Vietcombank Sở giao dịch thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá

- Căn cứ Điều 56 Luật đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;

 Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao dịch

 Địa chỉ:  31-33 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1- Tên tài sản: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ thửa đất 82, tờ bản đồ số 05, tổ 1, Phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận số BM 279099 do UBND quận Cầu Giấy cấp cho bà Phạm Thị Hòa Mỹ, đã chuyển nhượng toàn bộ cho ông Phùng Đức Thuấn ngày 17/12/2012.

2- Nơi có tài sản: thửa đất 82, tờ bản đồ số 05, tổ 1, Phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội (theo giấy chứng nhận số BM 279099 do UBND quận Cầu Giấy cấp cho bà Phạm Thị Hòa Mỹ, đã chuyển nhượng toàn bộ cho ông Phùng Đức Thuấn ngày 17/12/2012).

3- Số lượng: 01 tài sản.

4- Chất lượng: theo hiện trạng tài sản thực tế .

5- Giá khởi điểm: 3.000.000.000 VND (Ba tỷ đồng)

6- Tiêu chí lựa chọn:

- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với tài sản thi hành án;

- Có phương án đấu giá;

- Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín khi tổ chức đấu giá tài sản bảo đảm;

- Có thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;

7- Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: tại trụ sở Người có tài sản đấu giá trước ngày 03/08/2017

01/08/2017

 

Các tin tức khác