VIETCOMBANK HUẾ THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Huế thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá đối với 02 tài sản:

- Tài sản 1:  Công trình xây dựng và máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, phương tiện truyền dẫn… tại xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế;

 - Tài sản 2: Bất động sản tại phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế;

(xem chi tiết tại đây).

VCB News

18/10/2017

 

Các tin tức khác