Vietcombank thông báo về sự cố lặp tin nhắn

Ngân hàng TMCP Ngoi thương Vit Nam (Vietcombank) trân trng cm ơn Quý Khách hàng đã tin tưởng s dng dch v ca Vietcombank trong thi gian qua.

 

Do hôm nay (08/7/2018) h thng ca nhà mng cung cp dch v b li dn đến vic mt s Khách hàng b nhn tin nhn thông báo ca Vietcombank nhiu ln vi cùng mt ni dung, đặc bit là các tin nhn thu phí dch v đã nhn được vào ngày trước đó (ngày 07/7/2018). 

 

Vietcombank xin cam kết các giao dch phát sinh trên tài khon ca khách hàng vn được x lý 01 ln duy nht và không xy ra hin tượng trùng lp như ni dung tin nhn phn ánh.

 

Vietcombank thành tht xin li Quý Khách vì nhng bt tin mà Quý Khách gp phi bi s c nói trên, đồng thi Vietcombank cũng đang làm vic vi nhà mng để đảm bo không xy ra s vic tương t.

Trân trng cm ơn s hp tác ca Quý Khách.

08/07/2018

 

Các tin tức khác