Vietcombank Đồng Nai thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

 

A. Thông tin chung:

1- Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai

- Địa chỉ: Số 53 -55  đường Võ Thị Sáu, P.Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai

- Điện thoại: 02513.824766 – 02513.824770         Fax: 02513.824191

2- Tên dự án: Đã đăng báo theo phiếu đăng ký đăng báo ngày  30/8/2017 là “Mua sắm, lắp đặt nội thất 02 PGD Tân Biên, Chợ Sặt và trụ sở chi nhánh Vietcombank Đồng Nai ”

Tên dự án đề nghị  đăng thay đổi là:  “Mua sắm, lắp đặt nội thất 02 PGD Tân Biên, Chợ Sặt và trụ sở chi nhánh ” ( theo đúng tên dự án tại QĐ đầu tư DA) Các nội dung khác khôg thay đổi, cụ thể:

3- Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 398/QĐ-ĐON.HCNS ngày 29/8/2017 của Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai

4- Chủ đầu t­ư: Giám đốc Chi nhánh Vietcombank Đồng Nai

5- Tổng mức đầu t­ư: 1.897.631.546đ (Một tỷ, tám trăm chín mươi bảy triệu, sáu trăm ba mươi mốt ngàn, năm  trăm bốn mươi sáu đồng)

6- Nguồn vốn: Chi phí hoạt động kinh doanh của VCB Đồng Nai

7- Thời gian thực hiện: Quý IV/2017

8- Kế họach lựa chọn nhà thầu:

  a- Phần công việc đã thực hiện: Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án số 382B ngày 16/8/2017 của Giám đốc chi nhánh VCB Đồng Nai

   b- Phần công việc không áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu: Chi phí dự phòng (5%): 90.363.407đ

   c- Phần công việc lựa chọn nhà thầu:

ĐV tính: đồng

Stt

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(dự kiến)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức Hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Tư vấn Thiết kế BVTC – Dự toán

80.000.000

Nguồn vốn kinh phí hoạt động kinh doanh của VCB Đồng Nai

Chỉ định thầu rút gọn

T8/2017

Trọn gói

15 ngày

2

Thẩm tra thiết kế , dự toán

4.400.000

Chỉ định thầu rút gọn

T9/2017

Trọn gói

05 ngày

3

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu

6.463.640

Chỉ định thầu rút gọn

T9/2017

Trọn gói

20 ngày

4

Cung cấp, thi công lắp đặt

1.716.404.499

Đấu thầu rộng rãi

T10 =>11/2017

Trọn gói

30 ngày

Tổng cộng

1.807.268.139đ

(Giá trên đã bao gồm toàn bộ chi phí liên quan và thuế VAT 10%)

d- Phần công việc chưa đủ điều kiện lựa chọn nhà thầu: Không có

Trân trọng

 

 

18/10/2017

 

Các tin tức khác