calendar-icon
Thời gian ưu đãi
Từ ngày 12/06/2024 đến hết 12/09/2024
Đối tượng áp dụng
Khách hàng sử dụng thẻ Vietcombank Connect24
Địa điểm áp dụng
Hệ thống Highlands coffee

Chương trình ưu đãi

Giảm 20.000 VND với hóa đơn từ 49.000 VND trở lên khi khách hàng thanh toán trực tiếp bằng thẻ Vietcombank Connect24 qua máy POS tại hệ thống cửa hàng Highlands Coffee và Cửa hàng nhượng quyền trên toàn quốc trong khung giờ từ 14:00:00 giờ đến 23:59:59 giờ.
Thông tin chi tiết chương trình 
tại đây

Khám phá thêm các các chương trình ưu đãi dành cho thẻ Vietcombank 
tại đây

Lưu ý:

  • Ưu đãi không được quy đổi thành tiền mặt hoặc sử dụng kết hợp với các chương trình khuyến mại khác.
  • Vietcombank được miễn trách hoàn toàn đối với các khiếu nại liên quan đến chất lượng hàng hóa dịch vụ do các đơn vị cung cấp; dịch vụ không hoàn thiện hoặc không cung cấp dịch vụ.
  • Đây là Chương trình khuyến mại do Công ty Cổ phần thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) triển khai. Thẻ ghi nợ nội địa Vietcombank có logo NAPAS được áp dụng cho chương trình ưu đãi này.

Giảm 20.000 VND với hóa đơn từ 49.000 VND trở lên khi khách hàng thanh toán trực tiếp bằng thẻ Vietcombank Connect24 qua máy POS tại hệ thống cửa hàng Highlands Coffee và Cửa hàng nhượng quyền trên toàn quốc trong khung giờ từ 14:00:00 giờ đến 23:59:59 giờ.
Thông tin chi tiết chương trình 
tại đây

Khám phá thêm các các chương trình ưu đãi dành cho thẻ Vietcombank 
tại đây

Lưu ý:

  • Ưu đãi không được quy đổi thành tiền mặt hoặc sử dụng kết hợp với các chương trình khuyến mại khác.
  • Vietcombank được miễn trách hoàn toàn đối với các khiếu nại liên quan đến chất lượng hàng hóa dịch vụ do các đơn vị cung cấp; dịch vụ không hoàn thiện hoặc không cung cấp dịch vụ.
  • Đây là Chương trình khuyến mại do Công ty Cổ phần thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) triển khai. Thẻ ghi nợ nội địa Vietcombank có logo NAPAS được áp dụng cho chương trình ưu đãi này.
Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận