VIETCOMBANK THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÁN BỘ TẠI TRỤ SỞ CHÍNH

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank cần tuyển 56 cán bộ cho Trung tâm công nghệ thông tin - Trụ sở chính với các thông tin chi tiết như sau:

I/ Chỉ tiêu tuyển dụng:

STT

Vị trí tuyển dụng

Số lượng

1

Chuyên viên Giải pháp công nghệ

 2 cán bộ

2

Chuyên viên Quản trị và Điều phối dự án

 2 cán bộ

3

Chuyên viên Bảo mật và Quản lý rủi ro CNTT - Chính sách An ninh thông tin, Quản lý rủi ro & tuân thủ, ISO

 2 cán bộ

4

Chuyên viên Bảo mật và Quản lý rủi ro CNTT - Giám sát ANTT

 2 cán bộ

5

Chuyên viên Bảo mật và Quản lý rủi ro CNTT - Quản trị ANTT, giải pháp ANTT

 2 cán bộ

6

Chuyên viên Quản lý dịch vụ CNTT - Quản lý chất lượng dịch vụ công nghệ

1 cán bộ

7

Chuyên viên Phát triển và Quản trị ứng dụng

10 cán bộ

8

Chuyên viên Phát triển và Quản trị ứng dụng - Hệ thống thẻ

1 cán bộ

9

Chuyên viên Phát triển và Quản trị ứng dụng - Dịch vụ ngân hàng điện tử

9 cán bộ

10

Chuyên viên Phát triển và Quản trị ứng dụng - Hệ thống lớp giữa (middleware)

 2 cán bộ

11

Chuyên viên Phát triển và Quản trị ứng dụng - Ứng dụng front-end

4 cán bộ

12

Chuyên viên Phát triển và Quản trị ứng dụng - Hệ thống kho dữ liệu và báo cáo

6 cán bộ

13

Chuyên viên Quản trị Hạ tầng CNTT - Quản trị Cơ sở dữ liệu

1 cán bộ

14

Chuyên viên Quản trị Hạ tầng CNTT - Quản trị Hệ thống

4 cán bộ

15

Chuyên viên Quản trị Hạ tầng CNTT - Quản trị Hệ thống điện, UPS

1 cán bộ

16

Chuyên viên Quản trị Hạ tầng CNTT - Quản trị hệ thống Mạng

 2 cán bộ

17

Chuyên viên Quản trị Hạ tầng CNTT - Quản trị và Triển khai hệ thống Bảo mật

 2 cán bộ

18

Chuyên viên Hỗ trợ người dùng - Hỗ trợ helpdesk

3 cán bộ

II/ Mô tả công việc và tiêu chuẩn tuyển dụng: Ứng viên xem chi tiết theo đường dẫn tại trang tuyển dụng của Vietcombank.

III/ Thời gian, hình thức nhận hồ sơ:

Thời gian: Từ ngày 15/05/2017 đến 24h00 ngày 04/06/2017.

Hình thức nhận hồ sơ: Trực tuyến.

+ Ứng viên truy cập địa chỉ: https://www.vietcombank.com.vn/Careers/News.aspx (Trang web Vietcombank - mục Tuyển dụng) để xem thông tin chi tiết và lựa chọn vị trí tuyển dụng.

+ Thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: http://tuyendung.vietcombank.com.vn/

IV/ Hồ sơ đính kèm: (Sau khi tạo và nộp hồ sơ trực tuyến, thí sinh scan các giấy tờ sau, nén vào 1 file rar để đính kèm).

-  Sơ yếu lý lịch tự thuật khai trong giai đoạn 06 tháng gần nhất có chứng nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

-  Bản sao các văn bằng và bảng điểm (không cần công chứng/chứng thực);

-  Bản sao chứng chỉ ngoại ngữ, tin học (không cần công chứng/chứng thực);

-  Giấy chứng nhận sức khoẻ trong thời gian 6 tháng gần nhất;

-   02 ảnh 4x6 (chụp trong vòng 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ)

(Ứng viên phải bổ sung đầy đủ hồ sơ bản giấy có công chứng/chứng thực khi Vietcombank yêu cầu hoặc khi có thông báo ứng viên được vào vòng phỏng vấn).

V/ Lưu ý:

  -  Vietcombank chỉ nhận những hồ sơ đúng theo tiêu chuẩn tuyển dụng;

 -  Mỗi ứng viên tạo hồ sơ mới và chỉ nộp hồ sơ vào 01 vị trí tuyển dụng sau khi tạo hồ sơ tương ứng với vị trí mong muốn. Trường hợp ứng viên vi phạm quy định này, Vietcombank sẽ tự động loại hồ sơ ứng viên khỏi đợt tuyển dụng;

 -  Vietcombank  được quyền lựa chọn hồ sơ để mời ứng viên nổi trội tham gia các vòng tuyển dụng;

 -  Vietcombank chỉ thông báo lịch thi và kết quả đối với ứng viên đủ điều kiện tham dự (qua tin nhắn SMS và email);

    Thời gian thi dự kiến: tháng 06/2017;

 -  Thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của Hồ sơ. Trường hợp Vietcombank phát hiện hồ sơ đăng ký của thí sinh không chính xác, trung thực, Vietcombank có quyền hủy kết quả của thí sinh.

Số điện thoại liên hệ hỗ trợ tại Vietcombank:

- Anh Minh: 0941924344 / 0941924345

 

 

15/05/2017

 

Các tin tức khác