Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu triển khai phương thức thanh toán BPO tại các ngân hàng Việt Nam”

      Ngày 04/05/2019, Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu đề tài cấp Bộ của Ngân hàng Nhà nước do TS Nguyễn Toàn Thắng – Tổng Thư ký, Hiệp hội ngân hàng Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Chủ trì đã tổ chức đánh giá nghiệm thu kết quả nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu triển khai phương thức thanh toán BPO tại các ngân hàng Việt Nam” do Phó Tổng Giám đốc Vietcombank Đào Minh Tuấn làm chủ nhiệm đề tài với các thành viên là đại diệnTrung tâm Tài trợ thương mại, Chính sách sản phẩm bán buôn, Chi nhánh Đà Nẵng và Trường Đào tạo Vietcombank.

 

Hội đồng nghiệm thu và nhóm nghiên cứu

      Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu đã thống nhất đánh giá đây là một công trình nghiên cứu có tính khoa học và chuyên môn cao, sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học phù hợp, nội dung nghiên cứu chi tiết. Đề tài đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về phương thức thanh toán BPO, các tình huống sử dụng và các điều kiện cần thiết để triển khai cung ứng sản phẩm ra thị trường đồng thời phân tích, so sánh giữa BPO và các phương thức truyền thống, bài học kinh nghiệm cho Việt Nam khi thiết lập và triển khai BPO. Từ đó, nhóm nghiên cứu đã đề xuất các điều kiện và lộ trình triển khai BPO tại Việt Nam. Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí nghiệm thu đề tài và đề xuất với Thống đốc NHNN để giao Cục Công nghệ thông tin, Vụ Thanh toán NHNN, Sở Giao dịch và một số NHTM để nghiên cứu, triển khai.

 

                                                                                                VCB News

07/05/2019

 

Các tin tức khác