Vietcombank tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động khoa học công nghệ năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019

Ngày 16/03/2019, tại Phú Quốc, Hội đồng Khoa học và Công nghệ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (HĐKH) đã tổ chức thành công hội nghị tổng kết hoạt động khoa học công nghệ (KHCN) năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Thành phần hội nghị gồm có: TS. Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tịch HĐKH, các ủy viên HĐKH, Giám đốc Trường Đào tạo & Phát triển nguồn nhân lực Vietcombank, Đại diện thường trực Hội đồng khoa học Vietcombank, đại diện lãnh đạo Chi nhánh Phú Quốc.

Tại hội nghị, dưới sự điều hành của Chủ tịch HĐKH, các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận đánh giá, tổng kết công tác KHCN năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019. Hội nghị đã đưa ra các quyết định và định hướng quan trọng về việc quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khoa học công nghệ của Vietcombank.

 

TS. Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐKH Vietcombank chủ trì hội nghị

Năm 2018 là năm hoạt động nghiên cứu khoa học của Vietcombank có nhiều đổi mới và chuyển biến mạnh mẽ cả về chất và lượng. Hội đồng khoa học và công nghệ Vietcombank được kiện toàn cùng với việc ban hành Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ tại Vietcombank và Hướng dẫn thực hiện Quy chế; quy định về điểm thưởng KPI đối với các đơn vị có thành tích tốt trong hoạt động KHCN và đặc biệt là sự tham gia trực tiếp, toàn diện của tập thể Ban Lãnh đạo trong hoạt động KHCN đã thúc đẩy hoạt động KHCN của Vietcombank phát triển lên một tầm cao mới với tư duy ứng dụng cao vào hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Ngoài ra, sự gia tăng số lượng các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Vietcombank và cấp ngành cùng với cuộc thi “Đổi mới, sáng tạo để hội nhập và phát triển” là những hoạt động tiêu biểu, nổi bật của năm 2018.

Năm 2019, hoạt động KHCN tại Vietcombank sẽ tập trung vào việc nâng cao nhận thức, năng lực và kỹ năng tổ chức, quản lý và thực hiện các hoạt động KHCN để nâng cao hơn nữa chất lượng, tiến độ thực hiện và tính ứng dụng vào thực tiễn; đưa hoạt động  KHCN bao gồm cả hoạt động sáng kiến thành hoạt động thường xuyên của Vietcombank. Nội dung nghiên cứu ngoài trọng tâm cải tiến, ứng dụng nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả còn mở rộng nhiệm vụ nghiên cứu kinh tế vĩ mô gắn với hoạt động ngân hàng, tư vấn hiệu quả cho Ban lãnh đạo và đóng góp tích cực trong các hoạt động KHCN cấp Ngành.

Kết thúc hội nghị, các đại biểu đã thể hiện cam kết tiếp tục nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy công tác NCKH của Vietcombank trở thành một trong những hoạt động trung tâm của ngân hàng, góp phần tăng năng suất lao động và giảm thiểu chi phí để từng bước hiện thực hóa tầm nhìn trở thành một trong 100 ngân hàng lớn nhất khu vực Châu Á; một trong 300 tập đoàn tài chính ngân hàng lớn nhất thế giới và được quản trị theo các thông lệ quốc tế tốt nhất, vươn tầm hội nhập vững chắc với khu vực và thế giới.

VCB News

 

19/03/2019

 

Các tin tức khác