Thông báo điều chỉnh thông tin Gói thầu số 8 dự án xây dựng trụ sở Chi nhánh Kon Tum

 Tên bên mời thầu: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải - Hà Nội.

Điện thoại: (04)3 9343137 ext 1233         Fax: (04)3 9364526

E-mail: trungds.ho@vietcombank.com.vn

Mã số thuế: 01.00.112.437

1- Tên gói thầu: Gói thầu số 8 [Xây lắp toàn bộ nhà chính, các hạng mục phụ trợ, thiết bị hạ tầng kỹ thuật (không bao gồm: hệ thống điều hòa, thang máy, trạm biến áp, máy phát điện)].

2- Tên dự án: Đầu tư xây dựng trụ sở Chi nhánh VCB Kon Tum.

3- Thời gian phát hành HSMT: từ 09 giờ 00, ngày 16 tháng 3 năm 2017 đến trước 09 giờ 00, ngày 06 tháng 4 năm 2017 (trong giờ hành chính).

4- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 06 tháng 4 năm 2017.

5- Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30, ngày 06 tháng 4 năm 2017.

Thông tin đã đăng tải trên www.Vietcombank.com.vn   ngày 09/3/2017.

Nay Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam thông báo điều chỉnh với nội dung như sau:

- Thời gian phát hành: từ 09 giờ 00, ngày 16 tháng 3 năm 2017 đến trước 09 giờ 00, ngày 10 tháng 4 năm 2017 (trong giờ hành chính).

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 10 tháng 4 năm 2017.

- Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30, ngày 10 tháng 4 năm 2017.

(Các thông tin khác giữ nguyên không thay đổi)./.

21/03/2017

 

Các tin tức khác