Vietcombank ra mắt thương hiệu Vietcombank Priority Banking Dịch vụ đẳng cấp – Sản phẩm chuyên biệt – Ưu đãi đặc quyền

 Ngày 09/01/2019, ti Hà Ni, Ngân hàng TMCP Ngoi thương Vit Nam (Vietcombank) chính thc ra mt thương hiu Vietcombank Priority Banking vi dch vụ đẳng cp, sn phm chuyên bit và ưu đãi đặc quyn vượt tri dành riêng cho phân khúc khách hàng ưu tiên.

Ban Lãnh đạo Vietcombank cùng đại din khách hàng, đại biu thc hin nghi thc ra mt thương hiu Vietcombank Priority Banking

Đến tham d bui l, v phía Ngân hàng Nhà nước Vit Nam có ông Phm Thanh Hà - V trưởng V chính sách tin t; ông Nguyn Quc Hùng - V trưởng V Tín dng các ngành Kinh tế; ông Nguyn Ngc Cnh - V trưởng V qun lý ngoi hi; ông Phm Tiến Dũng - V trưởng V thanh toán cùng các Ông/Bà đại din lãnh đạo các Phòng/Ban thuc các V/Cc ca B Tài chính, B Công thương. V phía các Khách hàng, đối tác là Ch tch, Tng Giám đốc các Tp đoàn, Tng Công ty, đại din Lãnh đạo các khách hàng doanh nghip hng kim cương cùng s hin din ca gn 100  khách hàng cá nhân đại din cho tp khách hàng Priority ca Vietcombank trên toàn quc. V phía Ngân hàng TMCP Ngoi thương Vit Nam,  có ông Nghiêm Xuân Thành - y viên Ban chp hành Đảng B khi Doanh nghip Trung ương, Bí thư Đảng y, Ch tch Hi đồng qun tr; ông Phm Quang Dũng – Phó Bí thưĐảng y, y viên HĐQT, Tng Giám đốc cùng các ông/bà Thành viên HĐQT, thành viên Ban điu hành, Trưởng Ban kim soát, Kế toán trưởng, các Giám đốc Khi; Lãnh đạo các Phòng/Ban/Trung tâm ti Tr s chính; Văn phòng đại din khu vc phía Nam; Giám đốc các Chi nhánh Vietcombank; Đại din Lãnh đạo các Công ty thành viên; Tng Giám đốc Ngân hàng con ti Lào. Cùng vi đó là s hin din ca đại din các cơ quan báo chí đã đến tham dđưa tin v s kin.

 

Ông Phm Quang Dũng – Phó Bí thưĐảng y, y viên HĐQT, Tng Giám đốc phát biu ti bui l

Phát biu ti bui l, ông Phm Quang Dũng – Phó Bí thư Đảng y, y viên HĐQT, Tng Giám đốc Vietcombank nhn mnh: sn phm Vietcombank Priority Banking s như mt li tri ân gi đến các Khách hàng đặc bit, nhng người đã dành trn nim tin, đồng hành và đóng góp mt phn rt quan trng cho s thành công ca Vietcombank trong thi gian qua.

Ông Thomas William Tobin, Giám đốc Khi bán lVietcombank trình bày các chính sách ưu đãi vượt tri dành riêng cho Khách hàng Priority

Ti bui l, ông Thomas William Tobin, Giám đốc Khi bán lẻ Vietcombank đã gii thiu đến các đại biu và khách hàng các chính sách ưu đãi vượt tri dành riêng cho Khách hàng Priority:

  • Không gian giao dch sang trng

Không gian phc v riêng tư, sang trng và đẳng cp, mang đến cm giác thoi mái khi Quý khách đến vi Vietcombank.

  • Chuyên viên chăm sóc khách hàng chuyên nghip

Khách hàng Priority được Chuyên viên phc v khách hàng chuyên nghip và giàu kinh nghim đồng hành, cung cp dch vđáp ng các yêu cu tài chính ca Quý khách.

  • Sn phm chuyên bit

Khách hàng Priority được cung cp trn b sn phm tin gi, tin vay vi lãi sut và ưu đãi hp dn vượt tri theo tng thi k;

Tn hưởng b sn phm Đầu tư qu, y thác vn được thiết kế chuyên bit cho Khách hàng Priority, do đội ngũ Chuyên gia Tư vn Đầu tư Tài chính thiết kế và tư vn đầu tư trc tiếp ti tng Khách hàng;

Tn hưởng Sn phm Bo him Bo an toàn gia dành cho Khách hàng Priority và c gia đình vi quyn li bo him cao cp, bo lãnh thanh toán trên toàn quc và h tr tư vn y tế toàn cu;

Đặc bit, khi là Khách hàng Priority, khách hàng s là ch nhân tm th tín dng Visa Signature để tn hưởng nhiu dch vđẳng cp và ưu đãi đặc quyn.

  • Ưu đãi đặc quyn

Tn hưởng các gói ưu đãi phí dch v hp dn;

Được hưởng quyn li Golf ti các Câu lc b Golf cao cp khp ba min;

Được bo him du lch quc tế cho chính Khách hàng Priority và các thành viên gia đình.

Được hưởng các ưu đãi, quyn li cao cp khi đặt dch v khách sn vi mc giá tt nht và quyn li chuyên bit;

Được hưởng các ưu đãi phong cách sng vi đặc quyn ưu đãi m thc, mua sm ti các ca hàng cao cp;

Được s dng phòng ch VIP không gii hn s lượt s dng, không cn đặt trước ti các sân bay quc tế trên toàn cu.

·         Tng đài chăm sóc khách hàng riêng

Khách hàng Priority được cung cp dch v tư vn, gii đáp nhanh chóng, chính xác qua đường dây hotline s 18001565 h tr riêng bit, chăm sóc khách hàng 24/7 bi đội ngũ tng đài viên chuyên bit am hiu v dch v, sn phm, tư vn s dng sn phm.

Vi vic ra mt thương hiu Vietcombank Priority Banking, Vietcombank mong mun mang đến khách hàng tri nghim dch vđẳng cp, sn phm ngân hàng chuyên bit và cht lượng phc v chuyên nghip. Trong thi gian qua, Vietcombank luôn n lc đa dng hóa sn phm, nâng cao cht lượng dch vng dng công ngh hin đại trong lĩnh vc ngân hàng bán l. Vietcombank tin tưởng rng thương hiu Vietcombank Priority Banking s là dch v mang đến cho khách hàng nhng du n riêng ca Vietcombank.

VCB News

09/01/2019

 

Các tin tức khác