Vietcombank thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng trụ sở Chi nhánh Bắc Giang

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo:  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB).

- Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải - P. Lý Thái Tổ - Q. Hoàn Kiếm - TP. Hà Nội.

- Điện thoại/Fax:  0439343137/0439364526

2. Tên dự án: Đầu tư xây dựng trụ sở Chi nhánh VCB Bắc Giang.

B.      Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu: 

TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Giá trúng thầu

(đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

 Gói 4 “Tư vấn lập HSMT/ HSYC, đánh giá HSDT/ HSĐX các gói thầu”

Chỉ định thầu rút gọn

177.838.252

 177.000.000

Công ty cổ phần tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO

356/QĐ- VCB.QLXDCB ngày 05/5/2015 của Tổng Giám đốc VCB

Trọn gói

Theo tiến độ lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu của dự án

11/05/2015

 

Các tin tức khác