Vietcombank tổ chức Hội nghị Công nghệ thông tin năm 2018

Trong hai ngày 09 và 10/11/2018, tại khách sạn Pan Pacific, Hà Nội, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tổ chức Hội nghị Công nghệ thông tin năm 2018 với chủ đề “An toàn – Hiệu quả - Bứt phá thành công” nhằm mục đích truyền thông các dự án chuyển đổi quan trọng sẽ triển khai trong thời gian tới; đồng thời cập nhật những định hướng CNTT liên quan đến lĩnh vực ngân hàng số của Vietcombank phù hợp với xu thế công nghệ trong tương lai.


Ông Phạm Quang Dũng – UV HĐQT, Tổng giám đốc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có ông Nghiêm Xuân Thành – Chủ tịch HĐQT; ông Phạm Quang Dũng – Uỷ viên HĐQT, Tổng giám đốc; ông Nguyễn Mạnh Hùng – Uỷ viên HĐQT; ông Đào Minh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc phụ trách TT CNTT; ông Lê Hoàng Tùng – Kế toán trưởng cùng đại diện Lãnh đạo các Phòng/Ban/TT tại Trụ sở chính, BTK các Dự án, VPĐD phía Nam, đại diện Ban Giám đốc các Chi nhánh/ Công ty trực thuộc Vietcombank cùng toàn thể các cán bộ làm công tác CNTT trong toàn hệ thống.

Công nghệ thông tin là lĩnh vực được Ban Lãnh đạo Vietcombank đặc biệt quan tâm. Những yêu cầu đặt ra với nền tảng CNTT ngày càng cao bởi chính khách hàng cũng đòi hỏi nhiều trong công tác tăng cường bảo mật, an toàn thông tin cũng như ứng dụng công nghệ mới. Với hội nghị lần này, Ban Lãnh đạo cũng hy vọng là dịp cho các cán bộ làm công tác công nghệ thông tin của Vietcombank có thêm cơ hội giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm

Trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu đã được nghe ông Đào Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc phụ trách CNTT trực tiếp trình bày nội dung về công tác đảm bảo An toàn CNTT tại Vietcombank; tình hình chuyển đổi hệ thống CNTT theo chiến lược CNTT  cùng tiến độ các dự án do Lãnh đạo các phòng.ban phụ trách dự án trình bày; được truyền thông về các chủ đề: Quản lý kiến trúc hạ tầng CNTT tại Vietcombank; Têu chuẩn hạ tầng CNTT tại chi nhánh; Thực trạng và giải pháp Kiểm soát truy cập mạng (NAC- Network Access control) cho Vietcombank và giới thiệu xu hướng các công nghệ xác thực…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Phạm Quang Dũng – Uỷ viên HĐQT, Tổng giám đốc nhấn mạnh: cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đặt ra cho doanh nghiệp những nhu cầu cấp thiết về việc phải thay đổi không chỉ trong chiến lược kinh doanh mà cả trong cách thức cung ứng SPDV. Theo đó, tại Vietcombank, Trung tâm CNTT  cần sớm hoàn thiện các quy trình, quy chế nhằm gắn kết hoạt động CNTT giữa các phòng/ban cũng như chi nhánh trên toàn hệ thống. Bên cạnh đó, bố trí nhân lực hợp lý nhằm hoàn thành đúng tiến độ với 52 dự án đã đề ra từ nay đến năm 2020. Đối với Phòng/Ban/Trung tâm TSC, cần rà soát các nội dung cần cải thiện, đổi mới hoặc cần đến sự hỗ trợ của CNTT và  đẩy mạnh đề xuất sáng kiến, quy trình sản phẩm nghiệp vụ gắn với hoạt động CNTT. Đối với chi nhánh, cần quán triệt, tuân thủ nghiêm túc các quy định về an toàn bảo mật thông tin, góp phần cùng hệ thống triển khai hiệu quả nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu theo các mục tiêu chiến lược của Vietcombank.


Ông Đào Minh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc Vietcombank, Giám đốc TT CNTT chủ trì chương trình Hội nghị

 

Toàn cảnh Hội nghị Công nghệ thông tin Vietcombank 2018

VCB News

09/11/2018

 

Các tin tức khác