Vietcombank Sở giao dịch thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH Gang thép Hoa Phong Trung Quốc

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch (Vietcombank Sở giao dịch)  thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá khoản nợ  của Công ty TNHH Gang thép Hoa Phong Trung Quốc. Chi tiết xem tại đây

VCB News

05/07/2018

 

Các tin tức khác