Vietcombank thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu xây dựng trụ sở Chi nhánh Châu Đốc

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB).

- Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải - phường Lý Thái Tổ - quận Hoàn Kiếm - thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: (04)3 9343137 ext 1222      Fax: (04)3 9364526.

- E-mail: quangnn.ho@vietcombank.com.vn

2. Tên dự án: Xây dựng trụ sở Chi nhánh VCB Châu Đốc.

B.      Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

Stt

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Giá trúng thầu

(đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

 

Gói thầu số 1:

Tư vấn quản lý

dự án

 

Đấu thầu rộng rãi,

trong nước

790.596.343 (Bảy trăm chín mươi triệu, năm trăm chín mươi sáu ngàn, ba trăm bốn mươi ba đồng)

700.000.000

(Bảy trăm triệu đồng)

Công ty TNHH tư vấn thiết kế kiểm định xây dựng N.A.D

Quyết định số   381/QĐ-VCB.XDCB ngày       14/5/2015 của Tổng Giám đốc

VCB

Trọn gói

Theo tiến độ

dự án

 - Kế hoạch hoàn thiện, ký kết hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn: trong tháng 5/2014.

 

19/05/2015

 

Các tin tức khác