Vietcombank Dịch vụ khách hàng đặc biệt thông báo thay đổi tên thành Vietcombank Hà Thành

Căn cứ tại Quyết định số 2518/QĐ-VCB-TCCB ngày 16/12/2016 của HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam về việc Thay đổi tên Chi nhánh Vietcombank Dịch vụ khách hàng đặc biệt;

Căn cứ Quyết định số 2375, 2376/QĐ-VCB.TCCB ngày 28/12/2016 của Tổng giám đốc về việc Thay đổi Chi nhánh quản lý Phòng giao dịch.

Chi nhánh Vietcombank Dịch vụ Khách hàng đặc biệt xin trân trọng thông báo tới Quý Cơ quan, đơn vị, Quý Khách hàng về việc thay đổi tên Chi nhánh và các Phòng giao dịch trực thuộc kể từ ngày 01/01/2017, cụ thể như sau:

 I.         Thay đổi tên Chi nhánh:

1- Tên chi nhánh cũ:

-          Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Dịch vụ khách hàng đặc biệt.

-          Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam – Private Banking Branch.

-          Tên viết tắt: Vietcombank Dịch vụ khách hàng đặc biệt.

2- Tên chi nhánh mới:

-          Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành.

-          Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam – Ha Thanh Branch.

-          Tên viết tắt: Vietcombank Hà Thành.

II.        Tên các Phòng giao dịch trực thuộc Vietcombank Hà Thành:

1 -Phòng giao dịch số 7:

Địa chỉ:  Số 402 Trần Khát Chân, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại          : 04 3972 6042

Fax                   : 04 3972 6040

2- Phòng giao dịch Ô Chợ Dừa - Kim Liên:

Địa chỉ              : Số 390 Xã Đàn, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại          : 04 3573 7792

Fax                   : 04 3573 7793

Các thông tin khác không thay đổi. Kể từ ngày 01/01/2017, các giao dịch đối với Vietcombank Dịch vụ Khách hàng đặc biệt sẽ được chuyển đổi thành Vietcombank Hà Thành. Việc thay đổi tên này của Chi nhánh Ngân hàng chúng tôi không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ giữa các bên theo các hợp đồng đã ký.

Quý khách hàng giao dịch xin vui lòng liên hệ:

- Điện thoại     : 04 3650 3333

- Fax                : 04 3225 2222

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của các quý đơn vị, khách hàng.

 

 
 

 

 

31/12/2016

 

Các tin tức khác