VIETCOMBANK TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 10 NĂM 2017

Sáng ngày 28/4/2017, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên lần thứ 10 năm 2017 với sự có mặt của hàng trăm cá nhân đại diện cho các Quý cổ đông là các nhà đầu tư tổ chức, cá nhân hiện đang sở hữu cổ phiếu Vietcombank. Tới dự Đại hội, có ông Đoàn Thái Sơn - Vụ Trưởng Vụ Pháp chế Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) được NHNN cử đại diện 30% vốn Nhà nước tham dự và biểu quyết tại Đại hội; Thiếu tướng Nguyễn Hùng Lĩnh – Cục trưởng A84; ông Phạm Huyền Anh - Phó Chánh thanh tra cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng; ông Đặng Văn Tuyên – Phó Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ NHNN; ông Trần Đình Cường – Tổng giám đốc Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam; Đại diện lãnh đạo Văn phòng Đảng ủy khối doanh nghiệp TW. Về phía Vietcombank, có ông Nghiêm Xuân Thành  - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; ông Phạm Quang Dũng – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc; các ông bà là thành viên HĐQT, thành viên Ban điều hành, thành viên Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng, Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở các chi nhánh, công ty trực thuộc, Trưởng văn phòng đại diện, Giám đốc Trung tâm và Trưởng phòng/ban/trung tâm tại TSC.

ĐHĐCĐ Vietcombank lần thứ 10 diễn ra tại Hà Nội ngày 28/4/2017

Đại hội đã nhất trí thông qua Ban Chủ tọa gồm: ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa; ông Phạm Quang Dũng - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Ủy viên; ông Đoàn Thái Sơn - Vụ Trưởng Vụ Pháp chế NHNN - Ủy viên; bà Lê Thị Hoa - Thành viên HĐQT - Ủy viên.

Ông Nghiêm Xuân Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank báo cáo trước ĐHĐCĐ Vietcombank lần thứ 10

Tại Đại hội, ông Nghiêm Xuân Thành đã trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2016 và định hướng năm 2017. Ông Phạm Quang Dũng trình bày báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và định hướng kinh doanh năm 2017.

Ông Phạm Quang Dũng - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Vietcombank báo cáo trước ĐHĐCĐ Vietcombank lần thứ 10

Kết thúc năm 2016, Vietcombank có tổng tài sản đạt 787.907 tỷ đồng, tăng 17% so với năm trước và vượt 3% so với kế hoạch. Cho vay khách hàng tăng trưởng 19% đạt 460.808 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 25% đạt 8.523 tỷ đồng, đứng thứ hai trong toàn hệ thống. Tỷ lệ nợ xấu giảm từ 1,79% xuống 1,46%. Tỷ lệ chi trả cổ tức 2016 là 8%. Năm 2017, Vietcombank đặt kế hoạch tổng tài sản tăng 11% lên mức 874.577 tỷ đồng. Tăng trưởng dư nợ tín dụng ở mức 15%, tương đương 547.133 tỷ đồng. Huy động vốn tăng 14%, lên 684.841 tỷ đồng. Mục tiêu lợi nhuận tăng 8% so với năm trước, đạt 9.200 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%, tỷ lệ cổ tức 8%, không đổi so với năm 2016.

Ông Nghiêm Xuân Thành trả lời các câu hỏi của cổ đông

Tại Đại hội, ông Nghiêm Xuân Thành cho biết: năm nay Vietcombank sẽ tiếp tục tập trung nâng cao năng lực tài chính, thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng vốn, đảm bảo nguồn vốn cho phát triển kinh doanh và tuân thủ tỷ lệ an toàn, hướng tới tuân thủ Basel II; tiếp tục thực hiện các thủ tục theo quy định để triển khai phát hành riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn; gia tăng hiệu quả kinh doanh, cơ cấu danh mục tài sản nợ - có, nâng cao chất lượng tài sản và xử lý nợ xấu,… Vietcombank cũng sẽ thành lập 5 chi nhánh mới và 39 phòng giao dịch trên toàn quốc trên cơ sở phê duyệt của NHNN. Bên cạnh đó còn triển khai thành lập Văn phòng đại diện Vietcombank tại NewYork, chi nhánh ngân hàng con tại Úc, Ngân hàng con 100% vốn tại Lào (đã được NHNN cấp phép), Công ty kiều hối, Công ty tín dụng tiêu dùng và Công ty AMC; Triển khai thành lập Trung tâm xử lý tiền mặt tập trung tại Hà Nội. Năm 2017, Vietcombank dự định tăng vốn điều lệ thêm 3.598 tỷ đồng bằng phương thức phát hành cổ phần ra công chúng và chào bán riêng lẻ cho tối đa 10 nhà đầu tư có năng lực tài chính. Số lượng cổ phần chào bán tối đa là 359,8 triệu cổ phiếu (tương đương 10% số cổ phần hiện tại). Mục tiêu chính của việc tăng vốn lần này là nhằm nâng cao vị thế và năng lực cạnh tranh, góp phần đảm bảo mức độ đủ vốn theo yêu cầu của Basel II. Đây cũng là một bước chuẩn bị cho khả năng M&A khi điều kiện cho phép.

Đại hội đã bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018 gồm ông Eiji Sasaki (Giám đốc phụ trách kinh doanh khu vực châu Á) thay thế cho ông Yutaka Abe theo đề xuất của đối tác chiến lược là Ngân hàng Mizuho Nhật Bản; ông Nguyễn Mỹ Hào - Giám đốc Vietcombank Sở giao dịch và ông Phạm Anh Tuấn - Trưởng ban Hiện đại hóa công nghệ Vietcombank với số phiếu nhất trí cao trên 97%.

Ban lãnh đạo vietcombank chụp hình lưu niệm cùng 03 tân thành viên HĐQT Vietcombank nhiệm kỳ 2013 -2018

Tại đại hội, Ban lãnh đạo Vietcombank cũng đã trả lời các câu hỏi của đại diện các cổ đông xoay quanh các vấn đề được cổ đông quan tâm như: cổ phần tại 4 ngân hàng thương mại và 1 công ty tài chính, thu hồi nợ xấu, lợi nhuận, phát hành cổ phiếu, hỗ trợ ngân hàng yếu kém, đầu tư vào công nghệ thông tin… Thông qua phần trả lời, Ban Lãnh đạo Vietcombank đã cung cấp đầy đủ các thông tin về những hoạt động Vietcombank đã triển khai cũng như những kế hoạch của Vietcombank trong thời gian tới và chia sẻ kỳ vọng vào những kết quả khả quan trong năm 2017.

Sau nửa ngày làm việc nghiêm túc, hiệu quả, ĐHĐCĐ Vietcombank lần thứ 10 năm 2017 đã kết thúc và thành công tốt đẹp khi các báo cáo và tờ trình đều được thông qua với tỷ lệ gần như tuyệt đối./.

VCB News

28/04/2017

 

Các tin tức khác