao chứng chỉ ngoại ngữ, tin học (không cần công chứng/chứng thực);

+Bản sao Giấy khai sinh (không cần công chứng/chứng thực);

+Bản gốc Giấy chứng nhận sức khoẻ trong thời gian 6 tháng gần nhất;

+02 ảnh 4x6 (chụp trong vòng 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ) và hai phong bì dán sẵn tem, địa chỉ, điện thoại, email liên hệ.

(Ứng viên phải bổ sung đầy đủ hồ sơ bản giấy có công chứng/chứng thực khi VCB yêu cầu hoặc khi có thông báo ứng viên được vào vòng phỏng vấn tuyển dụng).

IV. Lưu ý:

-         Vietcombank chỉ nhận hồ sơ ứng viên tốt nghiệp hệ tập trung chính quy (không bao gồm hệ liên thông, tại chức) của các trường Đại học theo quy định của Vietcombank;

-         Mỗi ứng viên chỉ nộp hồ sơ vào 01 vị trí tuyển dụng. Trường hợp ứng viên vi phạm quy định này, Vietcombank sẽ tự động loại hồ sơ ứng viên khỏi đợt tuyển dụng;

-         VCB được quyền lựa chọn hồ sơ để mời ứng viên nổi trội tham gia các vòng tuyển dụng;

-         Vietcombank chỉ thông báo lịch thi đối với ứng viên đủ điều kiện dự thi (qua tin nhắn SMS và email).  

-         Thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của Hồ sơ. Trường hợp VCB phát hiện hồ sơ đăng ký của thí sinh không chính xác, trung thực, kết quả của thí sinh sẽ bị hủy bỏ.

 

 

 

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÁN BỘ TRỤ SỞ CHÍNH VIETCOMBANK

                                   

Với kinh nghiệm hoạt động hơn 50 năm, Vietcombank đã có những đóng góp quan trọng cho sự ổn định và phát triển của kinh tế đất nước, phát huy tốt vai trò của một ngân hàng chủ lực, chủ đạo, phục vụ hiệu quả cho phát triển kinh tế xã hội trong nước; Đồng thời, tạo những ảnh hưởng quan trọng đối với cộng đồng tài chính khu vực và toàn cầu. Luôn hướng đến các chuẩn mực quốc tế trong hoạt động, Vietcombank liên tục được các tổ chức uy tín trên thế giới bình chọn là “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam”, “Ngân hàng có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam”... Vietcombank cũng là ngân hàng đầu tiên và duy nhất của Việt Nam có mặt trong Top 500 Ngân hàng hàng đầu thế giới theo kết quả bình chọn do Tạp chí The Banker công bố.

Trong thời gian tới, với tầm nhìn chiến lược, phấn đấu trở thành ngân hàng số 1 tại Việt Nam, sở hữu nguồn nhân lực tốt nhất trên thị trường. Để thực hiện thành công chiến lược đó, Vietcombank luôn coi chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và then chốt, do đó, công tác tuyển dụng cán bộ, thu hút người tài luôn được đặt lên hàng đầu.

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank cần tuyển 62 cán bộ cho Trụ sở chính Vietcombank với các thông tin chi tiết như sau:

I/ Tiêu chuẩn chung: dưới 35 tuổi.

II/ Chỉ tiêu tuyển dụng:

Vị trí tuyển dụng

Số lượng tuyển (người)

1. Khối Bán lẻ

3

-       Cán bộ Phòng Phát triển mạng lưới, Hỗ trợ Nghiệp vụ và Cá thể hóa thẻ -Trung tâm thẻ : 2 người

-       Cán bộ Phòng Thanh toán Thẻ - Trung tâm thẻ : 1 người

3

2. Khối Bán buôn

11

-      Cán bộ Ban Khách hàng doanh nghiệp : 9 người

9

-      Chuyên viên khách hàng – Ban Định chế tài chính : 2 người

2

3. Khối Quản lý rủi ro

10

-      Cán bộ Phòng Phê duyệt tín dụng : 4 người

4

-      Chuyên viên bộ phận Quản lý rủi ro lãi suất – Phòng Quản lý rủi ro thị trường : 1 người

-      Chuyên viên mô hình, định lượng bộ phận Quản lý rủi ro thị trường – Phòng Quản lý rủi ro thị trường : 1 người

2

-      Nhân viên Quản lý danh mục tín dụng – Phòng Chính sách tín dụng : 1 người

1

-      Cán bộ chuyên trách Tổ thư ký Basel II : 2 người

2

-      Cán bộ Phòng Công nợ : 1 người

1

4. Khối Vốn

3

-      Cán bộ Phòng Quản lý tài sản nợ, tài sản có (ALM) : 1 người

1

-      Cán bộ Phòng Kinh doanh Vốn : 2 người

2

5. Khối Tài chính:

5

-      Cán bộ Phòng Tổng hợp chế độ kế toán : 2 người

2

-      Cán bộ Phòng Kế hoạch : 3 người

3

6. Khối Hỗ trợ

5

-      Cán bộ Phòng Quan hệ công chúng : 1 người

1

-      Cán bộ Phòng Pháp chế : 2 người

2

-      Cán bộ theo dõi Hợp đồng mua cổ phần – Phòng Hợp tác chiến lược: : 1 người

1

-      Cán bộ Phòng Kế toán tài vụ - Trung tâm đào tạo : 1 người

 

1

7. Khối Tác nghiệp

25

-      Thanh toán viên Trung tâm thanh toán : 3 người

3

-      Chuyên viên Tài trợ thương mại – Trụ sở chính : 4 người

-      Chuyên viên Tài trợ thương mại – Hồ Chí Minh : 8 người

12

-      Chuyên viên Trung tâm dịch vụ khách hàng – VCC : 10 người

10

Tổng:

62

Ứng viên lựa chọn vị trí mong muốn trong bảng trên và truy cập đường dẫn tương ứng để thực hiện đăng ký tài khoản, tạo và nộp hồ sơ trực tuyến trên trang tuyển dụng của Vietcombank.

III/ Thời gian, hình thức nhận hồ sơ:

       - Thời gian:

+ Từ ngày 21/9/2016 - 07/10/2016 đối với các Khối Bán buônQuản lý rủi ro.

+ Từ ngày 21/9/2016 - 30/9/2016 đối với các khối còn lại.

       - Hình thức nhận hồ sơ: Trực tuyến.

+ Ứng viên truy cập địa chỉ: https://www.vietcombank.com.vn/Careers/News.aspx (Trang web Vietcombank à mục Tuyển dụng) để xem thông tin chi tiết và lựa chọn vị trí tuyển dụng.

+ Thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: http://tuyendung.vietcombank.com.vn/

IV/ Hồ sơ đính kèm: (thí sinh scan các giấy tờ sau, sau khi tạo và nộp hồ sơ trực tuyến)

-  Sơ yếu lý lịch tự thuật khai trong giai đoạn 06 tháng gần nhất có chứng nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

-  Bản sao các văn bằng và bảng điểm (không cần công chứng/chứng thực);

-   Bản sao chứng chỉ ngoại ngữ, tin học (không cần công chứng/chứng thực);

-   Giấy chứng nhận sức khoẻ trong thời gian 6 tháng gần nhất;

-   02 ảnh 4x6 (chụp trong vòng 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ)

(Ứng viên phải bổ sung đầy đủ hồ sơ bản giấy có công chứng/chứng thực khi VCB yêu cầu hoặc khi có thông báo ứng viên được vào vòng phỏng vấn tuyển dụng).

V/ Lưu ý:

  -  Vietcombank chỉ nhận hồ sơ ứng viên tốt nghiệp hệ tập trung chính quy (không bao gồm hệ liên thông, tại chức) của các trường Đại học theo quy định của Vietcombank;

 -  Mỗi ứng viên chỉ nộp hồ sơ vào 01 vị trí tuyển dụng. Trường hợp ứng viên vi phạm quy định này, Vietcombank sẽ tự động loại hồ sơ ứng viên khỏi đợt tuyển dụng;

 -  VCB được quyền lựa chọn hồ sơ để mời ứng viên nổi trội tham gia các vòng tuyển dụng;

 -  Vietcombank chỉ thông báo lịch thi đối với ứng viên đủ điều kiện dự thi (qua tin nhắn SMS và email)

    Thời gian thi dự kiến: Tháng 10/2016;

 -   Thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của Hồ sơ. Trường hợp VCB phát hiện hồ sơ đăng ký của thí sinh không chính xác, trung thực, kết quả của thí sinh sẽ bị hủy bỏ.

            

               Số điện thoại liên hệ hỗ trợ tại VCB:

 

o   Anh Minh – 0941924344

o   Anh Dương – 0941924345

  

 

 

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
(Chuyên viên Dự án chuyển đổi)

Với mục tiêu phấn đấu trở thành ngân hàng số 1 tại Việt Nam, Vietcombank luôn đặt mục tiêu là ngân hàng quản trị rủi ro tốt nhất theo thông lệ quốc tế và là ngân hàng đứng đầu về chất lượng nguồn nhân lực.

Hiện nay, Vietcombank có nhu cầu tuyển dụng chuyên viên Dự án chuyển đội, cụ thể như sau: 

I.      Số lượng tuyển dụng: 04 cán bộ.

II.   Tiêu chuẩn tuyển dụng:

1.     Mô tả công việc:

-         Thực hiện dự án theo thời hạn, trong phạm vi ngân sách và đáp ứng được yêu cầu về chất lượng của dự án chuyển đổi;

-         Báo cáo các rủi ro và các vấn đề trong quá trình thực hiện dự án chuyển đổi;

-         Đề xuất những yêu cầu thay đổi cần thiết trong quá trình thực hiện dự án chuyển đổi;

-         Tuân thủ theo kế hoạch hành động của dự án chuyển đổi;

-         Tham gia các cuộc họp hàng tuần đưa ra các ý kiến xây dựng, cải tiến quy trình làm việc để đảm bảo hoàn thành công việc;

-         Tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ theo kế hoạch dự án chuyển đổi;

-         Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công.

2.     Trình độ:

-         Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp hệ chính quy loại Khá trở lên tại các trường Đại học: Ngoại Thương, Kinh tế quốc dân, Học viện Ngân hàng và các trường Đại học nước ngoài có uy tín. Gồm các chuyên ngành: Tài chính ngân hàng, Kinh tế đối ngoại, Kế toán, kiểm toán.

-         Trình độ ngoại ngữ tiếng Anh: có thể nghe nói đọc viết để làm việc với đối tác nước ngoài;

-         Trình độ Tin học: Kỹ năng xử lý dữ liệu trên excel ở mức độ phức tạp cao.

3.     Kinh nghiệm:

-         Có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 03 năm tại các Ngân hàng đã chuyển đổi mô hình trong các lĩnh vực: nhân sự, MIS.

-         Đã có kinh nghiệm trực tiếp tham gia vào các dự án chuyển đổi mô hình ngân hàng trong lĩnh vực nhân sự hiện đại như xây dựng chế độ đãi ngộ, khung năng lực, năng suất chuẩn, định biên lao động, xây dựng mô hình HRBP…

4.     Kiến thức:

-         Am hiểu vkiến thức về dịch vụ và các sản phẩm của NH;

-         Có kiến thức hiểu biết sâu về các mô hình ngân hàng hiện đại, xu thế của thế giới.

5.     Kỹ năng:

-         Kỹ năng tổng hợp thông tin, phân tích số liệu;

-         Lập kế hoạch và tổ chức công việc ;

-         Kỹ năng giao tiếp và truyền thông;

-         Kỹ năng thiết lập các mối quan hệ ở phạm vi rộng.

6.     Khả năng:

-         Khả năng tư duy logic;

-         Khả năng đánh giá, phân tích và ra quyết định.

7.     Phẩm chất cá nhân:

-         Tuân thủ k luật;

-         Tinh thần trách nhiệm;

-         Trung thực;

-         Năng động, sáng tạo, chịu được áp lực công việc cao.

III.           Hồ sơ dự tuyển:

-         Đơn xin dự tuyển viết tay; 

-         Phiếu đăng ký dự tuyển (lấy tại đây);

-         Bản gốc Sơ yếu lý lịch tự thuật khai trong giai đoạn 6 tháng gần nhất có chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền;

-         Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và bảng điểm (không cần công chứng/chứng thực);

-         Bản sao Giấy khai sinh (không cần công chứng/chứng thực);

-         Bản gốc Giấy chứng nhận sức khoẻ trong thời gian 6 tháng gần nhất;

-         02 ảnh 4x6 (chụp trong vòng 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ) và hai phong bì dán sẵn tem, địa chỉ, điện thoại, email liên hệ.

(Ứng viên phải bổ sung đầy đủ hồ sơ bản giấy có công chứng/chứng thực theo yêu cầu khi VCB có thông báo ứng viên được vào vòng phỏng vấn tuyển dụng).

IV.           Thời gian, địa điểm và phương thức nhận hồ sơ: 

-         Thời gian: 05 ngày làm việc, trừ Thứ 7, Chủ nhật (22/8/2016- 26/08/2016).

(Sáng từ 8h30 – 11h00, chiều từ 13h30 – 16h00)

-         Nơi nhận Hồ sơ: Ban Tổ chức cán bộ, tầng 15, Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hà Nội.

-         Thí sinh trực tiếp đến nộp hồ sơ.

(Thông báo tuyển dụng của VCB được đăng trên báo Lao động và báo mạng VietnamWorks.com.vn 05 kỳ liên tiếp từ ngày 19/8/2016 và Website Vietcombank).

V.               Lưu ý:

-         Hồ sơ đã nộp không trả lại;

-         VCB được quyền lựa chọn hồ sơ để mời ứng viên nổi trội tham gia các vòng tuyển dụng;

-         Vietcombank chỉ thông báo lịch thi đối với ứng viên đủ điều kiện dự thi (qua tin nhắn SMS và email);

-         Thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của Hồ sơ. Trường hợp VCB phát hiện hồ sơ đăng ký của thí sinh không chính xác, trung thực, kết quả của thí sinh sẽ bị hủy bỏ.


THÔNG BÁO LỊCH THI VIẾT

TUYỂN DỤNG CÁN BỘ CHO CÁC CHI NHÁNH

 

            Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam thông báo lịch thi viết tuyển dụng cán bộ cho các Chi nhánh, chi tiết như sau:

1.Thời gian, địa điểm:

Tên cụm thi

Ngày thi

Địa điểm thi

Thời gian thi

1

Sáng 02/7/2016

Hội trường tầng 4, tòa nhà Thiên Sơn Plaza, số 02 Chương Dương Độ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

8h30

ngày 02/7/2016

2

3

Sáng 02/7/2016

Eden Plaza Đà Nẵng, 05 Duy Tân, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

8h30

 ngày 02/7/2016

4

Chiều 03/7/2016

Trụ sở Chi nhánh VCB Khánh Hòa, 17 Quang Trung, phường Vạn Thanh, thành phố Nha Trang.

13h00

ngày 03/7/2016

5

Chiều 03/7/2016

Nhà khách Phương Nam Bộ Công an, 252 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận I, Tp. Hồ Chí Minh.

13h00

 ngày 03/7/2016

6

Sáng 02/7/2016

 

Hội trường A, Trường Chính trị tỉnh Bình Dương, đường 30/4, phường Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

8h30

ngày 02/7/2016

7

Chiều 03/7/2016

Khách sạn Vạn Phát Fortuneland Cần Thơ, 141 Trần Văn Khéo, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, Cần Thơ.

13h00

ngày 03/7/2016

 

2.      Nội dung thi: Kiểm tra Chuyên ngành và Ngoại ngữ Anh văn (thời gian mỗi bài thi 60 phút). Riêng vị trí Ngân quỹ chỉ thi Chuyên ngành, không thi Ngoại ngữ.

3.      Lưu ý:

-          Phòng Quản lý nhân sự/Hành chính nhân sự của các Chi nhánh sẽ liên hệ tới từng ứng viên đủ điều kiện dự thi để gửi Giấy Thông báo dự thi. (Hình thức liên hệ với thí sinh: SMS/email/Điện thoại trực tiếp).

-          Thí sinh mang theo máy tính cá nhân (calculator) để sử dụng khi làm bài.

-          Thí sinh không mang túi xách, điện thoại di động khi vào phòng thi.

-          Thí sinh có mặt trước giờ thi 60 phút (đối với Cụm 1,2); Các cụm còn lại thí sinh có mặt trước 30 phút. Khi đi mang theo Giấy chứng minh thư nhân dân và  Giấy Thông báo dự thi  (Lưu ý: Thí sinh đến muộn 10 phút sau giờ làm bài hoặc không mang theo Thông báo dự thi sẽ không được tham dự kỳ thi).

            Các thí sinh có kết quả vòng Thi viết đạt yêu cầu sẽ được tiếp tục mời vào vòng Phỏng vấn. Vietcombank sẽ thông báo đến từng thí sinh được chọn phỏng vấn.

            Vietcombank trân trọng thông báo./.


NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 642 NHÂN VIÊN

CHO 92 CHI NHÁNH VIETCOMBANK

 

Với kinh nghiệm hoạt động hơn 50 năm, Vietcombank đã có những đóng góp quan trọng cho sự ổn định và phát triển của kinh tế đất nước, phát huy tốt vai trò của một ngân hàng đối ngoại chủ lực, phục vụ hiệu quả cho phát triển kinh tế trong nước, đồng thời tạo những ảnh hưởng quan trọng đối với cộng đồng tài chính khu vực và toàn cầu. Luôn hướng đến các chuẩn mực quốc tế trong hoạt động, Vietcombank liên tục được các tổ chức uy tín trên thế giới bình chọn là “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam”,  “Ngân hàng có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam”... Vietcombank cũng là ngân hàng đầu tiên và duy nhất của Việt Nam có mặt trong Top 500 Ngân hàng hàng đầu thế giới theo kết quả bình chọn do Tạp chí The Banker công bố.

Trong thời gian tới, với tầm nhìn chiến lược, phấn đấu trở thành ngân hàng số 1 tại Việt Nam, sở hữu nguồn nhân lực tốt nhất trên thị trường. Để thực hiện thành công chiến lược đó, Vietcombank luôn coi chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và then chốt, do đó công tác tuyển dụng cán bộ, thu hút người tài luôn được đặt lên hàng đầu.

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank cần tuyển 642 cán bộ cho 92 chi nhánh trên hệ thống Vietcombank với các thông tin chi tiết như sau:

I. Chỉ tiêu tuyển dụng

-       Số lượng: 642 chỉ tiêu tại 92 chi nhánh trên toàn hệ thống Vietcombank (trong đó: 05 Chi nhánh chuẩn bị thành lập, gồm: Chi nhánh Nam Hải Phòng, Nam Đà Nẵng, Thành phố Hưng Yên, Bình Phước và Phú Quốc).

-       Các nghiệp vụ: Khách hàng; Kế toán, giao dịch viên; Ngân quỹ và Tin học.

(Ứng viên xem chi tiết Chỉ tiêu tuyển dụng Tại đây. Bản Mô tả công việc, yêu cầu tuyển dụng Tại đây

II/ Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ

-       Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 06 16/06/2016. (Sáng từ 8h30 đến 11h00; chiều từ 13h30 đến 16h30).

-       Địa điểm:

o   Đối với các ứng viên ứng tuyển vào 05 chi nhánh chuẩn bị thành lập: Ứng viên nộp hồ sơ bản cứng trực tiếp tại địa chỉ cụ thể sau:

+ Chi nhánh Nam Hải Phòng nộp tại trụ sở Chi nhánh VCB Hải Phòng;

+ Chi nhánh Nam Đà Nẵng nộp tại trụ sở Chi nhánh VCB Đà Nẵng;

+ Chi nhánh Thành phố Hưng Yên nộp tại trụ sở Chi nhánh VCB Hưng Yên;

+ Chi nhánh Bình Phước nộp tại trụ sở Chi nhánh VCB Bắc Bình Dương;

+ Chi nhánh Phú Quốc nộp tại trụ sở Chi nhánh VCB Kiên Giang.

o   Đối với các ứng viên ứng tuyển vào 87 chi nhánh còn lại: Ứng viên nộp hồ sơ bản cứng trực tiếp tại phòng Hành chính nhân sự của Chi nhánh có chỉ tiêu tuyển dụng. (Ứng viên vui lòng xem chi tiết địa chỉ các chi nhánh trên website: http://www.vietcombank.vn, mục Mạng lưới VCB).

III/ Yêu cầu bộ hồ sơ dự tuyển

-          Đơn xin dự tuyển viết tay; 

-         Phiếu đăng ký dự tuyển (Download tại đây)

-         Bản gốc Sơ yếu lý lịch tự thuật khai trong giai đoạn 06 tháng gần nhất có chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền;

-         Bản sao các văn bằng và bảng điểm (không cần công chứng/chứng thực);

-         Bản sao chứng chỉ ngoại ngữ, tin học (không cần công chứng/chứng thực);

-         Bản sao Giấy khai sinh (không cần công chứng/chứng thực);

-         Bản gốc Giấy chứng nhận sức khoẻ trong thời gian 6 tháng gần nhất;

-         02 ảnh 4x6 (chụp trong vòng 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ) và hai phong bì dán sẵn tem, địa chỉ, điện thoại, email liên hệ.

(Ứng viên phải bổ sung đầy đủ hồ sơ bản giấy có công chứng/chứng thực khi VCB yêu cầu hoặc khi có thông báo ứng viên được vào vòng phỏng vấn tuyển dụng).

IV/ Lưu ý

-         Vietcombank chỉ nhận hồ sơ ứng viên tốt nghiệp hệ tập trung chính quy (không bao gồm hệ liên thông, tại chức) của các trường Đại học theo quy định của Vietcombank;

-         Mỗi ứng viên chỉ nộp hồ sơ vào 01 Chi nhánh, 01 vị trí tuyển dụng trong đợt tuyển dụng tập trung 92 Chi nhánh trên. Trường hợp ứng viên vi phạm quy định này, Vietcombank sẽ tự động loại hồ sơ ứng viên khỏi đợt tuyển;

-         VCB được quyền lựa chọn hồ sơ để mời ứng viên nổi trội tham gia các vòng tuyển dụng;

-          Hồ sơ đã nộp không trả lại;

-         Vietcombank chỉ thông báo lịch thi đối với ứng viên đủ điều kiện dự thi (qua tin nhắn SMS và email). Thời gian thi dự kiến: Tháng 06/2016;

-         Thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của Hồ sơ. Trường hợp VCB phát hiện hồ sơ đăng ký của thí sinh không chính xác, trung thực, kết quả của thí sinh sẽ bị hủy bỏ.

 


 NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
(Cán bộ làm công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ tại Vietcombank )

 

Với mục tiêu phấn đấu trở thành ngân hàng số 1 tại Việt Nam, Vietcombank luôn đặt mục tiêu là ngân hàng quản trị rủi ro tốt nhất theo thông lệ quốc tế và là ngân hàng đứng đầu về chất lượng nguồn nhân lực. Để tăng cường công tác quản trị rủi ro, Bộ máy kiểm tra nội bộ của Vietcombank được kiện toàn và thành lập lại kể từ ngày 01/08/2015 (trước đây là Bộ máy kiểm tra giám sát tuân thủ). Cơ cấu tổ chức bộ máy hiện nay gồm Ban Kiểm tra nội bộ tại Trụ sở chính và 05 phòng Kiểm tra nội bộ khu vực trực thuộc, gồm: (i) Khu vực miền Bắc; (ii) Khu vực Bắc Trung Bộ; (iii) Khu vực Nam Trung Bộ & Tây Nguyên; (iv) Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh & Đông Nam Bộ; (v) Khu vực Tây Nam Bộ.

Để bổ sung nhân sự có năng lực và kinh nghiệm công tác cho Bộ máy kiểm tra nội bộ, Vietcombank có nhu cầu tuyển dụng cán bộ làm công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ, cụ thể như sau: 

I.        Số lượng tuyển dụng: 50 cán bộ, trong đó:

Mã tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Số lượng

D01

Ban Kiểm tra nội bộ Trụ sở chính

13

D02

Phòng Kiểm tra nội bộ khu vực 1 (Trụ sở tại Hà Nội)

12

D03

Phòng Kiểm tra nội bộ khu vực 2 (Trụ sở tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An)

06

D04

Phòng Kiểm tra nội bộ khu vực 4 (Trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh)

12

D05

Phòng Kiểm tra nội bộ khu vực 5 (Trụ sở tại TP. Cần Thơ)

07

II.     Tiêu chuẩn tuyển dụng:

 

 

 

Mô tả công việc

 

 

 

Tiêu chuẩn

1.   Tham gia xây dựng và hoàn thiện phương pháp chuyên môn nghiệp vụ về công tác kiểm tra kiểm soát các hoạt động nghiệp vụ ngân hàng;

2.   Xây dựng đề cương kiểm tra đối với các nghiệp vụ ngân hàng;

3.   Thực hiện kiểm tra, giám sát thường xuyên hoạt động nghiệp vụ tại các đơn vị trong hệ thống Vietcombank.

4.   Tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát. Kiến nghị, đề xuất biện pháp khắc phục những tồn tại phát sinh tại các đơn vị được kiểm tra và đề xuất  hình thức xử lý phù hợp;

5.   Theo dõi tình hình thực hiện kết luận và kiến nghị kiểm tra đối với các đơn vị.

6.   Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ.

 

 

1.   Yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm:

1.1. Trình độ:

-       Trình độ Đại học, tốt nghiệp bằng Khá trở lên, chuyên ngành tài chính ngân hàng, kế toán, kiểm toán, quản trị kinh doanh;

-       Ngoại ngữ tiếng Anh trình độ C trở lên;

-       Thành thạo các phần mềm ng dụng văn phòng như Winword, Excel, Power Point...

-       Am hiểu các quy định của pháp luật và quy định về hoạt động ngân hàng.

1.2. Kinh nghiệm:

·        Đối với thí sinh ngoài thị trường:

-         Có 05 năm kinh nghiệm trở lên làm việc tại ngân hàng thương mại trong các lĩnh vực:

+          Kế toán tài chính,

+          Tín dụng,

+          Kiểm tra kiểm soát nội bộ

-         Có 03 năm kinh nghiệm trở lên thực hiện kiểm toán ngân hàng thương mại tại công ty kiểm toán độc lập.

-         Ưu tiên cán bộ có hiểu biết các chuẩn mực/thông lệ quốc tế về công tác kiểm tra, kiểm toán, giám sát tuân thủ.

·        Đối với thí sinh nội bộ VCB:

-       Có kinh nghiệm làm việc tại các bộ phận nghiệp vụ VCB tối thiểu 05 năm;

-       Ưu tiên hiểu biết các chuẩn mực/thông lệ quốc tế về công tác kiểm tra, kiểm toán, giám sát tuân thủ.

 

2.   Yêu cầu về kỹ năng và phẩm chất cá nhân

2.1 Kỹ năng:

-       Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian;

-       Kỹ năng phân tích, tổng hợp tốt;

-       Kỹ năng giao tiếp, khả năng trình bày tốt;

-       Khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm;

-       Khả năng làm việc với cường độ cao.

2.2 Phẩm chất cá nhân:

-       Có ý thức chấp hành pháp luật;

-       Khách quan, trung thực;

-       Tuân thủ quy tắc đạo đức nghề nghiệp;

-       Có tinh thần trách nhiệm;

-       Có tinh thần học hỏi, cầu thị và chia sẻ trong công việc.

3.   Yêu cầu khác:

-       Tuổi đời không quá 35 tuổi;

-       Chưa bị bất kỳ hình thức kỷ luật nào từ khiển trách trở lên.

 

Ghi chú: Cán bộ đang làm việc tại VCB có đủ điều kiện như trên, nếu có nguyện vọng có thể nộp hồ sơ để tham gia dự thi.

III.           Thời gian địa điểm và Phương thức nhận hồ sơ: Nhận hồ sơ qua email

-         Ứng viên đăng ký dự tuyển theo Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển (download tại đây ) và gửi scan Phiếu đăng ký dự tuyển về địa chỉ email Tccbdt.ho@vietcombank.com.vn.  (Phiếu đăng ký dự tuyển bắt buộc phải có ảnh).

-         Tiêu đề email và file Phiếu dự tuyển lập theo cú pháp:  Mã tuyển dụng _hoten_ngày nộp (dd.mm.yy)

(Ví dụ:  D01_Nguyễn Văn A_ 15032016)

(Phiếu dự tuyển hợp lệ là Phiếu điền đầy đủ thông tin ứng viên, ảnh, chữ ký và đặt tên file đúng quy cách của Ngân hàng yêu cầu)

-         Thời gian gửi Phiếu dự tuyển: Từ ngày 10/3/2016 đến hết ngày 30/3/2016.

-         Các ứng viên trúng tuyển sẽ được yêu cầu nộp đầy đủ hồ sơ cá nhân theo quy định của ngân hàng.

 

LƯU Ý:

- Vietcombank chỉ nhận hồ sơ ứng viên tốt nghiệp Đại học hệ chính quy (không bao gồm hệ liên thông, tại chức);

- Vietcombank chỉ thông báo lịch thi đối với ứng viên đủ điều kiện dự thi (qua tin nhắn SMS và email);

- Các ứng viên trúng tuyển sẽ được Vietcombank chi trả mức lương theo thỏa thuận.

Trân trọng./.

Hội đồng tuyển dụng Vietcombank.

 


             NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

 

           Với vị thế là ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam, Vietcombank luôn tiên phong và dẫn đầu trong các dịch vụ  Ngân hàng Tài chính. Cùng với định hướng trở thành một tập đoàn tài chính đa năng hùng mạnh và có uy tín trong khu vực,  mục tiêu chiến lược là ngân hàng đứng đầu về chất lượng nguồn nhân lực được Vietcombank chú trọng ưu tiên làm nền tảng phát triển lâu dài và bền vững. Ở Vietcombank, bạn có thể tìm thấy một môi trường thuận lợi nhất cho sự phát triển nghề nghiệp của bạn.

           Hiện tại, Trụ sở chính Vietcombank đang có nhu cầu tuyển dụng  cán bộ cho phòng Kiểm toán nội bộ, cụ thể như sau:

       I.            Số lượng, vị trí tuyển dụng:

 

STT

Vị trí

Số lượng

1

E01- Cán bộ Kiểm toán nội bộ tại Trụ sở chính

05

2

E02- Cán bộ Kiểm toán mô hình đo lương rủi ro tại Trụ sở chính

02

3

E03- Cán bộ Kiểm toán Công nghệ thông tin tại Trụ sở chính

02

 

   II.            Tiêu chuẩn và mô tả công việc: (xem chi tiết tại đây)

 

III.         Hồ sơ dự tuyển:

-         Đơn xin dự tuyển viết tay; 

-         Phiếu đăng ký dự tuyển (lấy tại đây);

-         Bản gốc Sơ yếu lý lịch tự thuật khai trong giai đoạn 6 tháng gần nhất có chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền;

-         Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và bảng điểm (không cần công chứng/chứng thực);

-         Bản sao Giấy khai sinh (không cần công chứng/chứng thực);

-         Bản gốc Giấy chứng nhận sức khoẻ trong thời gian 6 tháng gần nhất;

-         02 ảnh 4x6 (chụp trong vòng 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ) và hai phong bì dán sẵn tem, địa chỉ, điện thoại, email liên hệ.

(Ứng viên phải bổ sung đầy đủ hồ sơ bản giấy có công chứng/chứng thực theo yêu cầu khi VCB có thông báo ứng viên được vào vòng phỏng vấn tuyển dụng).

 

 IV.            Thời gian, địa điểm và phương thức nhận hồ sơ: 

-         Thời gian: 10 ngày làm việc, trừ Thứ 7, Chủ nhật (07/01/2016- 20/01/2016).

(Sáng từ 8h30 – 11h00, chiều từ 13h30 – 16h00)

-         Nơi nhận Hồ sơ: Ban Tổ chức cán bộ, tầng 15, Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hà Nội.

-         Thí sinh trực tiếp đến nộp hồ sơ.

(Thông báo tuyển dụng của VCB được đăng trên báo Tuổi trẻ, báo Lao động và báo mạng VietnamWorks.com.vn 05 kỳ liên tiếp từ ngày 06/01/2016 và Website Vietcombank).

 

    V.            Lưu ý:

-         Hồ sơ đã nộp không trả lại;

-         VCB được quyền lựa chọn hồ sơ để mời ứng viên nổi trội tham gia các vòng tuyển dụng;

-         Vietcombank chỉ thông báo lịch thi đối với ứng viên đủ điều kiện dự thi (qua tin nhắn SMS và email);

-         Thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của Hồ sơ. Trường hợp VCB phát hiện hồ sơ đăng ký của thí sinh không chính xác, trung thực, kết quả của thí sinh sẽ bị hủy bỏ.

                                              

       


NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

 

Với vị thế là ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam, Vietcombank luôn tiên phong và dẫn đầu trong các dịch vụ  Ngân hàng Tài chính. Cùng với định hướng trở thành một tập đoàn tài chính đa năng hùng mạnh và có uy tín trong khu vực,  mục tiêu chiến lược là ngân hàng đứng đầu về chất lượng nguồn nhân lực được Vietcombank chú trọng ưu tiên làm nền tảng phát triển lâu dài và bền vững. Ở Vietcombank, bạn có thể tìm thấy một môi trường thuận lợi nhất cho sự phát triển nghề nghiệp của bạn. Hiện tại, Trụ sở chính Vietcombank đang có nhu cầu tuyển dụng nhân viên

       I.            Số lượng, vị trí tuyển dụng:

1.      Cán bộ Phòng Dịch vụ Tài khoản khách hàng: 02

2.      Cán bộ Phòng Quản lý nợ: 02

3.      Cán bộ Phòng Quản lý tài chính: 03

4.      Cán bộ Phòng Tổng hợp chế độ kế toán: 02

5.      Cán bộ Phòng Tác nghiệp kinh doanh vốn: 02

6.      Cán bộ Trung tâm đào tạo: 04

 

   II.            Tiêu chuẩn và mô tả công việc: (xem chi tiết tại đây)

 

III.         Hồ sơ dự tuyển:

-         Đơn xin dự tuyển viết tay; 

-         Phiếu đăng ký dự tuyển (lấy tại đây);

-         Bản gốc Sơ yếu lý lịch tự thuật khai trong giai đoạn 6 tháng gần nhất có chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền;

-         Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và bảng điểm (không cần công chứng/chứng thực);

-         Bản sao Giấy khai sinh (không cần công chứng/chứng thực);

-         Bản gốc Giấy chứng nhận sức khoẻ trong thời gian 6 tháng gần nhất;

-         02 ảnh 4x6 (chụp trong vòng 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ) và hai phong bì dán sẵn tem, địa chỉ, điện thoại, email liên hệ.

(Ứng viên phải bổ sung đầy đủ hồ sơ bản giấy có công chứng/chứng thực theo yêu cầu khi VCB có thông báo ứng viên được vào vòng phỏng vấn tuyển dụng).

 

 IV.            Thời gian, địa điểm và phương thức nhận hồ sơ: 

-         Thời gian: 07 ngày làm việc, trừ Thứ 7, Chủ nhật (15/12/2015- 23/12/2015).

(Sáng từ 8h30 – 11h00, chiều từ 13h30 – 16h00)

-         Nơi nhận Hồ sơ: Ban Tổ chức cán bộ, tầng 15, Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hà Nội.

-         Thí sinh trực tiếp đến nộp hồ sơ.

(Thông báo tuyển dụng của VCB được đăng trên báo Tuổi trẻ, báo Lao động và báo mạng VietnamWorks.com.vn 05 kỳ liên tiếp từ ngày 09/12/2015 và Website Vietcombank).

 

    V.            Lưu ý:

-         Hồ sơ đã nộp không trả lại;

-         VCB được quyền lựa chọn hồ sơ để mời ứng viên nổi trội tham gia các vòng tuyển dụng;

-         Vietcombank chỉ thông báo lịch thi đối với ứng viên đủ điều kiện dự thi (qua tin nhắn SMS và email);

-         Thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của Hồ sơ. Trường hợp VCB phát hiện hồ sơ đăng ký của thí sinh không chính xác, trung thực, kết quả của thí sinh sẽ bị hủy bỏ.

                                              

       


NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

 

Với vị thế là ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam, Vietcombank luôn tiên phong và dẫn đầu trong các dịch vụ  Ngân hàng Tài chính. Cùng với định hướng trở thành một tập đoàn tài chính đa năng hùng mạnh và có uy tín trong khu vực,  mục tiêu chiến lược là ngân hàng đứng đầu về chất lượng nguồn nhân lực được Vietcombank chú trọng ưu tiên làm nền tảng phát triển lâu dài và bền vững. Ở Vietcombank, bạn có thể tìm thấy một môi trường thuận lợi nhất cho sự phát triển nghề nghiệp của bạn. Hiện tại, Hội sở chính Vietcombank đang có nhu cầu tuyển dụng nhân viên

       I.            Số lượng, vị trí tuyển dụng:

1.      Cán bộ Phòng Vốn tín dụng quốc tế: 02

2.      Cán bộ Phòng Quản lý tài sản nợ tài sản có: 05

 

   II.            Tiêu chuẩn và mô tả công việc: (xem chi tiết tại đây)

 

III.             Hồ sơ dự tuyển:

-         Đơn xin dự tuyển viết tay; 

-         Phiếu đăng ký dự tuyển (lấy tại đây);

-         Bản gốc Sơ yếu lý lịch tự thuật khai trong giai đoạn 6 tháng gần nhất có chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền;

-         Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và bảng điểm (không cần công chứng/chứng thực);

-         Bản sao Giấy khai sinh (không cần công chứng/chứng thực);

-         Bản gốc Giấy chứng nhận sức khoẻ trong thời gian 6 tháng gần nhất;

-         02 ảnh 4x6 (chụp trong vòng 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ) và hai phong bì dán sẵn tem, địa chỉ, điện thoại, email liên hệ.

(Ứng viên phải bổ sung đầy đủ hồ sơ bản giấy có công chứng/chứng thực theo yêu cầu khi VCB có thông báo ứng viên được vào vòng phỏng vấn tuyển dụng).

 

 IV.            Thời gian, địa điểm và phương thức nhận hồ sơ: 

-         Thời gian: 10 ngày làm việc, trừ Thứ 7, Chủ nhật (07/12/2015- 18/12/2015).

   (Sáng từ 8h30 – 11h00, chiều từ 13h30 – 16h00)

-         Nơi nhận Hồ sơ: Ban Tổ chức cán bộ, tầng 15, Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hà Nội.

-         Thí sinh trực tiếp đến nộp hồ sơ.

(Thông báo tuyển dụng của VCB được đăng trên báo Tuổi trẻ, báo Lao động và báo mạng VietnamWorks.com.vn 05 kỳ liên tiếp từ ngày 14/10/2015 và Website Vietcombank).

 

    V.            Lưu ý:

-         Hồ sơ đã nộp không trả lại;

-         VCB được quyền lựa chọn hồ sơ để mời ứng viên nổi trội tham gia các vòng tuyển dụng;

-         Vietcombank chỉ thông báo lịch thi đối với ứng viên đủ điều kiện dự thi (qua tin nhắn SMS và email);

-         Thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của Hồ sơ. Trường hợp VCB phát hiện hồ sơ đăng ký của thí sinh không chính xác, trung thực, kết quả của thí sinh sẽ bị hủy bỏ.

                                              

       


NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

 

Với vị thế là ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam, Vietcombank luôn tiên phong và dẫn đầu trong các dịch vụ  Ngân hàng Tài chính. Cùng với định hướng trở thành một tập đoàn tài chính đa năng hùng mạnh và có uy tín trong khu vực,  mục tiêu chiến lược là ngân hàng đứng đầu về chất lượng nguồn nhân lực được Vietcombank chú trọng ưu tiên làm nền tảng phát triển lâu dài và bền vững. Ở Vietcombank, bạn có thể tìm thấy một môi trường thuận lợi nhất cho sự phát triển nghề nghiệp của bạn. Hiện tại, Hội sở chính Vietcombank đang có nhu cầu tuyển dụng nhân viên

       I.            Số lượng, vị trí tuyển dụng:

1.      Cán bộ Ban Định chế tài chính: 02

2.      Cán bộ Ban Khách hàng doanh nghiệp: 08

3.      Cán bộ Phòng Khách hàng FDI: 03

 

   II.            Tiêu chuẩn và mô tả công việc: (xem chi tiết tại đây)

 

III.             Hồ sơ dự tuyển:

-         Đơn xin dự tuyển viết tay; 

-         Phiếu đăng ký dự tuyển (lấy tại đây);

-         Bản gốc Sơ yếu lý lịch tự thuật khai trong giai đoạn 6 tháng gần nhất có chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền;

-         Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và bảng điểm (không cần công chứng/chứng thực);

-         Bản sao Giấy khai sinh (không cần công chứng/chứng thực);

-         Bản gốc Giấy chứng nhận sức khoẻ trong thời gian 6 tháng gần nhất;

-         02 ảnh 4x6 (chụp trong vòng 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ) và hai phong bì dán sẵn tem, địa chỉ, điện thoại, email liên hệ.

(Ứng viên phải bổ sung đầy đủ hồ sơ bản giấy có công chứng/chứng thực theo yêu cầu khi VCB có thông báo ứng viên được vào vòng phỏng vấn tuyển dụng).

 

 IV.            Thời gian, địa điểm và phương thức nhận hồ sơ: 

-         Thời gian: 10 ngày làm việc, trừ Thứ 7, Chủ nhật (01/12/2015- 14/12/2015).

   (Sáng từ 8h30 – 11h00, chiều từ 13h30 – 16h00)

-         Nơi nhận Hồ sơ: Ban Tổ chức cán bộ, tầng 15, Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hà Nội.

-         Thí sinh trực tiếp đến nộp hồ sơ.

(Thông báo tuyển dụng của VCB được đăng trên báo Tuổi trẻ, báo Lao động và báo mạng VietnamWorks.com.vn 05 kỳ liên tiếp từ ngày 14/10/2015 và Website Vietcombank).

 

    V.            Lưu ý:

-         Hồ sơ đã nộp không trả lại;

-         VCB được quyền lựa chọn hồ sơ để mời ứng viên nổi trội tham gia các vòng tuyển dụng;

-         Vietcombank chỉ thông báo lịch thi đối với ứng viên đủ điều kiện dự thi (qua tin nhắn SMS và email);

-         Thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của Hồ sơ. Trường hợp VCB phát hiện hồ sơ đăng ký của thí sinh không chính xác, trung thực, kết quả của thí sinh sẽ bị hủy bỏ.

                                              

       


THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN CÁC CHI NHÁNH VIETCOMBANK

                                   

          Với vị thế là ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) luôn tiên phong và dẫn đầu trong các dịch vụ ngân hàng tài Chính. Ở Vietcombank, bạn có thể tìm thấy một môi trường thuận lợi nhất cho sự phát triển nghề nghiệp của mình. Hiện nay, Vietcombank cần tuyển cán bộ cho các chi nhánh, cụ thể như sau:

 I. Chỉ tiêu tuyển dụng

-         Số lượng: 96 chỉ tiêu tại 17 chi nhánh Vietcombank

-         Các vị trí tuyển dụng: Nhân viên Tín dụng, Kế toán, Tin học

-        Danh sách 17 Chi nhánh có chỉ tiêu tuyển dụng: Chi nhánh  Bắc Sài Gòn, Bến Thành, Bình Tây, Bình Thuận, Cần Thơ, DakLak, Đồng Nai, Nam Sài Gòn, Phú Thọ, Tân Bình, Tân Định, Tây Đô, Tiền Giang, Vũng Tàu, Bến Tre, Quận 2, Quận 9.

 (Ứng viên xem chi tiết chỉ tiêu tuyển dụng, mô tả công việc, yêu cầu tuyển dụng của các chi nhánh tại đây).

 II. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

- Thời gian nhận hồ sơ:  Đến hết ngày 23/11/2015.

- Địa điểm:  Ứng viên nộp hồ sơ bản cứng trực tiếp tại phòng Hành chính nhân sự của Chi nhánh có chỉ tiêu tuyển dụng.

 III. Thời gian thi và địa điểm thi: dự kiến cuối tháng 11/2015, tại TP. Hồ Chí  Minh.

IV. Yêu cầu bộ hồ sơ dự tuyển:

-         Đơn xin dự tuyển viết tay; 

-         Phiếu đăng ký dự tuyển (download tại đây)

-         Bản gốc Sơ yếu lý lịch tự thuật khai trong giai đoạn 6 tháng gần nhất có chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền;

-         Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và bảng điểm (không cần công chứng/chứng thực);

-         Bản sao Giấy khai sinh (không cần công chứng/chứng thực);

-         Bản gốc Giấy chứng nhận sức khoẻ trong thời gian 6 tháng gần nhất;

-         02 ảnh 4x6 (chụp trong vòng 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ) và hai phong bì dán sẵn tem, địa chỉ, điện thoại, email liên hệ.

(Ứng viên phải bổ sung đầy đủ hồ sơ bản giấy có công chứng/chứng thực theo yêu cầu khi VCB có thông báo ứng viên được vào vòng phỏng vấn tuyển dụng).

V. Lưu ý:

-         Mỗi ứng viên chỉ nộp hồ sơ vào 01 chi nhánh, 01 vị trí tuyển dụng trong đợt tuyển dụng tập trung 18 chi nhánh trên. Trường hợp ứng viên vi phạm quy định này, Vietcombank sẽ tự động loại hồ sơ ứng viên khỏi đợt tuyển.

-         Thông báo lịch thi tuyển sẽ được gửi email, SMS cá nhân đến ứng viên đủ điều kiện dự thi.

-         Thông báo tuyển dụng của Vietcombank được đăng trên các Báo tại địa phương.


THÔNG TIN ĐĂNG BÁO TUYỂN DỤNG CÁN BỘ PHÒNG CÔNG NỢ

TRỤ SỞ CHÍNH

 

 

          Với vị thế là ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) luôn tiên phong và dẫn đầu trong các dịch vụ  Ngân hàng Tài Chính. Ở Vietcombank, bạn có thể tìm thấy một môi trường thuận lợi nhất cho sự phát triển nghề nghiệp của bạn. Hiện nay, Vietcombank cần tuyển cán bộ cho phòng Công nợ Trụ sở chính, cụ thể như sau:

      I.            Số lượng, mô tả, tiêu chuẩn tuyển dụng:

Số lượng

Mô tả công việc

Tiêu chuẩn

04

-   Triển khai phân tích, đánh giá; tư vấn và hỗ trợ

Chi nhánh thực hiện các biện pháp xử lý thu hồi nợ có vấn đề và các công việc khác phát sinh liên quan đến xử lý thu hồi nợ có vấn đề tại Chi nhánh;

-   Rà soát, tập hợp hồ sơ nợ có vấn đề; trình hội đồng xử lý dự phòng rủi ro, bán nợ cho VAMC của các Chi nhánh được phân công phụ trách theo đúng quy định;

-   Tổng hợp các loại báo cáo nợ có vấn đề; Phân tích, thống kê, báo cáo Ban lãnh đạo và các cơ quan, Ban / ngành liên quan theo yêu cầu.

 

Trình độ:

-     Tốt nghiệp Đại học loại khá trở lên thuộc các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Tín dụng, Luật: (i) trong nước (các trường Học viện Ngân hàng, Học viện Tài chính, Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Ngoại thương, Đại học Luật HN, khoa Luật trường Đại học quốc gia, Đại học Kinh tế TP. HCM, Đại học Ngân hàng TP. HCM, Đại học Kinh tế - Luật TP. HCM, Đại học Tài chính – Marketing TP. HCM); (ii) nước ngoài: Các trường Đại học có uy tín.

-      Tiếng Anh bằng C trở lên hoặc tương đương

-   Thành thạo vi tính văn phòng.

Kinh nghiệm:

-   Có kinh nghiệm thực tế tối thiểu 02 năm tại vị trí cán bộ tín dụng, cán bộ thu hồi nợ tại VCB hoặc tại các TCTD trong nước.

-   Có kiến thức thực tế về lĩnh vực tài chính, ngân hàng, tín dụng, luật.

-   Có khả năng làm việc độc lập trong điều kiện cường độ cao, sẵn sàng đi công tác dài ngày.

-   Kỹ năng phân tích, trình bày tốt.

Ghi chú: Cán bộ đang làm việc tại VCB có đủ điều kiện như trên có thể nộp hồ sơ dự thi.

 

   II.            Hồ sơ dự tuyển:

- Ứng viên đăng ký dự tuyển theo Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển (Download tại đây) và gửi scan Phiếu đăng ký dự tuyển về địa chỉ email Tccbdt.ho@vietcombank.com.vn.  (Phiếu đăng ký dự tuyển bắt buộc phải có ảnh).

-  Tiêu đề email và file Phiếu dự tuyển lập theo cú pháp:  Congno _hoten_ngày nộp (dd.mm.yy)

(Ví dụ:  Congno_NguyenVanA_14.7.13)

(Phiếu dự tuyển hợp lệ là Phiếu điền đầy đủ thông tin ứng viên, ảnh, chữ ký và đặt tên File đúng quy cách của Ngân hàng yêu cầu)

- Thời gian gửi Phiếu dự tuyển: Từ ngày đăng thông báo đến hết ngày 20/11/2015

-   Các ứng viên trúng tuyển sẽ được yêu cầu nộp đầy đủ hồ sơ cá nhân theo quy định của ngân hàng.

 III.            Lưu ý:

-         Hồ sơ đã nộp không trả lại;

-         VCB được quyền lựa chọn hồ sơ để mời ứng viên nổi trội tham gia các vòng tuyển dụng;

-         Vietcombank chỉ thông báo lịch thi đối với ứng viên đủ điều kiện dự thi (qua tin nhắn SMS và email);

 

-          Thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của Hồ sơ. Trường hợp VCB phát hiện hồ sơ đăng ký của thí sinh không chính xác, trung thực, kết quả của thí sinh sẽ bị hủy bỏ.

 


NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

 

Với vị thế là ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam, Vietcombank luôn tiên phong và dẫn đầu trong các dịch vụ  Ngân hàng Tài chính. Cùng với định hướng trở thành một tập đoàn tài chính đa năng hùng mạnh và có uy tín trong khu vực,  mục tiêu chiến lược là ngân hàng đứng đầu về chất lượng nguồn nhân lực được Vietcombank chú trọng ưu tiên làm nền tảng phát triển lâu dài và bền vững. Ở Vietcombank, bạn có thể tìm thấy một môi trường thuận lợi nhất cho sự phát triển nghề nghiệp của bạn. Hiện tại, Hội sở chính Vietcombank đang có nhu cầu tuyển dụng nhân viên cho nhóm Định lượng (Quant team) cụ thể như sau:

I.       Số lượng tuyển dụng:

STT

Vị trí

Số lượng

1

Mô hình cho Định chế tài chính (Fis)

1

2

Mô hình cho Bán lẻ (Retail)

1

3

Mô hình cho Thẻ tín dụng (Card)

1

4

Mô hình cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs)

1

 

II.   Tiêu chuẩn tuyển dụng:

 

Ø  CHUYÊN GIA MÔ HÌNH HÓA (MODELING EXPERT)

1. Mô tả công việc:

a. Nghiên cứu mô hình hóa:

- Phát triển phương pháp luận, ứng dụng các kĩ thuật mô hình hóa và tính toán tối ưu nhằm lượng hóa các tham số phù hợp với thực tế dữ liệu và thực tiễn hoạt động của Ngân hàng.

- Nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật kiểm định mô hình.                                                         

- Phân tích dự báo các điều kiện kinh tế vĩ mô, kinh tế ngành trong môi trường giả thiết của các mô hình.

b. Xây dựng và ứng dụng mô hình:                                                                                            

- Lập trình tính toán ứng dụng dựa trên các kết quả tham số được ước lượng từ quá trình mô hình hóa.

- Văn bản hóa quá trình phát triển mô hình và cách thức ứng dụng vào hoạt động thực tiễn của Ngân hàng.           

- Báo cáo kết quả ứng dụng và kết quả kiểm định, tổng hợp các vấn đề mới phát sinh và đề xuất cải tiến.                       

2. Yêu cầu về kỹ năng và kinh nghiệm:

Kiến thức và các kỹ năng chuyên môn

Có nền tảng sâu rộng về Xác suất-Thống kê, Toán tài chính, Toán kinh tế

 

 

 

Có khả năng nghiên cứu ứng dụng cũng như tìm hiểu các phương pháp, kĩ thuật và mô hình toán tiên tiến nhất

Có khả năng thực thi triển khai các dự án có mức độ tính toán phức tạp cao

Kỹ năng lập trình bậc cao với các công cụ Matlab, C++, R, SPSS,…

Ưu tiên: PhD, FRM, PRM;

Kinh nghiệm

Ít nhất 4 năm kinh nghiệm trực tiếp trong nghiên cứu, phát triển và thực hiện mô hình hóa

 

 

Có kinh nghiệm làm việc trên đa dạng các loại dữ liệu định tính và định lượng (time-series, cross-sectional, panel...)

Trực tiếp thiết kế, lập trình tính toán ứng dụng

Phong cách làm việc

Tôn trọng và lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp

 

Chủ động, tích cực

 

Chuyên tâm, có trách nhiệm

Phong cách giao tiếp và truyền đạt thông tin

Có khả năng trình bày và diễn giải những khái niệm kỹ thuật một cách dễ hiểu bằng cả ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh

 

Có khả năng cộng tác, làm việc theo nhóm

Tính cách cá nhân

Cẩn trọng

 

Kỷ luật

 

Thẳng thắn

 

Thân thiện

 

 

Ø  MS 02- CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG (QUANTITATIVE ANALYST)

1. Mô tả công việc:

- Ứng dụng các phương pháp, kỹ thuật tính toán, kiểm định các mô hình rủi ro định lượng của Ngân hàng.           

- Lập trình tính toán ứng dụng dựa trên các kết quả tham số được ước lượng từ quá trình mô hình hóa.

- Thực hiện phân tích, đề xuất giải pháp ứng dụng định lượng trong các hoạt động quản trị  và kinh doanh theo nhiệm vụ được phân công.

2. Yêu cầu về kỹ năng và kinh nghiệm:

Kiến thức và các kỹ năng chuyên môn

Có nền tảng chuyên môn về phân tích định lượng và mô hình hóa

 

Có hiểu biết về các nghiệp vụ và hoạt động chung của Ngân hàng

 

Có khả năng lập trình ứng dụng trên Matlab, R, SQL, Excel, VBA…

Kinh nghiệm

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm về phân tích định lượng và mô hình hóa trong môi trường tài chính-ngân hàng

 

Có kinh nghiệm triển khai ứng dụng các kết quả phân tích định lượng vào hoạt động quản trị và kinh doanh.

Phong cách làm việc

Có tinh thần trách nhiệm

 

Chủ động

Phong cách giao tiếp và truyền đạt thông tin

Có khả năng truyền đạt thông tin, diễn giải những vấn đề kĩ thuật một cách dễ hiểu bằng cả ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh

 

Có khả năng làm việc nhóm

Tính cách cá nhân

Kỷ luật

 

Cẩn trọng

 

Thân thiện

 

III.           HỒ SƠ DỰ TUYỂN:

-         Ứng viên đăng ký dự tuyển theo Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển (Download tại đây) và gửi scan Phiếu đăng ký dự tuyển về địa chỉ email Tccbdt.ho@vietcombank.com.vn.  (Phiếu đăng ký dự tuyển bắt buộc phải có ảnh).

-         Tiêu đề email và file Phiếu dự tuyển lập theo cú pháp:  Quant_HSC_hoten_ngày nộp (dd.mm.yy)

(Ví dụ:  Quant_HSC_NguyenVanA_14.7.13)

(Phiếu dự tuyển hợp lệ là Phiếu điền đầy đủ thông tin ứng viên, ảnh, chữ ký và đặt tên File đúng quy cách của Ngân hàng yêu cầu)

-         Thời gian gửi Phiếu dự tuyển: từ ngày đăng thông báo đến hết ngày 23/10/2015

-          Các ứng viên trúng tuyển sẽ được yêu cầu nộp đầy đủ hồ sơ cá nhân theo quy định của ngân hàng.

 

Lưu ý:

-         Ưu tiên các ứng viên gửi hồ sơ sớm.

-         Chỉ liên hệ với ứng viên đạt yêu cầu.

 

            

                                                                     

       

 

 

 

 

 

      


NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

 

Với vị thế là ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam, Vietcombank luôn tiên phong và dẫn đầu trong các dịch vụ  Ngân hàng Tài chính. Cùng với định hướng trở thành một tập đoàn tài chính đa năng hùng mạnh và có uy tín trong khu vực,  mục tiêu chiến lược là ngân hàng đứng đầu về chất lượng nguồn nhân lực được Vietcombank chú trọng ưu tiên làm nền tảng phát triển lâu dài và bền vững. Ở Vietcombank, bạn có thể tìm thấy một môi trường thuận lợi nhất cho sự phát triển nghề nghiệp của bạn. Hiện tại, Hội sở chính Vietcombank đang có nhu cầu tuyển dụng nhân viên

      I.            Số lượng, vị trí tuyển dụng:

 

Stt

Tên Trung tâm/phòng

Số lượng

Vị trí

1

Trung tâm Thẻ

07

-      02 cán bộ phòng Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm thẻ (mã T01);

-      02 cán bộ phòng Marketing và Chính sách bán hàng (mã T02);

-      02 cán bộ phòng Phát triển mạng lưới, Hỗ trợ Nghiệp vụ và cá thể hóa thẻ (mã T03);

-      01 cán bộ phòng Quản lý rủi ro, giải quyết khiếu nại và Ngân hàng đại lý (mã T04).

2

Phòng Quản lý bán sản phẩm bán lẻ

07

Chuyên viên Marketing và Quản lý bán hàng (mã Q01)

3

Trung tâm Dịch vụ khách hàng (VCC)

19

-      09 cán bộ Dịch vụ khách hàng (mã V01);

-      10 cán bộ bán hàng và chăm sóc khách hàng (mã V02).

 

   II.            Tiêu chuẩn: (Xem chi tiết tại đây)

III.            Hồ sơ dự tuyển:

-         Đơn xin dự tuyển viết tay; 

-         Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu của VCB, lấy tại đây);

-         Bản gốc Sơ yếu lý lịch tự thuật khai trong giai đoạn 6 tháng gần nhất có chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền;

-         Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và bảng điểm (không cần công chứng/chứng thực);

-         Bản sao Giấy khai sinh (không cần công chứng/chứng thực);

-         Bản gốc Giấy chứng nhận sức khoẻ trong thời gian 6 tháng gần nhất;

-         02 ảnh 4x6 (chụp trong vòng 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ) và hai phong bì dán sẵn tem, địa chỉ, điện thoại, email liên hệ.

(Ứng viên phải bổ sung đầy đủ hồ sơ bản giấy có công chứng/chứng thực theo yêu cầu khi VCB có thông báo ứng viên được vào vòng phỏng vấn tuyển dụng).

 

 IV.            Thời gian, địa điểm và phương thức nhận hồ sơ: 

-         Thời gian: 07 ngày làm việc, trừ Thứ 7, Chủ nhật (22/10/2015 30/10/2015).

   (Sáng từ 8h30 – 11h00, chiều từ 13h30 – 16h00)

-         Nơi nhận Hồ sơ: Ban Tổ chức cán bộ, tầng 15, Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hà Nội.

-         Thí sinh trực tiếp đến nộp hồ sơ.

(Thông báo tuyển dụng của VCB được đăng trên báo Tuổi trẻ, báo Lao động và báo mạng VietnamWorks.com.vn 05 kỳ liên tiếp từ ngày 14/10/2015 và Website Vietcombank).

 

    V.            Lưu ý:

-         Hồ sơ đã nộp không trả lại;

-         VCB được quyền lựa chọn hồ sơ để mời ứng viên nổi trội tham gia các vòng tuyển dụng;

-         Vietcombank chỉ thông báo lịch thi đối với ứng viên đủ điều kiện dự thi (qua tin nhắn SMS và email);

-         Thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của Hồ sơ. Trường hợp VCB phát hiện hồ sơ đăng ký của thí sinh không chính xác, trung thực, kết quả của thí sinh sẽ bị hủy bỏ.

                                              

       

 


NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VN

CHI NHÁNH BÌNH TÂY

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

 

Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Bình Tây (Vietcombank Bình Tây), cần tuyển : 03 người.

1. Đối tượng dự tuyển.

- Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam

- Tuổi đời : không quá 30 tuổi

- Có sức khỏe tốt để đảm nhiệm công việc

- Có phẩm chất đạo đức tốt, không có tiền án, tiền sự

2. Hồ sơ tuyển dụng.

- Đơn xin dự tuyển viết tay

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương trong vòng 6 tháng

- Bản sao công chứng các loại văn bằng hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp năm 2015, bảng điểm và chứng chỉ liên quan

- Giấy khám sức khỏe trong vòng 6 tháng

- Bản sao giấy khai sinh, CMND

- 2 ảnh 3 x 4 chụp trong vòng 6 tháng

3. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển.

- Thời gian : bắt đầu từ ngày 12/10/2015 cho đến hết ngày 18/10/2015

- Địa điểm : Phòng Hành chánh Nhân sự Vietcombank Bình Tây 129 – 129A Hậu Giang, phường 5, quận 6, TP. HCM. Hoặc gửi qua email : dangnh.bta@vietcombank.com.vn

4. Vị trí tuyển dụng.

- Nhân viên Kế toán: 03 người

Yêu cầu:

·        Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học, chuyên nghành tài chính, tín dụng, kế toán.

·        Trình độ ngoại ngữ : Anh văn C hoặc chứng chỉ tương đương (TEFL-PBT 550 điểm trở lên, TOEFL-CBT 213 điểm trở lên, TOEFL-IBT 80 điểm trở lên, IELTS 6.0 trở lên, TOEIC 650 điểm trở lên)

·        Trình độ tin học: Chứng chỉ B và sử dụng thành thạo tin học văn phòng

* Lưu ý:

- Thi viết sẽ được tổ chức một lần.

- Hồ sơ đăng ký dự tuyển nhiều hơn so với dự kiến, chi nhánh sẽ lựa chọn các thí sinh có kết quả học tập và kinh nghiệm công tác tốt hơn tham gia vào vòng tuyển dụng.

- Hồ sơ đã nộp không được trả lại.    

- Vietcombank tổ chức thi viết tập trung cho 17 Chi nhánh: Bến Thành, Bình Tây, Nam Bình Dương, Nam Sài Gòn, Phú Thọ, Sóc Trăng, Tân Bình, Tân Định, Thủ Đức, Tiền Giang, Trà Vinh, Bình Thuận. Thí sinh chỉ được nộp hồ sơ tại 1 trong các Chi nhánh. Thí sinh chỉ được nộp hồ sơ tại 1 Chi nhánh nêu trên, hồ sơ nộp từ 02 Chi nhánh trở lên sẽ bị loại.


NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

HỘI SỞ CHÍNH

THÔNG BÁO TUYỂN NHÂN VIÊN

Với vị thế là ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam, Vietcombank luôn tiên phong và dẫn đầu trong các dịch vụ  Ngân hàng Tài Chính. Ở Vietcombank, bạn có thể tìm thấy một môi trường thuận lợi nhất cho sự phát triển nghề nghiệp của bạn.

Hiện tại, Vietcombank đang có nhu cầu tuyển dụng cán bộ làm việc tại các phòng ban Hội sở chính Vietcombank - 198 Trần Quang Khải.

I.            Số lượng, vị trí tuyển dụng:

 

TT

Tên phòng/ban

Số lượng

Vị trí

1

Chính sách tín dụng

06

-      03 cán bộ Chính sách tín dụng (mã C01)

-      03 cán bộ Quản lý danh mục tín dụng (mã C02)

2

Quản lý rủi ro thị trường

04

-      03 cán bộ phân tích và định lượng rủi ro thị trường (MR), rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng (IRRBB) và rủi ro thanh khoản (LR)(mã C03)

-      01 cán bộ Giám sát tuân thủ hoạt động kinh doanh vốn (MO - Middle Office) (mã C04)

3

Quản lý rủi ro hoạt động

02

-      01 cán bộ Quản lý rủi ro hoạt động – Thực hiện quản lý tổn thất (Lost data) (mã C05)

-      01 cán bộ Quản lý rủi ro hoạt động – Triển khai Base II (mã C06)

4

Quản lý rủi ro tín dụng

18

Cán bộ Quản lý rủi ro tín dụng (làm việc tại Hội sở chính) (mã C07)

5

Bộ phận Quản lý rủi ro tín dụng HSC tại TP. Hồ Chí Minh

19

Cán bộ Quản lý rủi ro tín dụng (làm việc tại TP. Hồ Chí Minh (mã C08)

 

II.            Tiêu chuẩn: (thông tin chi tiết xem tại đây)

 

III.            Hồ sơ dự tuyển:

-         Đơn xin dự tuyển viết tay; 

-         Phiếu đăng ký dự tuyển (lấy tại đây);

-         Bản gốc Sơ yếu lý lịch tự thuật khai trong giai đoạn 6 tháng gần nhất có chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền;

-         Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và bảng điểm (không cần công chứng/chứng thực);

-         Bản sao Giấy khai sinh (không cần công chứng/chứng thực);

-         Bản gốc Giấy chứng nhận sức khoẻ trong thời gian 6 tháng gần nhất;

-         02 ảnh 4x6 (chụp trong vòng 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ) và hai phong bì dán sẵn tem, địa chỉ, điện thoại, email liên hệ.

(Ứng viên phải bổ sung đầy đủ hồ sơ bản giấy có công chứng/chứng thực theo yêu cầu khi VCB có thông báo ứng viên được vào vòng phỏng vấn tuyển dụng).

 

IV.            Thời gian, địa điểm và phương thức nhận hồ sơ: 

-         Thời gian: 10 ngày làm việc (từ ngày 08 – 21/10/2015).

 (Sáng từ 8h30 – 11h00, chiều từ 13h30 – 16h00)

-         Nơi nhận Hồ sơ: Phòng Tổ chức cán bộ và Đào tạo, tầng 15, Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hà Nội.

-         Đối với mã 01 đến mã 07: Thí sinh trực tiếp đến nộp hồ sơ (VCB không nhận hồ sơ qua email)

-         Đối với mã 08: Thí sinh nộp hồ sơ qua email: gửi scan Phiếu đăng ký dự tuyển về địa chỉ email Tccbdt.ho@vietcombank.com.vn. 

Tiêu đề email và file Phiếu dự tuyển lập theo cú pháp:  QLRRTD T.P HCM_hoten_ngày nộp dd.mm.yy 

(Ví dụ:  QLRRTD T.P HCM _NguyenVanA_25.11.2013)

(Phiếu dự tuyển hợp lệ là Phiếu điền đầy đủ thông tin ứng viên, ảnh, chữ ký và đặt tên File đúng quy cách của Ngân hàng yêu cầu)

 

    V.            Lưu ý:

-         Hồ sơ đã nộp không trả lại;

-         VCB được quyền lựa chọn hồ sơ để mời ứng viên nổi trội tham gia các vòng tuyển dụng;

-         Vietcombank chỉ thông báo lịch thi đối với ứng viên đủ điều kiện dự thi (qua tin nhắn SMS và email);

-         Thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của Hồ sơ. Trường hợp VCB phát hiện hồ sơ đăng ký của thí sinh không chính xác, trung thực, kết quả của thí sinh sẽ bị hủy bỏ.                                              

       

(Thông báo tuyển dụng của VCB được đăng trên báo Tuổi trẻ, báo Lao động và báo mạng VietnamWorks.com.vn, Vnexpress 05 kỳ liên tiếp từ ngày 01/10/2010 - 07/10/2015 và Website Vietcombank).


NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

HỘI SỞ CHÍNH

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

Với vị thế là ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam, Vietcombank luôn tiên phong và dẫn đầu trong các dịch vụ  Ngân hàng Tài chính. Cùng với định hướng trở thành một tập đoàn tài chính đa năng hùng mạnh và có uy tín trong khu vực,  mục tiêu chiến lược là ngân hàng đứng đầu về chất lượng nguồn nhân lực được Vietcombank chú trọng ưu tiên làm nền tảng phát triển lâu dài và bền vững. Ở Vietcombank, bạn có thể tìm thấy một môi trường thuận lợi nhất cho sự phát triển nghề nghiệp của bạn. Hiện tại Vietcombank đang có nhu cầu tuyển dụng nhân viên cho Trung tâm Công nghệ thông tinVăn phòng Công đoàn, cụ thể:

      I.            Số lượng, vị trí tuyển dụng:

1.     Nhân viên Trung tâm Công nghệ thông tin: 06 cán bộ, trong đó:

-         02 cán bộ phòng Nghiên cứu phát triển (mã số 01);

-         04 cán bộ phòng Triển khai và quản lý phần mềm ứng dụng (mã số 02).

2.     Nhân viên Văn phòng Công đoàn: 02 cán bộ, trong đó:

-          01 cán bộ Ban Chính sách pháp luật Công đoàn (mã số 03);

-          01 cán bộ Ban Phong trào Công đoàn (mã số 04).

 

   II.            Tiêu chuẩn:

1.                 Mã số 01 - cán bộ phòng Nghiên cứu phát triển:

-         Là công dân Việt Nam, tuổi đời dưới 30;

-         Tốt nghiệp loại khá trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin;

-         Có khả năng đọc/nói/viết thành thạo ngoại ngữ Anh văn (tối thiểu có chứng chỉ C hoặc tương đương);

-         Sức khỏe tốt;

-         Ưu tiên:

o   Ứng viên tốt nghiệp trường Đại học Bách khoa;

o   Đã làm việc tại vị trí nghiên cứu phát triển CNTT, thiết kế và phần mềm;

o   Có kinh nghiệm làm việc tại các Ngân hàng, Tổ chức Tín dụng có uy tín.

2.                 Mã số 02 - cán bộ phòng Triển khai và quản lý phần mềm ứng dụng:

-         Là công dân Việt Nam, tuổi đời dưới 30;

-         Tốt nghiệp loại khá trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin;

-         Có khả năng đọc/nói/viết thành thạo ngoại ngữ Anh văn (tối thiểu có chứng chỉ C hoặc tương đương);

-         Sức khỏe tốt;

-         Ưu tiên:

o   Ứng viên tốt nghiệp trường Đại học Bách khoa;

o   Đã làm việc tại vị trí thiết kế và phát triển phần mềm;

o   Có kinh nghiệm làm việc tại các Ngân hàng, Tổ chức Tín dụng có uy tín.

3.                 Mã số 03 – Ban Chính sách pháp luật Công đoàn:

-         Nam công dân Việt Nam, tuổi đời dưới 30;

-         Tốt nghiệp loại khá trở lên, hệ chính quy các trường Đại học công lập chuyên ngành Luật Lao động;

-         Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc theo chuyên ngành được đào tạo;

-         Sức khỏe tốt;

-         Giao tiếp tốt bằng Tiếng Anh;

-         Thông thạo tin học Văn phòng.

-         Cán bộ đang làm việc trong hệ thống Vietcombank có đủ tiêu chuẩn như  trên có thể nộp Hồ sơ tuyển dụng nội bộ (nếu có nguyện vọng);

4.                 Mã số 04 – Ban Phong trào Công đoàn:

-         Nữ công dân Việt Nam, tuổi đời dưới 30;

-         Tốt nghiệp các trường thuộc lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật, trình độ từ Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật trở lên;

-         Có sức khỏe tốt, ngoại hình ưa nhìn;

-         Có năng khiếu nghệ thuật, có khả năng lập kế hoạch và tổ chức sự kiện văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng…

-         Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh;

-         Thông thạo tin học Văn phòng;

-         Cán bộ đang làm việc trong hệ thống Vietcombank có đủ tiêu chuẩn như  trên có thể nộp Hồ sơ tuyển dụng nội bộ (nếu có nguyện vọng);

 

III.            Hồ sơ dự tuyển:

-         Đơn xin dự tuyển viết tay; 

-         Phiếu đăng ký dự tuyển (lấy tại đây);

-         Bản gốc Sơ yếu lý lịch tự thuật khai trong giai đoạn 6 tháng gần nhất có chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền;

-         Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và bảng điểm (không cần công chứng/chứng thực);

-         Bản sao Giấy khai sinh (không cần công chứng/chứng thực);

-         Bản gốc Giấy chứng nhận sức khoẻ trong thời gian 6 tháng gần nhất;

-         02 ảnh 4x6 (chụp trong vòng 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ) và hai phong bì dán sẵn tem, địa chỉ, điện thoại, email liên hệ.

(Ứng viên phải bổ sung đầy đủ hồ sơ bản giấy có công chứng/chứng thực theo yêu cầu khi VCB có thông báo ứng viên được vào vòng phỏng vấn tuyển dụng).

 

IV.            Thời gian, địa điểm và phương thức nhận hồ sơ: 

-         Thời gian: gia hạn nhận hồ sơ từ ngày 01/10/2015 đến hết ngày 09/10/2015 (trừ thứ 7, Chủ nhật).

   (Sáng từ 8h30 – 11h00, chiều từ 13h30 – 16h00)

-         Nơi nhận Hồ sơ: Phòng Tổ chức cán bộ và Đào tạo, tầng 15, Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hà Nội.

-         Thí sinh trực tiếp đến nộp hồ sơ.

(Thông báo tuyển dụng của VCB được đăng trên báo Tuổi trẻ, báo Lao động và báo mạng VietnamWorks.com.vn 05 kỳ liên tiếp từ ngày 16 – 20/9/2015 và Website Vietcombank).

 

     V.            Lưu ý:

-         Hồ sơ đã nộp không trả lại;

-         VCB được quyền lựa chọn hồ sơ để mời ứng viên nổi trội tham gia các vòng tuyển dụng;

-         Vietcombank chỉ thông báo lịch thi đối với ứng viên đủ điều kiện dự thi (qua tin nhắn SMS và email);

-          Thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của Hồ sơ. Trường hợp VCB phát hiện hồ sơ đăng ký của thí sinh không chính xác, trung thực, kết quả của thí sinh sẽ bị hủy bỏ.

                                              

       


NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

CHI NHÁNH LẠNG SƠN

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

 

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Lạng Sơn (Vietcombank Lạng Sơn) cần tuyển nhân viên làm việc tại trụ sở chi nhánh như sau:

           I. VỊ TRÍ CÔNG VIỆC

Thanh toán viên: 01 người

II. ĐỐI TƯỢNG

1.   Công dân Việt Nam, tuổi đời không quá 26 tuổi, có đủ năng lực hành vi dân sự, không có tiền án, tiền sự;

2.   Có ngoại hình và sức khoẻ tốt đáp ứng yêu cầu công tác;

3.   Sử dụng thành thạo tiếng Trung; Tốt nghiệp khoa tiếng Trung các trường đại học trong nước hoặc tốt nghiệp các trường Đại học tại Trung Quốc.

Ưu tiên

-         Nhân sự hộ khẩu thường trú tại TP Lạng Sơn;

-         Có kinh nghiệm trong công tác thanh toán quốc tế;

-         Ngoại hình ưu nhìn; nam cao từ 1,65 m, nữ cao từ 1,56 m trở lên.

III. HỒ SƠ DỰ TUYỂN

- Phiếu đăng ký dự tuyển: ứng viên nhận tại Vietcombank Lạng Sơn hoặc truy cập http://www.vietcombank.com.vn, mục Tuyển dụng;

- Đơn xin dự tuyển (viết tay);

- Bản gốc Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (được xác nhận trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm xét hồ sơ);

- Giấy chứng nhận sức khoẻ năm 2015 do cơ quan có thẩm quyền cấp (ngày cấp không quá 06 tháng);

- Bản sao chứng thực Giấy khai sinh;

- Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn dự tuyển;

- Bản sao chứng thực bảng điểm kết quả học tập;

- Bản sao chứng thực sổ hộ khẩu và Giấy chứng minh nhân dân;

- 02 ảnh 4x6 chụp trong vòng 3 tháng; 02 phòng bì dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ , điện thoại, email của ứng viên.

IV. NHẬN HỒ SƠ

- Trong giờ làm việc các ngày làm việc trong tuần từ ngày 26/8/2015 đến hết ngày 15/9/2015. Buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút;

- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Hành chính - Nhân sự - Ngân quỹ, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Lạng Sơn; Tầng 1 tòa nhà trung tâm thương mại Phú Lộc, khu dự án Phú Lộc IV, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.  

Ghi chú

-         Yêu cầu ứng viên trực tiếp mang hồ sơ đến nộp;

-         Hồ sơ đã nộp không trả lại;

-         Ngân hàng được quyền lựa chọn hồ sơ để mời ứng viên nổi trội tham gia các vòng tuyển dụng.


NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

 CHI NHÁNH SÓC TRĂNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

    

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Sóc Trăng ( Vietcombank Sóc Trăng) cần tuyển dụng 17 nhân viên phòng nghiệp vụ tại Chi nhánh và 02 Phòng giao dịch như sau:

1.      Vị trí tuyển:

-         Nhân viên kế toán và TT&KDDV: 07 người

-         Nhân viên Tín dụng: 08 người

-         Nhân viên Ngân quỹ: 02 người

2.      Tiêu chuẩn:

-         Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên tại các trường đại học, cao đẳng (dành cho vị trí Ngân quỹ) hệ chính quy, tập trung thuộc các chuyên ngành: Tài chính, Ngân hàng, Ngoại thương, kế toán….)

-         Chứng chỉ ngoại ngữ: Bằng C tiếng Anh hoặc tương đương.

-         Chứng chỉ tin học: Bằng  B.

-         Tuổi đời không quá 35.

-         Có sức khỏe tốt.

-         Là công dân Việt Nam, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, có ngoại hình khá; Nam cao 1m60, Nữ cao 1m57

-         Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực ngân hàng và có hộ khẩu thường trú tại Sóc Trăng.

3.      Hồ sơ dự tuyển:

-         Đơn xin việc viết tay.

-         Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương trong vòng 06 tháng.

-         Giấy khám sức khỏe có thời hạn trong vòng 06 tháng (kể từ ngày nộp đơn).

-         Bản sao có công chứng: Bằng tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng, bảng điểm, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học,….

-         Bản sao có công chứng: Giấy CMND, giấy khai sinh, hộ khẩu.

-         02 ảnh 4x6 chụp trong vòng 06 tháng và 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ, số điện thoại và e-mail liên hệ.

4.      Nhận hồ sơ:

-         Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: từ ngày 20/07/2015 đến hết ngày 17/8/2015.

-         Địa điểm: Phòng Hành Chính Nhân Sự Tầng 6 - VCB CN Sóc Trăng, Địa chỉ số 03 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, TP.Sóc Trăng.

* Ghi chú:

-         Các thí sinh vừa tốt nghiệp Đại học năm 2015 được nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp thay cho Bằng tốt nghiệp.

-         Cho phép các thí sinh nộp hồ sơ qua email: tuyennt.str@vietcombank.com.vn

-         Chỉ mời dự thi tuyển và phỏng vấn những hồ sơ đạt yêu cầu, miễn trả lại hồ sơ nếu không trúng tuyển.

Việc thi tuyển sẽ do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam tổ chức thi tập trung tại Thành phố Cần Thơ cho 10 Chi nhánh như sau: Bạc Liêu, Cà Mau, Châu đốc, Đồng Tháp, Kiên Giang, Đồng Tháp, Long An, Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long. Thí sinh chỉ được nộp hồ sơ tại một trong số các Chi nhánh nêu trên, nếu nộp hồ sơ từ hai chi nhánh trở lên sẽ bị loại.

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

CHI NHÁNH TÂN BÌNH

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Tân Bình cần tuyển 01 nhân viên Tín dụng và 01 nhân viên Quản lý nợ.

1. Tiêu chuẩn:

- Tốt nghiệp Đại học loại Trung bình khá trở lên, chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, hệ chính quy các trường Đại học trong nước (công lập) và ngoài nước.

- Ngoại ngữ: Trình độ Anh văn C hoặc chứng chỉ tương đương (TOEFL-PBT 550 điểm trở lên, TOEFL-CBT 213 điểm trở lên, TOEFL-IBT 80 điểm trở lên, IELTS 6.0 trở lên, TOEIC 650 điểm trở lên).

- Trình độ tin học: Chứng chỉ B trở lên, sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

- Có sức khoẻ tốt:

Nam: cao 1m70 trở lên, tuổi đời không quá 28 tuổi      

Nữ: cao 1m60 trở lên, tuổi đời không quá 25 tuổi

- Ưu tiên: có bằng tốt nghiệp loại khá, giỏi, có kinh nghiệm.

2. Hồ sơ xin việc gồm:

- Đơn xin dự tuyển viết tay.

- Phiếu đăng ký dự tuyển (Download tại đây).

- Bản gốc sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương trong 06 tháng gần nhất.

- Bản sao có chứng thực: Bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học.

- Bản sao giấy khai sinh, giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu.

- Bản chính giấy chứng nhận sức khỏe trong vòng 06 tháng gần nhất.

- Hai ảnh 4x6 (chụp không quá 06 tháng) và 02 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, email liên hệ.

3. Nhận hồ sơ:

- Thời gian : Ngày 24/07/2015 và ngày 17/8/2015.

                  + Sáng từ 08h00 đến 11h00

                  + Chiều từ 13h30 đến 16h00

- Hình thức nhận : Gửi trực tiếp tại Phòng Hành chính Nhân sự - Vietcombank Tân Bình. Địa chỉ: 108 Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM hoặc có thể gửi qua địa chỉ email: ngatt.tbn@vietcombank.com.vn.

Lưu ý:

- Việc thi tuyển được tiến hành tập trung cho 23 Chi nhánh (TP.HCM, Bắc Bình Dương, Bắc Sài Gòn, Bến Thành, Biên Hòa, Bình Dương, Bình Tây, Đà Lạt, Đồng Nai, Đông Sài Gòn, Kỳ Đồng, Long Khánh, Nam Bình Dương, Nam Sài Gòn, Nhơn Trạch, Phú Thọ, Quận 5, Sóng Thần, Tân Bình, Tân Định, Tây Ninh, Thủ Đức, Vũng Tàu). Thí sinh chỉ được nộp hồ sơ tại một Chi nhánh, nộp hồ sơ từ 02 Chi nhánh trở lên sẽ bị loại.

- Cho phép các thí sinh tốt nghiệp năm 2015 được nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp thay cho Bằng tốt nghiệp.

- Không nhận hồ sơ thí sinh đã từng tham gia thi tuyển VCB trong vòng 06 tháng gần nhất.

- Nếu số hồ sơ đăng ký dự thi nhiều hơn so với số lượng dự kiến,  Ngân hàng sẽ lựa chọn các ứng viên nổi trội hơn về kết quả học tập và kinh nghiệm công tác để mời tham gia các vòng tuyển dụng.


NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

CHI NHÁNH TÂY NINH

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Tây Ninh (Vietcombank Tây Ninh) cần tuyển nhân viên các vị trí sau:

Nhân viên Quan hệ khách hàng: 05 người;

Nhân viên Kế toán - Thanh toán Kinh doanh dịch vụ: 02 người, 

Nhân viên Ngân quỹ, Tin học: 02 người.

1. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN DỤNG:

Công dân Việt Nam, tuổi đời không quá 30 tuổi. Ngoại hình: nam cao từ 1,65m, nữ cao từ 1,56m trở lên. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Tây Ninh. Vị trí Nhân viên Quan hệ khách hàng: Ưu tiên ứng viên nam.          

2. TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG CỤ THỂ:

Vị trí

Yêu cầu

Nhân viên Quan hệ khách hàng; Kế toán, Thanh toán Kinh doanh dịch vụ.

 

- Tốt nghiệp đại học hệ chính quy, xếp loại trung bình khá trở lên các chuyên ngành Tài chính - Tín dụng, Ngân hàng, Kế toán, Kinh tế đối ngoại thuộc các trường đại học công lập (Đại học Ngân hàng, Đại học Kinh tế, Đại học Ngoại thương, Học viện Tài chính....) và các trường đại học nước ngoài chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng.

- Ngoại ngữ: Anh văn trình độ C hoặc chứng chỉ tương đương. Tin học: Chứng chỉ tin học B.

Nhân viên Thủ quỹ

- Tốt nghiệp từ Cao đẳng hệ chính quy trở lên, xếp loại trung bình khá trở lên, chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kế toán.

- Ngoại ngữ: Anh văn trình độ B hoặc chứng chỉ tương đương. Tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Nhân viên Tin học

- Tốt nghiệp đại học hệ chính quy, xếp loại trung bình khá trở lên, chuyên ngành Công nghệ thông tin. Ưu tiên có kinh nghiệm về phần mềm.

- Ngoại ngữ: Anh văn trình độ C hoặc chứng chỉ tương đương .

3. HỒ SƠ DỰ TUYỂN:

- Đơn xin việc (viết tay).

            - Phiếu đăng ký dự tuyển, Sơ yếu lý lịch (download tại đây).

            - Bản sao chứng thực: Bằng tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng; Bảng kết quả học tập toàn khóa tại trường Đại học, Cao đẳng; Chứng chỉ tin học; Chứng chỉ ngoại ngữ; Giấy khai sinh; Giấy CMND; Sổ hộ khẩu; Các chứng chỉ khác (nếu có). Các thí sinh tốt nghiệp năm 2015 chưa có Bằng tốt nghiệp được phép nộp Giấy chứng nhận tốt nghiệp.

            - Giấy chứng nhận sức khoẻ năm 2015.

            - 02 ảnh (4x6), ảnh chụp chưa qua xử lý photoshop.

            Ngoài bì hồ sơ ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email liên hệ.

4. NHẬN HỒ SƠ:

            - Nộp trực tiếp trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần: đến hết ngày 17/8/2015. Buổi sáng tư 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.   

            - Địa điểm: Phòng Hành chính nhân sự, Vietcombank Tây Ninh, số 374 - 376, đường 30/4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

            - Hình thức nộp hồ sơ: Ứng viên trực tiếp đến nộp hồ sơ hoặc gửi hồ sơ qua địa chỉ email: pnha.tni@vietcombank.com.vn. Hồ sơ đã nộp không hoàn trả lại.

            - Thi viết tập trung 23 chi nhánh: Hồ Chí Minh, Bắc Bình Dương, Bắc Sài Gòn, Bến Thành, Biên Hòa, Bình Dương, Bình Tây, Đà Lạt, Đồng Nai, Đông Sài Gòn, Kỳ Đồng, Long Khánh, Nam Bình Dương, Nam Sài Gòn, Nhơn Trạch, Phú Thọ, Quận 5, Sóng Thần, Tân Bình, Tân Định, Thủ Đức, Vũng Tàu, Tây Ninh. Ứng viên chỉ được nộp hồ sơ tại một trong các chi nhánh nói trên, hồ sơ nộp từ hai chi nhánh trở lên sẽ bị loại.


NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

CHI NHÁNH SÓNG THẦN

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

 1/ Tiêu chuẩn chung:

          - Là công dân Việt Nam

         - Tuổi đời từ 18 đến 25 tuổi.

          - Có sức khỏe tốt để đảm nhiệm công việc.

          - Có phẩm chất đạo đức tốt, không có tiền án, tiền sự; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, án treo, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị biện pháp giáo dục tại địa phương, đang chữa bệnh, cai nghiện…

         - Trình độ ngoại ngữ: Anh văn trình độ C hoặc chứng chỉ tương đương (TOEFL- PBT 550 điểm trở lên, TOEFL-CBT 213 điểm trở lên, TOEFL-IBT 80 điểm trở lên, IEL TS 6.0 trở lên, TOEIC 650 điểm trở lên).

        - Trình độ chuyên môn:  Tốt nghiệp Đại học, sinh viên tốt nghiệp năm 2015 được nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp thay cho Bằng tốt nghiệp;

        - Có ngoại hình khá, giao tiếp tốt, thái độ niềm nở, ứng xử linh hoạt…

-                 - Nam cao 1m65 trở lên, nữ cao 1m58 trở lên

-          

  2/ Vị trí, điều kiện, mô tả công việc:

 

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

ĐIỀU KIỆN- MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Nhân viên

Tín dụng

(04 người)

 

-         - Thí sinh có kinh nghiệm làm việc trong môi trường Ngân hàng,

-         - Sinh viên tốt nghiệp Đại học loại khá trở lên chuyên ngành phù hợp

-          

Nhân viên

Tin học

(01 người)

 

 

     

 3/ Hồ sơ dự tuyển gồm:

- Đơn xin việc (viết tay); 3 ảnh  4 X 6;

- Sơ yếu lý lịch dán ảnh (có xác nhận địa phương)

- CMND (bản sao công chứng)

- Giấy khai sinh (bản sao công chứng)

- Hộ khẩu thường trú hoặc sổ tạm trú (bản sao công chứng)

- Bằng đại học, chứng chỉ tiếng anh, tin học (bản sao công chứng)

- Bảng điểm toàn khóa học (bản sao công chứng)

- Bản gốc giấy chứng nhận sức khỏe trong vòng 3 tháng gần nhất.

 

4/ Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:  

Thời gian: Từ 8 giờ đến 16h30’ ngày 21/07/2015  đến hết ngày 17/8/2015.

Địa điểm: Phòng Hành chính Nhân sự - Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN - Chi nhánh Sóng Thần:

Địa chỉ: Số 79/8 Khu phố Bình đường 2 – An Bình – Dĩ An – Bình Dương

Điện thoại:  liên hệ: 08-37241627 – Ext 365 - 400

* Lưu ý:

 Thí sinh trực tiếp đến nộp hồ sơ, hoặc scan gửi qua mail:    thaottv.sth@vietcombank.com.vn hoặc phucvth.sth@vietcombank.com.vn

Thi viết sẽ được tổ chức thi tuyển tại khu vực Đông Nam Bộ gồm: VCB Hồ Chí Minh, VCB Bắc Bình Dương, VCB Bắc Sài Gòn, VCB Bến Thành, VCB Biên Hòa, VCB Bình Dương, VCB Bình Tây, VCB Đà Lạt, VCB Đồng Nai, VCB Đông Sài Gòn, VCB Kỳ Đồng, VCB Long Khánh, VCB Nam Bình Dương, VCB Nam Sài Gòn, VCB Nhơn Trạch, VCB Phú Thọ, VCB Quận 5, VCB Sóng Thần, VCB Tân Bình, VCB Tân Định, VCB Tây Ninh, VCB Thủ Đức, VCB Vũng Tàu, do đó các thí sinh chỉ được nộp hồ sơ tại một trong số Chi nhánh khu vực, hồ sơ của một thí sinh nộp từ hai Chi nhánh trở lên sẽ bị loại.

     Ngân hàng chúng tôi chỉ mời dự phỏng vấn đối với các thí sinh có hồ sơ đủ điều kiện và đạt yêu cầu, những hồ sơ không đạt yêu cầu không hoàn trả lại.


NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

CHI NHÁNH QUẬN 5

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Quận 5 ( Vietcombank Quận 5 ) cần tuyển nhân sự như sau:

I/ Số lượng và vị trí tuyển dụng:

-         Vị trí tuyển dụng: Kế toán thanh toán, tín dụng

+ 02 Nhân viên kế toán thanh toán .

+ 01 nhân viên tín dụng .

II/ Tiêu chuẩn:

-         Tuổi đời: Nam không quá 30 tuổi, Nữ không quá 25 tuổi.

-         Sức khỏe tốt, Nam cao trên 1m65, Nữ cao trên 1m58.

-         Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp hệ chính quy các trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Ngân hàng TP.HCM, Ngoại thương TP.HCM (chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, Tài chính Tín dụng), học lực đạt loại khá trở lên.

-         Trình độ ngoại ngữ : Anh C hoặc chứng chỉ tương đương(TOEFL-PBT 550 điểm, TOEFL-CBT 213 điểm, TOEFL-IBT 80 điểm, IELTS 6.0, TOEIC 650 điểm trở lên).

-         Trình độ tin học B hoặc trở lên hoặc tương đương.

III/ Hồ sơ dự tuyển gồm:

-         Đơn xin việc (viết tay có dán ảnh 4x6).

-         Sơ yếu lý lịch, có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan có thẩm quyền trong vòng 06 tháng (lấy mẫu tại đây).

-         Phiếu dự tuyển (lấy mẫu tại đây).

-         Bản sao công chứng: Bằng tốt nghiệp Đại học hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp Đại học tạm thời, bảng điểm toàn khóa học, các văn bằng chứng chỉ liên quan, giấy khai sinh, giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu .

-         Giấy chứng nhận sức khỏe bản chính trong vòng 03 tháng.

-         02 ảnh 4x6 chụp trong vòng 06 tháng.

IV/ Nhận hồ sơ:

-         Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 20/07/2015 đến hết ngày 17/8/2015 (trong giờ hành chính).

-         Hình thức nhận hồ sơ:

+ Nhận trực tiếp tại: Phòng Hành chính Nhân sự, số 2D-2E Lý Thường Kiệt, P12, Q.5, Tp.HCM (ĐT: 08.39572974).

+ Nhận qua email: tritt.clo@Vietcombank.com.vn (các thí sinh có thể nộp trước phiếu dự tuyển ghi đầy đủ thông tin, chúng tôi sẽ liên lạc lại sau khi nhận được thông tin từ các thí sinh).

Lưu ý:

-         Thi viết tập trung 23 Chi nhánh trực thuộc Vietcombank : TP.HCM, Bắc Bình Dương, Bắc Sài Gòn, Bến Thành, Biên Hòa, Bình Dương, Bình Tây, Đà Lạt, Đồng Nai, Đông Sài Gòn, Kỳ Đồng, Long Khánh, Nam Bình Dương, Nam Sài Gòn, Nhơn Trạch, Phú Thọ, Quận 5, Sóng Thần, Tân Bình, Tân Định, Tây Ninh, Thủ Đức, Vũng Tàu.

-         Thí sinh chỉ được nộp hồ sơ tại một trong số các Chi nhánh nêu trên, 01 thí sinh nộp hồ sơ từ hai Chi nhánh trở lên sẽ bị loại, nộp hồ sơ tại Chi nhánh Quận 5 thì chỉ thi tuyển vào Chi nhánh Quận 5.

-         Ngân hàng chỉ mời thi tuyển đối với các ứng viên có hồ sơ đủ điều kiện, đạt yêu cầu.

Trân trọng./.


NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

CHI NHÁNH NHƠN TRẠCH

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN

 

            Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Nhơn Trạch cần tuyển 05 nhân sự làm việc tại Chi nhánh Nhơn Trạch và Phòng Giao dịch với tiêu chuẩn cụ thể như sau:

1/ Vị trí, mô tả công việc tuyển dụng:

Mã số dự tuyển

Vị trí

Số lượng (người)

Mô tả công việc

01

Nhân viên tín dụng

03

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh; kế hoạch phát triển khách hàng ;

- Thực hiện tư vấn, tiếp thị, cung cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng tới khách hàng;

- Chịu trách nhiệm tăng trưởng tín dụng, chất lượng tín dụng, tăng trưởng huy động vốn, chỉ tiêu lợi nhuận

- Quản lý quan hệ khách hàng và chăm sóc bán hàng...

02

Nhân viên dịch vụ khách hàng

01

- Trực tiếp giao dịch với khách hàng để tư vấn cung cấp các dịch vụ, bán kèm/bán chéo tất cả các sản phẩm dịch vụ ngân hàng.

- Thực hiện các công việc tác nghiệp: hoạch toán nghiệp vụ mua bán và chuyển đổi ngoại tệ, kế toán tiền vay, đối chiếu tra soát, in/chấm sổ phụ, sao kê, xác nhận số dư tài khoản...

03

Nhân viên Ngân Quỹ

01

- Trực tiếp thu chi và quản lý tiền mặt, kim loại quý, giấy tờ có giá, ấn chỉ quan trọng, tài sản thế chấp của khách hàng và của chi nhánh.

- Cân đối số dư tiền mặt, ngoại tệ đủ đáp ứng nhu cầu chi thu cho khách hàng tại chi nhánh, Phòng giao dịch và máy ATM

- Cập nhật chế độ thông tin và giám định tiền thật, tiền giả.

- Thực hiện việc tiếp quỹ, điều chuyển tiền mặt đi/đến từ chi nhánh đầu mối và các Chi nhánh, Phòng giao dịch, công ty...

   2/ Tiêu chuẩn tuyển dụng:

- Tốt nghiệp Đại học chính qui chuyên ngành Kinh tế, Tài chính ngân hàng, Kế toán - kiểm toán, Quản trị kinh doanh, Thương mại; Tin học quản lý, Hệ thống thông tin quản lý ( nhân viên tin học) học lực khá trở lên.

- Anh văn trình độ C trở lên hoặc chứng chỉ tương đương (TOEFL-PBT 550 điểm trở lên; TOEFL-CBT 213 điểm trở lên; TOEFL-IBT 80 điểm trở lên; IELTS 6.0 trở lên; TOEIC 650 điểm trở lên.

- Tin học trình độ B trở lên.

- Sức khoẻ tốt, ngoại hình khá; Lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt.

3/ Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

+ Vòng 1  : Sơ loại hồ sơ.

+ Vòng 2  : Thi viết.

+ Vòng 3  : Phỏng vấn.

Nơi thi tuyển:

+ Thi viết: thi tuyển tập trung tại TP. Hồ Chí Minh.

+ Phỏng vấn: tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Nhơn Trạch.

4/ Hồ sơ dự tuyển:

1. Đơn xin dự tuyển viết tay ghi rõ mã số vị trí xin dự tuyển.

2. Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ( nhận tại nơi nộp hồ sơ hoặc download tại website của Vietcombank)

3. Bản gốc:  Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền và giấy khám sức khoẻ trong vòng 6 tháng gần nhất .

4. Bản sao công chứng: Bằng tốt nghiệp Đại học/Cao học; Bảng điểm toàn khóa học Đại học/cao học; chứng chỉ ngoại ngữ Anh văn C hoặc tương đương trở lên; chứng chỉ tin học B; Hộ khẩu, CMND, Giấy khai sinh và các chứng chỉ về thành tích đặc biệt trong học tập (nếu có)

5. 02 ảnh 4x6 chụp trong vòng 6 tháng.

6. 02 phong bì có dán sẵn tem địa chỉ, điện thoại liên hệ

Ghi chú:

-     Các thí sinh tốt nghiệp năm 2015 được nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp thay cho bằng tốt nghiệp

-     Chỉ thông báo dự thi tuyển những hồ sơ đủ tiêu chuẩn. Không hoàn trả hồ sơ dự tuyển.

-     Tổ chức thi tuyển tập trung 23 chi nhánh: TP. Hồ Chí Minh, Bắc Bình Dương, Bắc Sài Gòn, Bến Thành, Biên Hòa, Bình Dương, Bình Tây, Đà Lạt, Đồng Nai, Đông Sài Gòn, Kỳ Đồng, Long Khánh, Nam Bình Dương, Nam Sài Gòn, Nhơn Trạch, Phú Thọ, Quận 5, Sóng Thần, Tân Bình, Tân Định, Tây Ninh, Thủ Đức, Vũng Tàu. Do vậy, thí sinh chỉ được nộp hồ sơ tại một trong số các chi nhánh nói trên, hồ sơ nộp từ 02 chi nhánh trở lên sẽ bị loại./.

5/ Nhận hồ sơ:

* Thời gian: Từ ngày 21/07/2015 đến hết ngày 17/8/2015 (giờ hành chính).

* Địa điểm:

      * Phòng Hành chính Nhân sự - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi      nhánh Nhơn Trạch, Đường Tôn Đức Thắng - KCN Nhơn Trạch III - Nhơn Trạch - Đồng Nai. Điện thoại 0613.560881(EXT 170 Ms Phúc).

      * Hoặc gửi hồ sơ qua Email ( bản scan đầy đủ) : phuchdn.ntr@vietcombank.com.vn.


NGÂN  HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

CHI NHÁNH ĐÔNG SÀI GÒN

THÔNG BÁO TUYỂN NHÂN VIÊN

 

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – chi nhánh Đông Sài Gòn cần tuyển nhân viên làm việc tại trụ sở Vietcombank Đông Sài Gòn và các phòng giao dịch trực thuộc:

- 01 nhân viên tín dụng

- 03 nhân viên kế toán thanh toán kinh doanh dịch vụ

- 02 nhân viên quản lý nợ

I. TIÊU CHUẨN:

 • Đối tượng dự tuyển: là công dân Việt Nam, tuổi đời từ 22 – 30 tuổi.
 • Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học công lập hệ chính quy, hạng khá trở lên các trường đại học: Đại học Ngân hàng, Đại học Kinh tế, Đại học Ngoại thương và các trường Đại học có uy tín tại nước ngoài, chuyên ngành tài chính,ngân hàng, kế toán kiểm toán.
 • Trình độ ngoại ngữ: Anh văn C hoặc chứng chỉ tương đương (TOEFL-PBT 550 điểm trở lên, TOEFL-CBT 213 điểm trở lên, TOEFL-IBT 80 điểm trở lên,IELTS 6.0 trở lên, TOEIC 650 điểm)
 • Trình độ tin học: Chứng chỉ tin học B, sử dụng thành thạo tin học văn phòng hoặc các chương trình tin học khác phù hợp với yêu cầu tuyển dụng.
 • Có khả năng làm việc với áp lực cao, khả năng phối hợp theo nhóm
 • Sức khoẻ tốt
 • Có phẩm chất đạo đức tốt, không có tiền án, tiền sự
 • Ngoại hình khá, giao tiếp tốt, nhiệt tình, trung thực và cẩn thận trong công việc.

II. QUYỀN LỢI:

 • Được trả lương theo quy định về trả lương của Vietcombank
 • Được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của luật lao động.

III. HỒ SƠ DỰ TUYỂN:

 • Đơn xin dự tuyển viết tay, ghi rõ vị trí dự tuyển
 • Bản gốc sơ yếu lý lịch khai trong thời gian 6 tháng gần nhất có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan có thẩm quyền
 • Bản sao y bằng tốt nghiệp Đại học, bảng điểm toàn khóa học, chứng chỉ tin học, chứng chỉ  ngoại ngữ Tiếng Anh và các văn bằng chứng chỉ có liên quan.
 • Giấy khai sinh, CMND, hộ khẩu.
 • Bản gốc Giấy chứng nhận sức khoẻ trong vòng 2 tháng.
 • Hai ảnh 4x6 chụp trong vòng 3 tháng.
 • Hai phong bì có dán tem, ghi tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email liên hệ

IV. NHẬN HỒ SƠ:

 • Thời gian: từ ngày 21/07/2015 đến hết ngày 17/8/2015
  Sáng từ 8h00 - 11h.
  Chiều từ 13h30 - 16h30.
 • Địa điểm: Phòng Hành chánh Nhân sự Vietcombank Đông Sài Gòn
                                    Tầng 5 tòa nhà 199 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TPHCM

V. Thi viết tập trung 23 Chi nhánh: TP.HCM, Bắc Bình Dương, Bắc Sài Gòn, Bến Thành, Biên Hòa, Bình Dương, Bình Tây, Đà Lạt, Đồng Nai, Đông Sài Gòn, Kỳ Đồng, Long Khánh, Nam Bình Dương, Nam Sài Gòn, Nhơn Trạch, Phú Thọ, Quận 5, Sóng Thần, Tân Bình, Tân Định, Tây Ninh, Thủ Đức, Vũng Tàu.

       Dự kiến thời gian thi viết tập trung : trong 08/2015

       Thí sinh chỉ được nộp hồ sơ tại một trong các Chi nhánh nói trên, hồ sơ nộp từ hai Chi nhánh trở lên sẽ bị loại.

·   Chỉ mời dự tuyển các ứng viên đạt yêu cầu.

Ghi chú:

 • Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ đến địa chỉ email: maolv.btn@vietcombank.com.vn
 • Cho phép các thí sinh tốt nghiệp năm 2015 được nộp giấy Chứng nhận tốt nghiệp thay cho Bằng Tốt nghiệp
 • Nếu số hồ sơ đăng ký dự thi nhiều hơn so với số lượng dự kiến, Ngân hàng sẽ lựa chọn các ứng viên nổi trội hơn về kết quả học tập và kinh nghiệm công tác để mời tham gia các vòng tuyển dụng.
 • VCB Đông Sài Gòn chỉ tiếp nhận những hồ sơ đủ tiêu chuẩn nêu trên.
 • Hồ sơ đã nộp không được trả lại.

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

CHI NHÁNH ĐỒNG NAI

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

 

            Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai có nhu cầu tuyển dụng lao động làm việc tại trụ sở và các phòng giao dịch, cụ thể như sau: