CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) thực hiện phân phối chứng chỉ quỹ mở cho Quỹ Đầu tư cân bằng chiến lược VCBF (VCBF-TBF) và Quỹ Đầu tư cổ phiếu hàng đầu VCBF (VCBF –BCF) được thành lập và quản lý bởi Công ty liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF).
 
MÔ TẢ SẢN PHẨM:
 • Là sản phẩm đầu tư dưới hình thức mua Chứng chỉ quỹ (CCQ) của quỹ mở.
 • Quỹ mở là một mô hình quỹ đầu tư chung, có thể phát hành hoặc mua lại Chứng chỉ quỹ mở (CCQ) theo một chu kỳ nhất định (được quy định cụ thể trong điều lệ quỹ) theo yêu cầu của nhà đầu tư.
 • Đầu tư vào quỹ Mở là hình thức đầu tư chứng khoán gián tiếp. Thay vì nhà đầu tư tự đầu tư chứng khoán trực tiếp thì họ đầu tư tiền vào quỹ mở. Quỹ mở có các chuyên gia đầu tư kinh nghiệm sẽ đầu tư tiền của quỹ vào cổ phiếu, trái phiếu. Nếu đầu tư vào các công ty thì nhà đầu tư sẽ nhận được cổ phiếu, còn đầu tư vào quỹ mở thì sẽ nhận được CCQ. Nếu quỹ đầu tư thành công thì giá trị tài sản của quỹ tăng lên tức là giá trị chứng chỉ quỹ tăng lên và đem lại lợi nhuận cho nhà đầu tư.

 

LỢI ÍCH: 

 • Quản lý chuyên nghiệp: Quỹ được quản lý chuyên nghiệp bởi các chuyên gia đầu tư nhiều kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn cao và có đầy đủ thông tin về thị trường, về từng khoản đầu tư, có thời gian chủ động đầu tư và theo dõi khoản đầu tư giúp bạn.
 • Đa dạng hóa: Với một số tiền nhỏ bạn vẫn có thể đa dạng hóa tài sản của bạn vào nhiều tài sản có thu nhập cố định và nhiều cổ phiếu.
 • Cơ hội gia tăng lợi nhuận dài hạn: Quỹ có thể mang đến lợi nhuận cao hơn do việc đầu tư vào cổ phiếu như một loại tài sản đầu tư dài hạn thông thường có thể mang lại lợi nhuận cao hơn, kể cả sau khi bù lạm phát, như lịch sử đã chứng minh ở nhiều nước.
 • Thanh khoản: Trong trường hợp khẩn cấp bạn cần sử dụng tiền, việc rút một phần hoặc toàn bộ số tiền đầu tư cũng rất dễ dàng.
 • Linh hoạt: bạn có thể chuyển sang quỹ khác của VCBF khi mục tiêu đầu tư của bạn thay đổi.
 • Tính dài hạn, giảm thiểu rủi ro: Quỹ mở khuyến khích khách hàng đầu tư dài hạn, điều này mang lại lợi nhuận cao hơn và hạn chế được tính chu kỳ của thị trường chứng khoán.
 •  Đặc biệt đối với nhà đầu tư tổ chức, quỹ mở là công cụ đầu tư phù hợp với các quỹ hưu trí của công ty.

  ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM    

 1. Đối tượng khách hàng: Khách hàng cá nhân, tổ chức có nhu cầu đầu tư
 2. Thông tin chung về Quỹ

             a) Quỹ Đầu tư cân bằng chiến lược VCBF:

 • Tên quỹ: Quỹ đầu tư cân bằng chiến lược VCBF.
 • Mục tiêu đầu tư: mang lại lợi nhuận cao trong dài hạn thông qua tăng trưởng vốn gốc và thu nhập bằng cách đầu tư vào các cổ phiếu và các tài sản có thu nhập cố định, có xếp hạng tín dụng tốt.
 • Phân bổ tài sản của quỹ: 50% ± 25% tổng tài sản đầu tư vào trái phiếu cố định và 50% ± 25% vào cổ phiếu niêm yết, chủ yếu là các cổ phiếu có vốn hóa thị trường lớn.
 • Lợi nhuận tham chiếu: là trung bình cộng giữa tỉ lệ tăng trưởng của VN-Index và lợi nhuận của trái phiếu Chính phủ 10 năm. 

             b) Quỹ Đầu tư cổ phiếu hàng đầu VCBF:

 • Tên quỹ: Quỹ Đầu tư cổ phiếu hàng đầu VCBF
 • Mục tiêu đầu tư: là gia tăng phần vốn gốc trong trung hạn và dài hạn, đem     lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư trong dài hạn.
 • Phân bổ tài sản của quỹ: đầu tư đến 100% tổng tài sản của quỹ vào cổ phiếu niêm yết, chủ yếu vào các cổ phiếu có vốn hóa thị trường lớn và thanh khoản tốt.
 • Lợi nhuận tham chiếu: Lợi nhuận tham chiếu của Quỹ là thay đổi của VN100 Index. (VN 100 Index là chỉ số chứng khoán bao gồm 100 cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất và thanh khoản cao trên sàn HSX.)

3.      Điều kiện đầu tư:    

 • Bạn chỉ cần cung cấp bản sao CMND (mang theo bản chính để đối chiếu) và, Điền vào Đơn Đăng Ký.
 • Chuyển tiền thanh toán số tiền mua CCQ từ tài khoản ngân hàng đứng tên của bạn.  

4.      Hạn mức đầu tư tối thiểu     

 • Giao dịch mua:

              +   Mua lần đầu: 5.000.000 VNĐ  (năm triệu đồng)

              +   Các lần mua tiếp theo (nếu tiếp tục đầu tư) : 1.000.000 VNĐ  (một triệu đồng)

 • Giao dịch bán:

             +  1.000.000 (một triệu đồng) hoặc 100 Đơn vị quỹ (một trăm Đơn vị quỹ)

             + Quy định về mức bán tối thiểu không áp dụng cho lệnh bán cuối cùng để đưa số dư tài khoản về 0.

 • Giao dịch chuyển đổi:

             +  1.000.000 (một triệu đồng) hoặc 100 Đơn vị quỹ (một trăm Đơn vị quỹ)

 • Giao dịch chuyển nhượng:

             +  100 Đơn vị quỹ (một trăm Đơn vị quỹ)

 5.      Thời gian giao dịch 

 • Ngày giao dịch (T) là Thứ tư hàng tuần.
 • Thời điểm đóng sổ lệnh cho Ngày giao dịch T căn cứ trên dấu đóng ngày/giờ điện tử trên hồ sơ của khách hàng nộp tại điểm nhận lệnh: 10h30’ ngày T-1 (thứ ba).

 6.      Đặt lệnh giao dịch     

 • Khách hàng được toàn quyền thực hiện mua, bán, chuyển đổi, chuyển nhượng CCQ.
 • Khách hàng có thể thực hiện giao dịch vào bất kỳ ngày giao dịch nào bằng cách điền đầy đủ phiếu lệnh và nộp tới một điểm nhận lệnh bất kỳ trước thời điểm đóng sổ lệnh cho ngày giao dịch đó.
 • Các loại lệnh:

              +  Lệnh mua

              +  Lệnh bán

              +  Lệnh chuyển đổi

              +  Lệnh chuyển nhượng

              +  Lệnh hủy

              +  Lệnh SIP (đầu tư định kỳ)

 7.      Giá giao dịch 

 • Giá mua = NAV + Phí mua
 • Giá bán = NAV – Phí bán – Thuế

              NAV tại đây được hiểu giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ tính vào ngày định giá.

 8.      Số dư tài khoản tối thiểu       

 • Số dư tài khoản tối thiểu: 100 Đơn Vị Quỹ  (một trăm Đơn vị quỹ)
 • Trong trường hợp số dư tài khoản thấp hơn mức tối thiểu do các Lệnh bán và Lệnh chuyển đổi, toàn bộ số dư còn lại của tài khoản sẽ được bán hoặc chuyển đổi để đưa số dư tài khoản về 0. 

9. Thanh toán giao dịch

 • Giao dịch mua:

              +  Khách hàng chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Công ty quản lý quỹ mở tại ngân hàng giám sát.

              +  Thời hạn nộp tiền: 10h30’ ngày T-1 (thứ ba).

 • Giao dịch bán:

              +  Công ty quản lý quỹ chuyển khoản trực tiếp từ tài khoản mở tại ngân hàng giám sát đến tài khoản khách hàng đăng ký trong hồ sơ mở tài khoản.

              +  Thời điểm tiền về tài khoản khách hàng: ngày T+5.

 • Chương trình SIP: Tùy thuộc vào chu kỳ nộp tiền khách hàng lựa chọn

             +  Thanh toán hàng tháng: 16h30, ngày 10 hàng tháng.

             +  Thanh toán hàng quý: 16h30, ngày 10 tháng Một, tháng Tư, tháng Bảy và tháng Mười.

 10.      Tính thanh khoản :

Bạn có thể rút vốn đã đầu tư vào quỹ mở bất kỳ lúc nào. Quỹ sẽ có trách nhiệm mua lại tất cả các chứng chỉ quỹ tại giá trị tài sản ròng (NAV) của từng chứng chỉ quỹ trừ đi phí bán (nếu có).

 11. Cơ cấu Phí    

 •  Phí mua: được tính trên giá trị của Lệnh mua

              +  1 triệu VNĐ đến 500 triệu VNĐ:        2,0%

              +  Trên 500 triệu VNĐ đến 1 tỷ VNĐ:    1,5%

              +  Trên 1 tỷ VNĐ đến 10 tỷ VNĐ:           1,0%

              +  Trên 10 tỷ VNĐ đến 20 tỷ VNĐ:         0,5%

              +  Trên 20 tỷ VNĐ:                                      0%

 •  Phí bán: được tính trên tổng giá trị bán và căn cứ vào thời gian nắm giữ Đơn vị quỹ

             +  01 tháng hoặc ngắn hơn:         3,0%

             +   Trên 1 tháng đến 12 tháng:     1,0%

             +   Trên 12 tháng đến 24 tháng:   0,5%

             +   Trên 24 tháng:                               0%

 •   Phí chuyển đổi: được tính trên giá trị bán của Quỹ rời đi, tùy thuộc vào Phí mua của Quỹ chuyển đến so với Phí mua của Quỹ rời đi

              +  Trường hợp cao hơn: phí chuyển đổi là khoản chênh lệch giữa các mức Phí Mua tại thời điểm chuyển đổi.

              +  Trường hợp bằng hoặc thấp hơn: không tính phí.

 •  Phí chuyển nhượng: 300.000 đồng/giao dịch (phí cố định).
 •   Thuế:

                +   Khách hàng thực hiện Lệnh bán hay Lệnh chuyển đổi bán phải chịu thuế Thu nhập cá nhân 0.1%.

                +   Cổ tức chịu thuế Thu nhập cá nhân 5%.

 12. Ưu đãi phí      

 •  Nếu tham gia chương trình mua định kỳ (SIP) khách hàng sẽ được giảm 20% phí mua.
 •  Khách hàng được hưởng phí bán thấp dần tương ứng với thời gian nắm giữ CCQ. 

13. Cổ tức

 • Chính sách cổ tức do Công ty quản lý quỹ đề xuất trên cơ sở các báo cáo tài chính đã kiểm toán của quỹ. Khách hàng có thể nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc dùng để tái đầu tư.
 • CCQ từ cổ tức tái đầu tư không phải trả phí mua, bán hoặc chuyển đổi.

 

14. Chương trình đầu tư định kỳ (SIP) 

 • Khách hàng đặt lệnh SIP một lần, định kỳ hàng tháng hoặc hàng quý nộp một khoản tiền cố định để mua CCQ. Nếu muốn thay đổi mức đầu tư và/hoặc tần suất thanh toán, khách hàng phải thực hiện lệnh SIP mới.
 •  Chương trình SIP có thời hạn tối thiểu là 01 năm, không có thời hạn tối đa.
 •  Khách hàng được ưu đãi giảm phí mua 20% khi tham gia chương trình SIP.
 •  Nếu khách hàng chấm dứt hoặc dừng SIP hoặc chuyển đổi sang quỹ khác trong vòng 12 tháng kể từ ngày bắt đầu thực hiện chương trình:

              +   Không phải hoàn trả lại khoản giảm trừ Phí mua theo SIP.

              +   Khi bán CCQ đã mua theo SIP sẽ phải trả thêm một khoản phí bán là 0,4% ngoài Phí bán thông thường.

15.      Rủi ro đầu tư vào quỹ:

Bạn có thể gặp những rủi ro sau: tín dụng, thị trường, lãi suất, biến động giá thị trường, lạm phát, tỷ giá, thanh khoản, tái đầu tư, thanh toán, kết quả đầu tư, chiến lược đầu tư, thanh khoản của Quỹ, giải thể bắt buộc, hoạt động quản lý Quỹ, biến động giá của Quỹ, pháp lý và rủi ro bất thường. Để biết thêm chi tiết từng loại rủi ro và các phương pháp quản trị rủi ro của công ty quản lý quỹ, vui lòng đọc kỹ tại Bản Cáo Bạch.

 16. Công bố thông tin     

 •  Khách hàng được cung cấp thông tin về giao dịch, tài khoản định kỳ vào ngày T+2.
 •  Quỹ mở sẽ công bố công khai các thông tin như báo cáo tài chính bán niên, hàng năm, báo cáo hoạt động quỹ bán niên, hàng năm và các báo cáo khác theo Điều Lệ Quỹ và theo quy định của Pháp Luật hiện hành.

 Ghi chú:

 •  Các thông tin sản phẩm có thể thay đổi từng thời kỳ .
 •  Bản cáo bạch của Quỹ đầu tư cần bằng chiến lược VCBF (tại đây)
 •  Bản cáo bạch của Quỹ đầu tư cổ phiếu hàng đầu VCBF (tại đây)

 Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng có thể liên hệ:

 •  Công ty TNHH Chứng khoán Vietcombank   (84-24)-39366990 (Hà Nội),     (84-28)-38208116 (Hồ Chí Minh)
 •  Ngân hàng Vietcombank (Danh sách chi tiết tại đây)