VIETCOMBANK TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2017

 Thực hiện chủ trương của Đảng và các Quy định của Chính phủ về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, Hướng dẫn của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc Công đoàn tham gia tổ chức Hội nghị Người lao động (NLĐ) và xây dựng Quy chế đối thoại tại nơi làm việc cũng như thực hiện các Quyết định của HĐQT số 1097/QĐ-VCB.HĐQT ngày 25/11/2013 về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ cơ sở của Vietcombank và Quyết định số 1270/QĐ-VCB-HĐQT ngày 10/11/2015 về việc ban hành Quy chế tổ chức Hội nghị NLĐ Vietcombank, chiều 28/4/2017, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã long trọng tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2017.

Tham dự Hội nghị về phía khách mời có ông Trần Văn Quang – Phó Trưởng Ban dân vận Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; ông Nguyễn Văn Tân - Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (NHVN), Phó Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ngành Ngân hàng; ông Nguyễn Thế Hanh – Trưởng ban Chính sách pháp luật Công đoàn NHVN. Về phía Vietcombank có ông Nghiêm Xuân Thành - UV BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; ông Phạm Quang Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc; các ông/bà là thành viên HĐQT, thành viên Ban điều hành, Trưởng ban kiểm soát, Kế toán trưởng, Trưởng văn phòng đại diện phía Nam, cùng 291 đại biểu đại diện cho Công đoàn cơ sở tại TSC và các chi nhánh, đơn vịtrong hệ thống Vietcombank.

  

Các đại biểu và Đoàn chủ tịch chụp ảnh tại Hội nghị

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT Vietcombank nêu rõ: “Một trong những nhân tố tạo nên những thành công ấn tượng của hệ thống Vietcombank trong thời gian qua là do Ban lãnh đạo Vietcombank luôn nhận thức đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ của “Người sử dụng lao động”, luôn cố gắng tạo điều kiện để toàn thể các cán bộ nhân viên phát huy quyền dân chủ của NLĐ, phát huy mọi nguồn lực và sức sáng tạo, trí tuệ của tập thể và cá nhân để nâng cao hiệu quả công việc. Mặt khác, cán bộ nhân viên của hệ thống Vietcombank đã tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban lãnh đạo,“đồng tâm - hiệp lực”, nỗ lực vượt qua mọi thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó”. Hội nghị đại biểu người lao động (NLĐ) Vietcombank năm 2017 là sự kiện chính trị quan trọng đối với cán bộ, nhân viên (CBNV) và NLĐ toàn hệ thống Vietcombank nhằm mục đích phát huy dân chủ trực tiếp của NLĐ, tạo điều kiện để NLĐ được biết, được bàn, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của NLĐ.

 

Đoàn Chủ tịch chủ trì Hội nghị

Hội nghị đã nghe ông Đào Minh Tuấn - Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Vietcombank trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, nhiệm vụ 2017; việc  thực hiện chính sách đối với NLĐ và kết quả thực hiện dân chủ cơ sở tại Vietcombank. Theo đó năm 2016, với phương châm Tăng tốc - Hiệu quả - Bền vững và quan điểm chỉ đạo điều hành Đổi mới - Kỷ cương - Trách nhiệm được đề ra ngay từ đầu năm 2016, Vietcombank đã đạt được những kết quả quan trọng, tiếp tục củng cố và gia tăng vị thế cạnh tranh trên thị trường. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016: Huy động vốn tăng trưởng khả quan, cơ cấu thay đổi tích cực với việc gia tăng tỷ trọng nguồn vốn giá rẻ mặc dù Vietcombank luôn duy trì mức lãi suất huy động thấp hơn mặt bằng thị trường. Tính đến 31/12/2016, huy động vốn từ nền kinh tế đạt 600.737 tỷ đồng, tăng 19,28% so với năm 2015, đạt 103,7% kế hoạch năm. Dư nợ tín dụng tăng trưởng khả quan, đạt 460.808 tỷ đồng, tăng 18,85% so với cuối năm 2015, đạt 101,6% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt mức cao nhất từ trước tới nay. Cụ thể lợi nhuận trước thuế sau dự phòng năm 2016 đạt: 8.523 tỷ đồng, tăng 24,84% so với năm 2015, đạt 113,6% kế hoạch năm 2016. Hoàn thiện các quy trình, quy chế nội bộ, tạo cơ chế đồng bộ cho hoạt động kinh doanh:Ban hành mới nhiều văn bản tín dụng quan trọng. Sửa đổi, hoàn thiện và ban hành mới các quy chế, quy định: Quy chế chi trả tiền lương trong hệ thống Vietcombank, Quy chế Quản lý cán bộ trong hệ thống Vietcombank, Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ Vietcombank, Quy chế xử lý kỷ luật và trách nhiệm vật chất trong hệ thống Vietcombank.

  

Ông Nguyễn Văn Tân - Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn NHVN, Phó Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ngành Ngân hàng phát biểu tại Hội nghị 

Phương hướng hoạt động năm 2017: Xác định phương châm hành động Chuyển đổi - Hiệu quả - Bền vững và quan điểm chỉ đạo điều hành Đổi mới - Kỷ cương - Trách nhiệm, năm 2017 toàn hệ thống Vietcombank quyết tâm nỗ lực phấn đấu trên tất cả các mảng hoạt động, thực hiện thắng lợi và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch với định hướng chỉ đạo đối với hoạt động kinh doanh năm 2017, cụ thể như sau: Tổng tài sản tăng ~11%; Tín dụng Tăng ~15%; Huy động vốn từ nền kinh tế Tăng ~14%; Tỉ lệ Nợ xấu < 1,5%; Lợi nhuận trước thuế Tăng 8% (9.200 tỷ đồng). Năm 2016, Vietcombank đã thực hiện chế độ chính sách đối với Người lao động cho 13.723 người, Xây dựng Cơ chế đãi ngộ tài chính và phi tài chính đảm bảo quyền lợi của NLĐ.

 

Ông Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Hội nghị đại biểu NLĐ Vietcombank năm 2017 

Công tác An sinh xã hội (ASXH) đã được Ban lãnh đạo và BCH Công đoàn Vietcombank rất quan tâm thực hiện thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với cộng đồng qua đó thương hiệu Vietcombank được ghi dấu ấn ở nhiều địa phương trên cả nước. Từ năm 2014 đến 2016, Vietcombank đã liên tục được vinh danh “Doanh nghiệp vì Người lao động” do Tổng liên đoàn lao động Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động Thương binh & Xã hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Báo Lao động tổ chức. Tổng giá trị các công trình ASXH được triển khai thực hiện trong năm 2016, từ nguồn kinh phí chuyên môn với số tiền hơn 234 tỷ đồng và nguồn kinh phí Công đoàn là hơn 10 tỷ đồng cụ thể trên nhiều lĩnh vực như: Phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, xây dựng trạm y tế, trường học, nhà tình nghĩa…

 

Ông Phạm Quang Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc phát biểu tại Hội nghị 

Hội nghị cũng đã nghe báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân (TTND) năm 2016 về việc kiện toàn tổ chức, xây dựng quy chế hoạt động và chương trình công tác của Ban TTND. Ông Phạm Quang Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc đã công bố lý do không bầu Ban TTND Vietcombank từ năm 2017 trở đi.

  

Ông Đào Minh Tuấn – Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn báo cáo công tác Công đoàn Vietcombank năm 2016 

Hội nghị đã nghe các tham luận của Văn phòng Đảng Đoàn, Vietcombank Sở giao dịch, Vietcombank Cần Thơ về những chính sách đối với NLĐ tại mỗi đơn vị. Đại diện Người sử dụng lao động, ông Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT đã đối thoại, trả lời những kiến nghị của NLĐ.

  

Ông Nguyễn Danh Lương - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc thông qua nội dung Thỏa ước LĐTT (sửa đổi bổ sung) 

Hội nghị cũng đã thông qua nội dung Thỏa ước Lao động tập thể (LĐTT) sửa đổi, bổ sung và tiến hành Lễ ký Thỏa ước LĐTT (sửa đổi bổ sung) giữa người sử dụng lao động và đại diện người lao động tại Vietcombank.

 

Ký kết Thỏa ước LĐTT (sửa đổi bổ sung) giữa người sử dụng lao động và đại diện người lao động tại Vietcombank 

Đại diện Lãnh đạo Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, ông Nguyễn Văn Tân - Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn NHVN đã đánh giá cao tinh thần của Hội nghị NLĐ Vietcombank năm 2017 với các kết quả đạt được trong năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017. Ông Nguyễn Văn Tân cũng đánh giá đóng góp của Công đoàn Vietcombank đối với NLĐ Vietcombank và đối với Công đoàn NHVN nói chung.

  

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên HĐQT phát biểu thông tin về Đề án phát triển dịch vụ đến năm 2020 

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT kết luận: Năm 2016 là năm phát triển ấn tượng của Vietcombank khi tất cả các chỉ tiêu trọng yếu đã được hoàn thành vượt mức đề ra, một số chỉ tiêu đặc biệt là lợi nhuận tăng trưởng cao hơn bình quân toàn ngành Ngân hàng và các TCTD lớn khác. Trong năm 2017, trọng tâm của Vietcombank là chuyển dịch cơ cấu hoạt động kinh doanh theo hướng tập trung mạnh vào: bán lẻ; kinh doanh vốn; dịch vụ. Đảm bảo chất lượng tăng trưởng, an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững. Với 7 định hướng lớn: Tổ chức triển khai thực hiện tốt, thiết thực để hưởng ứng chủ đề năm 2017 “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn” theo Hướng dẫn số 284/HD-TLĐ ngày 09/3/2017 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công văn 137/CĐNH ngày 12/4/2017 của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, khích lệ, động viên người lao động trong toàn hệ thống nỗ lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành tốt các nhiệm vụ và chỉ tiêu kinh doanh được giao, đồng thời, hưởng ứng tích cực phát động thi đua số 144/VCB-BTĐ ngày 6/1/2017. Động viên NLĐ tích cực tham gia và đóng góp các ý kiến cho các Dự án nâng cao năng lực quản trị và hoạt động của Vietcombank đã và đang triển khai. Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu lại nguồn nhân lực, tăng cường đào tạo, gia tăng tỷ lệ và chất lượng lao động bán hàng. Tiếp tục đổi mới cơ chế tiền lương và đánh giá đãi ngộ theo hướng gắn chặt hơn với năng suất, hiệu quả, chất lượng công việc, thực sự tạo ra động lực thúc đẩy người lao động đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của Vietcombank.Tổ chức tốt đối thoại định kỳ để Ban lãnh đạo và Công đoàn tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, giải đáp các kiến nghị, xem xét các đề xuất của NLĐ... xây dựng một tập thể NLĐ ngày càng gắn bó chặt chẽ, đoàn kết, tương thân – tương ái qua đó khẳng định và đảm bảo hơn nữa vị thế “môi trường làm việc tốt nhất tại Việt Nam” của hệ thống Vietcombank.

 

Toàn cảnh Hội nghị 

Tại Hội nghị, các đạii biểu cũng đã được  thông tin về Đề án phát triển dịch vụ đến năm 2020 là năm mục tiêu Vietcombank trở thành Ngân hàng số 1 tại Việt Nam.

 

VCB News

29/04/2017

 

Các tin tức khác