Đảng bộ Vietcombank tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

 Hòa trong không khí tưng bừng, phấn khởi của cả nước với các hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019) và đón chào năm mới - Xuân Kỷ Hợi, chiều ngày 09/01/2019, tại Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Đảng bộ Vietcombank đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Đ/c Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị vinh dự được đón tiếp các đồng chí lãnh đạo cấp cao và đại biểu khách mời đến tham dự, gồm: đ/c Tô Quang Thu - Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương; đ/c Hồ Xuân Thành - Vụ trưởng vụ kiểm tra tài chính UBKT TW; đ/c Nguyễn Hữu Hải – Hàm Vụ trưởng, Vụ tổng hợp Văn phòng TW Đảng; đ/c Đoàn Thị Hồng Nga – UV BTV, Trưởng Ban tyên giáo Đảng ủy khối DNTW và các đ/c lãnh đạo các Ban tham mưu Đảng ủy Khối DNTW; Về phía Vietcombank có đ/c Nghiêm Xuân Thành – UV BCH Đảng bộ Khối DN TW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; đ/c Phạm Quang Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc; đ/c Vũ Tiến Duật - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cùng sự có mặt của các đồng chí là Ủy viên Ban thường vụ, Ủy viên BCH, Ủy viên UBKT và các ban tham mưu của Đảng ủy Vietcombank; các đồng chí là Ủy viên HĐQT, thành viên Ban điều hành Vietcombank; các đ/c Bí thư, Phó Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Vietcombank; đại diện Ban Thường vụ Công đoàn, Đoàn thanh niên, các cá nhân được khen thưởng trong công tác Đảng năm 2018 cùng các cán bộ chuyên trách công tác Đảng của Đảng bộ Vietcombank.

Đ/c Tô Quang Thu - Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đ/c Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank nêu rõ: Năm 2018, trên cơ sở bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Vietcombank đã đề ra các định hướng, mục tiêu nhiệm vụ và lãnh đạo triển khai đồng bộ, có trọng tâm các giải pháp thực hiện nhiệm vụ với phương châm Chuyển đổi - Hiệu quả - Bền vững và quan điểm chỉ đạo điều hành Đổi mới - Kỷ cương - Trách nhiệm. Bên cạnh việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Vietcombank đã chú trọng lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và công tác cán bộ. Đảng bộ Vietcombank đã triển khai quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các Đảng bộ, chi bộ cơ sở; tăng cường bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; quan tâm lãnh đạo và tạo điều kiện cho hoạt động của tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên; chú trọng công tác phát triển đảng viên mới; phương thức lãnh đạo tiếp tục được đổi mới, phù hợp với hoạt động kinh doanh, đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch trong mọi hoạt động... Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Vietcombank luôn là tập thể đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, sáng tạo, đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ;tạo niềm tin của cán bộ, đảng viên, người lao động về vai trò lãnh đạo của Đảng ủy trong doanh nghiệp.

Đ/c Tô Quang Thu - Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương (ngoài cùng bên phải) và Đ/c Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank (ngoài cùng bên trái) trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng” năm 2018 và tặng hoa cho 02 Đảng viên thuộc Đảng bộ Vietcombank

Hội nghị đã nghe đồng chí Vũ Tiến Duật  - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Vietcombank thông qua kết quả công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Báo cáo nêu rõ: Năm 2018, Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Vietcombank đã lãnh đạo bám sát diễn biến thị trường để đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp, kịp thời; hoạt động kinh doanh đã đạt được những thành quả vượt bậc, các chỉ tiêu chính đều đạt tốt và vượt kế hoạch đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đơn vị nhiệm kỳ 2015 - 2020. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục đạt nhiều kết quả tốt. Với những mục tiêu, định hướng chỉ đạo đúng đắn và quyết liệt, hoạt động kinh doanh của Vietcombank năm 2018 tiếp tục ghi nhận những kết quả ấn tượng; các chỉ tiêu trọng yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, hiệu quả kinh doanh tiếp tục gia tăng mạnh mẽ và ấn tượng: lợi nhuận trước thuế đạt trên 18.000 tỷ đồng, tăng ~ 63,3% so với năm 2017, tiếp tục là ngân hàng dẫn đầu hệ thống về quy mô lợi nhuận trong năm 2018. Bên cạnh đó, Đảng ủy cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản trị điều hành, đẩy mạnh trọng tâm vào 3 trụ cột đã được xác định trong Đề án phát triển Vietcombank đến năm 2020: “Bán lẻ - Kinh doanh vốn và đầu tư - Dịch vụ”; Tiếp tục kiện toàn mô hình tổ chức và phát triển mạng lưới trong và ngoài nước; Hoàn thiện các quy trình, quy chế nội bộ; Chú trọng đầu tư nâng cấp hệ thống Công nghệ thông tin; Các Đề án, tiểu đề án, chương trình hành động các Khối tiếp tục được đẩy mạnh và triển khai mạnh mẽ; Nâng cao chất lượng công tác cán bộ và đẩy mạnh công tác đào tạo…

Đ/c Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT (bên phải) và đ/c Phạm Quang Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc (bên trái) trao Cờ và tặng hoa cho 06 tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018

Đ/c Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT (bên trái) và đ/c Phạm Quang Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc (bên phải) trao Cờ và tặng hoa cho 06 tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018

Hội nghị cũng đã được nghe đại diện các tổ chức cơ sở Đảng thảo luận về vai trò của cấp ủy Đảng đối với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên gồm: Đảng bộ Trụ sở chính, Đảng bộ Vietcombank Thăng Long và Đảng bộ Vietcombank Tân Định.

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng – UV BTV , Bí thư Đảng bộ Trụ sở chính trình bày tham luận tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đ/c Tô Quang Thu - Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương đã ghi nhận và đánh giá cao về những kết quả đạt được của Đảng bộ Vietcombank trong năm 2018, đặc biệt trong việc hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị thông qua các hoạt động kinh doanh cùng công tác xây dựng và phát triển Đảng. Đ/c Tô Quang Thu cũng nhấn mạnh: Đảng bộ Vietcombank cần lường trước những khó khăn để kịp thời có các giải pháp lãnh đạo chỉ đạo, tạo ra sự bứt phá nhưng phải đảm bảo sự phát triển bền vững, đồng thời cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho các cán bộ, Đảng viên nêu cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Đ/c Nguyễn Danh Phương – Bí thư Đảng bộ cơ sở Vietcombank Thăng Long trình bày tham luận tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng” năm 2018 cho 48 đồng chí trong Đảng bộ Khối DNTW, trong đó Đảng bộ Vietcombank có 02 đồng chí là đ/c Nguyễn Thị Bích Thủy trực thuộc  Đảng bộ Vietcombank Sở giao dịch và đ/c Nguyễn Thị Thu Hải trực thuộc Đảng bộ Vietcombank Hà Nội.

Ghi nhận và biểu dương các tổ chức Đảng trong hệ thống đã có những đóng góp quan trọng vào thành tựu năm 2018 của Đảng bộ, tại Hội nghị, Đảng ủy Vietcombank đã tặng Cờ cho 12 tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

VCB News

 

09/01/2019

 

Các tin tức khác