VCBF PREMIER

VCBF luôn ý thức rằng việc quản lý hiệu quả khối tài sản to lớn của Nhà đầu tư là quan trọng hàng đầu. Hãy để VCBF PREMIER cùng các chuyên gia đầu tư của VCBF góp phần tăng trưởng tải sản của Quý khách hiệu quả nhất với những dịch vụ quản lý danh mục đặc biệt xứng tầm với đẳng cấp của Quý Khách.

GIỚI THIỆU VCBF PREMIER

 • VCBF là công ty liên doanh Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank.
 • VCBF PREMIER là dịch vụ quản lý danh mục đầu tư được VCBF cung cấp.
 • Danh mục đầu tư thiết kế riêng đặc biệt cho từng Quý Nhà đầu tư.

LỢI NHUẬN THAM CHIẾU

 • Quý Nhà đầu tư có thể chọn lợi nhuận tham chiếu cố định hoặc linh hoạt theo lãi suất tiết kiệm hoặc VN-Index, VN-100.

CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ

 • Đội ngũ đầu tư VCBF thường xuyên phân tích các công ty một cách kỹ lưỡng và chi tiết theo phương pháp tiếp cận từ dưới lên. Đây là chiến lược đầu tư độc đáo được VCBF tiếp thu từ tập đoàn mẹ - Franklin Templeton Investments.
 • VCBF tập trung đầu tư vào các công ty có các đặc điểm sau:

ü   Ban lãnh đạo giỏi: có chiến lược phát triển tốt và rõ ràng.

ü   Các công ty đầu ngành.

ü   Nền tảng vững mạnh về tài chính, về quy mô kinh doanh.

ü   Tiềm năng tạo ra lợi nhuận bền vững và tăng trưởng dòng tiền.

ü   Cổ tức cao.

CÁC LỢI ÍCH VƯỢT TRỘI

 • Lợi nhuận cao trong dài hạn

ü   VCBF PREMIER là kênh đầu tư mới đem lại cơ hội gia tăng lợi nhuận cho Quý Nhà đầu tư.

 • An tâm

ü   Danh mục đầu tư được quản lý chuyên nghiệp bởi đội ngũ đầu tư giàu kinh nghiệm.

ü   Các chứng khoán với tiềm năng tăng trưởng vượt trội trong dài hạn được chọn lọc rất kỹ lưỡng từ sự

    phân tích sâu rộng của đội ngũ đầu tư VCBF.

ü   Quý Nhà đầu tư được quyền chọn ngân hàng gửi tiền.

ü   Tài sản của Quý Nhà đầu tư được quản lý riêng biệt tại ngân hàng lưu ký.

 • Linh hoạt

ü   Chiến lược đầu tư và phân bổ tài sản được thiết kế riêng phù hợp với nhu cầu và mức độ chấp nhận rủi ro

    của từng Quý Nhà đầu tư.

ü   Tiền đầu tư có thể chuyển làm nhiều đợt trong một khoảng thời gian nhất định.

 • Minh bạch

ü   Phương thức quản lý minh bạch. Quý Nhà đầu tư luôn theo dõi được các hoạt động đầu tư của danh mục.

ü   Ngân hàng lưu ký định giá hàng tuần giá trị danh mục của Quý Nhà đầu tư.

 • Dịch vụ cao cấp

ü   Báo cáo đầu tư chi tiết được gửi hàng tuần và hàng tháng.

ü   Báo cáo đánh giá kết quả và chiến lược đầu tư được gửi theo quý.

ü   Khi thị trường có thay đổi bất thường mang tính dài hạn, Quý Nhà đầu tư sẽ được phân tích và tư vấn

    thay đổi chiến lược đầu tư nếu cần thiết.

MỨC ĐẦU TƯ

 • Mức đầu tư tối thiểu: 10 tỷ đồng
 • Linh hoạt tăng vốn và rút vốn bất kỳ lúc nào (chịu phí quản lý khi rút vốn).
 • hời gian đầu tư khuyến nghị: 2 năm

CÁC LOẠI PHÍ

 • Không có phí đóng mở hợp đồng.
 • Phí quản lý, phí lưu ký, phí giao dịch chứng khoán: cạnh tranh.
 • Phí thưởng nếu vươt lợi nhuận tham chiếu.

 ......................................................................................................................................................................................

DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẦU TƯ

Là dịch vụ VCB cung cấp cho khách hàng để lựa chọn tài sản đầu tư, phân bổ tỷ trọng và quản lý danh mục đầu tư căn cứ nhu cầu đầu tư, mức độ chấp nhận rủi ro, kinh nghiệm đầu tư của khách hàng và khả năng cung cấp dịch vụ của VCB.

 • Cung cấp thông tin về các sản phẩm đầu tư (thông tin sản phẩm, dữ liệu lịch sử, kết quả hiện tại) do VCB và các đối tác của VCB cung cấp từng thời kỳ. Tại thời điểm này, sản phẩm đầu tư bao gồm các sản phẩm Quỹ mở, Trái phiếu, Tiền gửi tiết kiệm.
 • Cung cấp Báo cáo kết quả của danh mục đầu tư định kỳ hàng tháng.
 • Cung cấp thông tin bất thường về sản phẩm, lãi suất, xu hướng thị trường, các khuyến nghị hoặc cơ hội đầu tư …
 • Tư vấn quản lý và phân bổ tài sản đầu tư: Chiến lược đầu tư và phân bổ tài sản được tư vấn phù hợp với nhu cầu và mức độ chấp nhận rủi ro của từng khách hàng.
 • Tư vấn lựa chọn danh mục sản phẩm đầu tư.
 • Tư vấn dịch vụ Ủy thác đầu tư (dịch vụ do VCBF cung cấp).
 • VCB thực hiện tư vấn đầu tư căn cứ trên nhu cầu của khách hàng, không cam kết lợi nhuận đầu tư với khách hàng. Khách hàng là người ra quyết định đầu tư và quyết định tất toán danh mục đầu tư.
 • VCB cam kết cung cấp thông tin trung thực, đầy đủ, kịp thời đối với khách hàng.
 • VCB cam kết giữ bí mật về các thông tin của khách hàng, các thông tin liên quan tới danh mục đầu tư của khách hàng theo quy định của pháp luật.