Vietcombank quyết tâm thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu các lĩnh vực kinh doanh năm 2018

Trong ngày 12/1 và 13/1/2018, Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2018 của Vietcombank được tiếp tục sau phiên khai mạc với rất nhiều chuyên đề trong các mảng hoạt động quan trọng. Hội nghị đã nghe ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên HĐQT trình bày đề án và các giải pháp để tăng tỷ trọng thu phí dịch vụ - một trong những đề án trọng điểm đã được Vietcombank tập trung triển khai trong thời gian qua. Việc triển khai hiệu quả dự án này trong thời gian tới cũng sẽ góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ mà Thống đốc Lê Minh Hưng đã giao cho Vietcombank phải tăng tỷ trọng thu phí phi tín dụng tiệm cận mức khu vực và quốc tế. Bà Đinh Thị Thái – Phó Tổng Giám đốc cũng đã phổ biến những nội dung chính của Thông tư 07 của NHNN về tăng cường phòng, chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng, góp phần ổn định tiền tệ, tài chính. Đây là những nội dung chỉ đạo rất quan trọng của NHNN và cũng luôn được Ban Lãnh đạo Vietcombank quan tâm quán triệt và giám sát thực hiện trong nhiều năm qua. Đặc biệt, ngay tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Phạm Quang Dũng đã trình bày nội dung Chỉ thị 01 ngày 10/1/2018 của NHNN để quán triệt kịp thời các chủ trương hành động của NHNN ngay từ đầu năm 2018 đến tất cả cán bộ chủ chốt của toàn hệ thống Vietcombank. 

Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nghiêm Xuân Thành phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Hội nghị cũng đã nghe nhiều tham luận do đại diện của các đơn vị đến từ các địa bàn khác nhau, có quy mô hoạt động khác nhau và cũng đại diện cho các nhóm chi nhánh đạt những kết quả khác nhau. Đánh giá ý kiến tham luận của các đơn vị là rất có chất lượng, các kiến nghị tương đối sát với định hướng phát triển chung, Ban Lãnh đạo Vietcombank đã giải đáp cụ thể từng kiến nghị, đưa ra giải pháp đối với các đề xuất để thực hiện ngay trong thời gian sớm nhất.

Tổng Giám đốc Vietcombank Phạm Quang Dũng phát biểu tổng kết Hội nghị

Triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2018, Ban Lãnh đạo Vietcombank một lần nữa nhấn mạnh các kết quả toàn hệ thống đã đạt được trong năm 2017 và tiếp tục xác định phương châm hành động “Chuyển đổi - Hiệu quả - Bền vững” và quan điểm điều hành “Đổi mới - Kỷ cương - Trách nhiệm” cho năm 2018. Ban Lãnh đạo Vietcombank yêu cầu quán triệt đến toàn thể cán bộ trên toàn hệ thống các nhiệm vụ, yêu cầu, định hướng của Chính phủ và NHNN; các đơn vị từ Trụ sở chính đến các Chi nhánh đẩy mạnh hoạt động kinh doanh tập trung vào 3 trụ cột với các định hướng và giải pháp rất cụ thể trong ngắn hạn và dài hạn; chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường quản trị rủi ro; tiếp tục phát triển mạng lưới trong nước và nước ngoài; hoàn thành có chất lượng và đúng tiến độ các dự án nâng cao năng lực cạnh tranh; thực hiện tốt kế hoạch tăng vốn điều lệ theo nội dung đã được phê duyệt; tiếp tục các kế hoạch theo đề án tái cơ cấu Vietcombank... 

Toàn cảnh Hội nghị

Trên nền tảng những kết quả đã đạt được năm 2017 và bước phát triển bền vững từ chất lượng trong những năm qua, toàn hệ thống Vietcombank quyết tâm hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra cho năm 2018, hướng tới tầm nhìn đã được xác định trong đề án tái cơ cấu ngân hàng đến năm 2020 là ngân hàng số 1 tại Việt Nam, một trong 100 ngân hàng lớn nhất trong khu vực, một trong 300 tập đoàn ngân hàng tài chính lớn nhất thế giới và được quản trị theo các thông lệ quốc tế tốt nhất.

VCB News

 

14/01/2018

 

Các tin tức khác