ĐẢNG BỘ TRỤ SỞ CHÍNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2018 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2019

 Chiều ngày 25/01/2019, tại Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Đảng bộ Trụ sở chính (TSC) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tham dự hội nghị có đồng chí (đ/c) Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy Vietcombank, Bí thư Đảng ủy TSC, Ủy viên HĐQT Vietcombank; đ/c Phùng Nguyễn Hải Yến - Ủy viên BTV Đảng ủy Vietcombank, Phó Bí thư Đảng ủy TSC, Phó Tổng giám đốc cùng các đồng chí là Ủy viên BTV, Ủy viên Ban Chấp hành (BCH), Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy TSC; Ủy viên BCH Đảng bộ bộ phận Ban Kiểm tra nội bộ; Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên các Chi bộ trực thuộc; đại diện Ban Thường vụ Công đoàn, Đoàn thanh niên Trụ sở chính. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy TSC, Ủy viên HĐQT Vietcombank chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị.

 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy TSC, Ủy viên HĐQT Vietcombank phát biểu khai mạc Hội nghị

Tiếp đó, Hội nghị đã nghe đồng chí Phùng Nguyễn Hải Yến  - Phó Bí thư Đảng ủy TSC, Phó Tổng giám đốc Vietcombank báo cáo kết quả công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Báo cáo nêu rõ: dưới sự chỉ đạo của Đảng uỷ - Ban Lãnh đạo Vietcombank, TSC đã làm tốt vai trò là cơ quan đầu não của hệ thống trong việc triển khai, thực hiện kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của NHNN; đề ra các định hướng, mục tiêu nhiệm vụ và lãnh đạo triển khai đồng bộ, có trọng tâm các giải pháp thực hiện nhiệm vụ với phương châm “Chuyển đổi - Hiệu quả - Bền vững” và quan điểm chỉ đạo điều hành “Đổi mới - Kỷ cương - Trách nhiệm”. Công tác xây dựng Đảng đã từng bước được đổi mới về phương thức, phù hợp với hoạt động kinh doanh, đảm bảo tính dân chủ và phát huy được vai trò của các tổ chức đoàn thể, quần chúng, người lao động trong việc chung tay xây dựng và phát triển hoạt động của Vietcombank nói chung, của Trụ sở chính nói riêng.

 

Đ/c Phùng Nguyễn Hải Yến - Ủy viên BTV Đảng ủy Vietcombank, Phó Bí thư Đảng ủy TSC, Phó Tổng giám đốc báo cáo kết quả công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Trong năm 2018, Đảng uỷ TSC đã bám sát chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Lãnh đạo Vietcombank, kịp thời phổ biến, quán triệt và lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, hướng dẫn, quy định, quyết định của Đảng. Các nghị quyết, kết luận của Đảng ủy cấp trên có liên quan trực tiếp đến hoạt động của Đảng bộ đã được Đảng ủy TSC tổ chức triển khai thông qua việc ban hành các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện cụ thể; giao đảng bộ bộ phận, các chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện. Thực hiện Nghị quyết số 448-NQ/ĐU ngày 08/01/2018 về việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2018, Nghị quyết số 460-NQ/ĐU ngày 11/01/2018 về việc lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng năm 2018; trên cơ sở Nghị quyết và các chương trình, kết luận đã ban hành, Đảng ủy TSC đã tập trung chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, các phòng/ban/trung tâm thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh, công tác quản trị điều hành để thực hiện thắng lợi các định hướng và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đề ra.

 
Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã nghe 02 tham luận về một số mảng nghiệp vụ quan trọng của TSC như ; (i) Một số giải pháp trọng tâm về triển khai công tác lao động tại Vietcombank trong thời gian tới; (ii) Nâng cao công tác quản lý tài chính tại Vietcombank;

 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy TSC, Ủy viên HĐQT Vietcombank (thứ 6 từ trái sang) và đ/c Lê Quang Vinh – Phó TGĐ Vietcombank (thứ 4 từ phải sang) trao Giấy khen và tặng hoa cho đại diện 10 tổ chức Đảng trực thuộc Đảng ủy TSC 

Ghi nhận những đóng góp của các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng, tại Hội nghị, Đảng ủy TSC Vietcombank đã tặng Giấy khen tổ chức đảng “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2018 cho 10 tổ chức Đảng trực thuộc.

 

Tiết mục văn nghệ chào mừng Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng  - Bí thư Đảng ủy TSC nhấn mạnh: Trong bối cảnh nền kinh tế, chính trị thế giới còn tiếp tục có những diễn biến phức tạp, do vậy nhiệm vụ năm 2019 sẽ còn rất nhiều khó khăn và thách thức; các chi bộ trực thuộc, lãnh đạo các Trung tâm/Phòng/Ban cần tiếp tục nêu cao hơn nữa vai trò là đơn vị chỉ đạo, điều hành về chính sách; tập trung thực hiện tốt các giải pháp đổi mới, tăng cường công tác quản trị điều hành và phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh năm 2018 của TSC mà Hội đồng quản trị và Ban Lãnh đạo giao cho. Ban Chấp hành Đảng bộ TSC Vietcombank yêu cầu ngay sau Hội nghị, các cấp ủy cần truyền thông ngay kết quả của Hội nghị tới toàn thể các đảng viên cũng như kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động TSC tiếp tục chung sức, đồng lòng, đoàn kết, nỗ lực trong năm 2019 nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng của TSC theo chương trình, kế hoạch đã đề ra.

 

Danh sách 10 tập thể được Đảng ủy TSC tặng giấy khen tổ chức đảng “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2018

1.      Chi bộ 3 (Ban Quản lý nhân sự và phòng Chính sách & kế hoạch nhân sự);

2.      Chi bộ 5 (Phòng Kế hoạch);

3.      Chi bộ 11 (Phòng Giám sát hoạt động);

4.      Chi bộ 20 (Phòng Chính sách sản phẩm bán lẻ);

5.      Chi bộ 29 (Phòng Quản lý rủi ro tín dụng, phòng Quản lý rủi ro tích hơp);

6.      Chi bộ 31 (Trung tâm hỗ trợ khách hàng);

7.      Chi bộ 32 (Phòng Công nợ);

8.      Chi bộ 33 (Phòng Quản lý đề án công nghệ);

9.      Chi bộ 39 (Phòng Chính sách tài chính kế toán);

10.    Đảng bộ bộ phận Ban Kiểm tra nội bộ.

VCB News

27/01/2019

 

Các tin tức khác