VIETCOMBANK AN GIANG THÔNG BÁO MỜI THẦU

Tên bên mời thầu: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh An Giang.

Địa chỉ: 30-32 Hai Bà Trưng, phường Mỹ Long, Tp. Long Xuyên,tỉnh An Giang

Điện thoại/fax/email: 0296.3841816 – DĐ: 0939 590012; fax: 02963 841591

Mã số thuế: 0100112437014

Thông tin thông báo mời chào hàng với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Lắp mới đường dây trung thế và Trạm biến áp 1x100 KVA cho phòng giao dịch Vàm Cống – VCB An Giang (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

- Loại gói thầu: Xây lắp

Giá gói thầu: 347.574.000  đồng (Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi bảy triệu, năm trăm bảy mươi bốn ngàn đồng )

- Nội dung chính của gói thầu: Lắp mới đường dây trung thế và Trạm biến áp 1x100 KVA cho phòng giao dịch Vàm Cống– VCB An Giang.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Lắp mới đường dây trung thế và Trạm biến áp 1x100 KVA cho phòng giao dịch Vàm Cống – VCB An Giang.

3. Nguồn vốn: Vốn đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản cố định và chi phí hoạt động của VCB.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSYC: từ  07 giờ 30’, ngày 09 tháng 11 năm 2017 đến trước 14giờ 00’, ngày 16 tháng 11 năm 2017.

7. Địa điểm phát hành HSYC: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-CN An Giang; Địa chỉ: 30-32 Hai Bà Trưng, phường Mỹ Long, Tp. Long Xuyên,tỉnh An Giang; Điện thoại: 0296.3841816 – DĐ: 0939 590012

8. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000đ  (Bằng chữ: Một triệu đồng)

9. Bảo đảm dự thầu: 5.000.000đ  (Bằng chữ: Năm triệu đồng) bằng chứng thư bảo lãnh ngân hàng.

10. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00’ ngày 16 tháng 11 năm 2017

11. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 00’ ngày 16 tháng 11 năm 2017

 

09/11/2017

 

Các tin tức khác