THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI DO NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM SỞ HỮU

 Ngày đấu giá: 15/10/2018

Tên tổ chức sở hữu cổ phần:         Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần:      Ngân hàng TMCP Quân đội

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:   53.400.000 cổ phần

Mệnh giá:      10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm:          19.641 đồng/cổ phần

Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá:   10 NĐT

+ Tổ chức:    5 NĐT

+ Cá nhân:    5 NĐT

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua:     5.934.000 cổ phần

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ:     10 phiếu

Tổng số lượng đặt mua hợp lệ:      5.934.000 cổ phần

Khối lượng đặt cao nhất:     1.000.000 cổ phần

Khối lượng đặt thấp nhất:    1.000 cổ phần

Giá đặt mua cao nhất:        22.000 đồng/cổ phần

Giá đặt mua thấp nhất:       19.641 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công cao nhất:        22.000 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công thấp nhất:       21.800 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công bình quân:       21.900 đồng/cổ phần

Tổng số NĐT trúng giá:       1 NĐT

+ Tổ chức:    0 NĐT

+ Cá nhân:    1 NĐT

Tổng số lượng cổ phần bán được:  10.000 cổ phần

+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài:        0 cổ phần

Tổng giá trị cổ phần bán được:      219.000.000 đồng

Thời gian nộp tiền mua cổ phần:    Từ ngày 16/10/2018 đến 16h00 ngày 22/10/2018

Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc:      Từ ngày 17/10/2018 đến ngày 22/10/2018

VCB News

 

16/10/2018

 

Các tin tức khác