Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá

- Căn cứ Điều 56 Luật đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;

- Căn cứ Quyết định số: 2421/QĐ-SGD-BXLN về việc xử lý tài sản bảo đảm;

Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao dịch

Địa chỉ:  31-33 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Tên tài sản: Quyền sử dụng đất có địa chỉ tại thửa đất số 106 tờ bản đồ số 13, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở số AE 847110 số quyết định 2379/QĐ-UBND, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: H1832/QSDĐ/2379/QĐ-UB do UBND huyện Từ Liêm cấp ngày 25/09/2006 cho bà Chử Thị Gái.

2. Nơi có tài sản: Thửa đất số: 106, tờ bản đồ số: 13 xã Mỹ Đình; địa chỉ: Xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm (theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở số AE 847110 số quyết định 2379/QĐ-UBND, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: H1832/QSDĐ/2379/QĐ-UB do UBND huyện Từ Liêm cấp ngày 25/09/2006 cho bà Chử Thị Gái).

3. Số lượng: 01 tài sản.

4. Chất lượng: theo hiện trạng tài sản thực tế.

5. Giá khởi điểm: 4.000.000.000 VND (Bốn tỷ đồng)

6. Tiêu chí lựa chọn:

- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với tài sản thi hành án;

- Có phương án đấu giá;

- Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín khi tổ chức đấu giá tài sản bảo đảm;

- Có thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;

7. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: tại trụ sở người có tài sản đấu giá trước ngày 03/08/2017

 

28/07/2017

 

Các tin tức khác