HỘI SỞ CHÍNH VIETCOMBANK TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2015

Ngày 25/04/2015, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Hội sở chính (HSC) Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị Người lao động (NLĐ) năm 2015. Tham dự hội nghị có đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT; đ/c Phạm Quang Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy - Tổng Giám đốc; đ/c Nguyễn Danh Lương - Phó Tổng Giám đốc - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Công đoàn Hội sở chính; cùng các đ/c là thành viên HĐQT, Ban điều hành, Kế toán trưởng, BCH Công đoàn HSC cùng 180 đại biểu đại diện cho hơn 1.200 người lao động làm việc tại HSC Vietcombank.

Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đ/c Nguyễn Danh Lương - Phó Tổng giám đốc - Chủ tịch Công đoàn HSC trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ của HSC năm 2015. Nội dung báo cáo nêu rõ: với vai trò là cơ quan đầu não của cả hệ thống có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai hoạt động kinh doanh toàn hàng, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy và Ban Lãnh đạo, Hội sở chính Vietcombank đã nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, góp phần quan trọng vào thành công chung của Vietcombank với kết quả hoạt động trên các lĩnh vực chính như huy động vốn, tín dụng, thanh toán XNK… của năm 2014 đều có sự tăng trưởng ổn định, khẳng định vai trò chỉ đạo về chính sách, điều tiết thu nhập, chi phí, hỗ trợ lãi suất, bổ sung quỹ lương, trích lập dự phòng cho toàn hệ thống. Bên cạnh đó, cùng với việc thực hiện chế độ, chính sách đối với NLĐ trong toàn hệ thống nhằm đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho NLĐ theo chính sách của nhà nước, công đoàn HSC với những nét đặc thù riêng bao gồm cả hoạt động kinh doanh và chức năng quản lý, đã đẩy mạnh công tác chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ với nhiều chương trình có ý nghĩa trong các dịp lễ, tết cũng như đẩy mạnh các phong trào tập thể và thu hút đông đảo NLĐ tham gia công tác an sinh xã hội với những đóng góp lớn có giá trị lớn.

Đ/c Nguyễn Danh Lương - Phó Tổng giám đốc - Chủ tịch Công đoàn HSC trình bày báo cáo tại Hội nghị

Các đại biểu tham dự hội nghị cũng đã được nghe các tham luận của một số đơn vị gồm: Trung tâm CNTT; Trung tâm Thẻ; Trung tâm Dịch vụ khách hàng và Phòng Khách hàng Doanh nghiệp. Các tham luận được đánh giá là có nhiều sáng tạo, đổi mới, chất lượng đã minh họa một cách sinh động và làm rõ hơn các nội dung của báo cáo.

Với nhiều nội dung được trình bày tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất và lần lượt thông qua các báo cáo gồm: báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động 2014 và phương hướng nhiệm vụ của HSC năm 2015; báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2014; Nội quy lao động tập thể…

Lễ ký thỏa ước lao động tập thể giữa người sử dụng lao động và đại diện người lao động Hội sở chính

Hội nghị cũng đã chứng kiến Lễ ký thỏa ước lao động tập thể giữa người sử dụng lao động và đại diện người lao động Hội sở chính.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đ/c Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank đã đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà Hội sở chính cũng như toàn thể NLĐ tại HSC đã nỗ lực đạt được trong thời gian qua, với vai trò là cơ quan đầu não của cả hệ thống, Hội sở chính đã làm tốt nhiệm vụ trên cả 2 phương diện, đó là: i) hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của các phòng/ban HSC; ii) lãnh đạo hệ thống Vietcombank hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh doanh năm 2014.

Với mục tiêu đã đặt ra cùng nhiều nhiệm vụ khó khăn phía trước, đồng chí Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT cũng yêu cầu HSC tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan đầu não, phấn đấu cùng các đơn vị trong hệ thống Vietcombank thực hiện theo đúng phương châm hoạt động “Tăng tốc - Hiệu quả - Bền vững" và quan điểm chỉ đạo điều hành “Quyết liệt - Kết nối – Trách nhiệm” để đạt được các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên Vietcombank lần thứ 8 đã đề ra. “Mỗi cán bộ HSC cần phát huy tinh thần trách nhiệm trong việc nghiêm túc thực hiện nội quy lao động, xung kích trên cương vị công tác của mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ tiêu của phòng ban mình và của Ban Lãnh đạo giao, góp phần hoàn thành chỉ tiêu của HSC và của toàn hệ thống Vietcombank”, đồng chí Nghiêm Xuân Thành nhấn mạnh.

Đ/c Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT cũng đã kêu gọi toàn thể NLĐ trên mỗi cương vị công tác không ngừng học tập, nâng cao trình độ, trách nhiệm, tận tâm với công việc và chủ động nghiên cứu đề xuất các sáng kiến nâng cao chất lượng lao động, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, toàn thể NLĐ cần phát huy tinh thần đoàn kết đồng lòng, tạo nên sự liên kết, gắn bó vững chắc của tập thể, đồng thời tham gia một cách tích cực, có trách nhiệm vào xây dựng các cơ chế chuyển đổi, đặc biệt là các cơ chế tạo động lực nhằm tạo ra xung lực mới, góp phần đưa Vietcombank không ngừng phát triển ổn định, bền vững, sớm đạt được mục tiêu là trở thành Ngân hàng số 1 Việt Nam vào năm 2020 như nhiệm vụ mà Thống đốc và Ban lãnh đạo NHNN Việt Nam đã giao cho Vietcombank.

Thay mặt Đoàn chủ tịch, đ/c Phạm Quang Dũng - Ủy viên HĐQT - Tổng giám đốc phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo, thay mặt Đoàn chủ tịch, đ/c Phạm Quang Dũng - Ủy viên HĐQT - Tổng giám đốc đã bảy tỏ sự cảm ơn đối với sự quan tâm của đ/c Chủ tịch HĐQT dành cho NLĐ HSC nói riêng và NLĐ của toàn hệ thống nói chung, đặc biệt là những chỉ đạo mang tính định hướng đối với NLĐ HSC về vai trò, trách nhiệm gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các dự án chuyển đổi nhằm tạo ra sự thay đổi mạnh mẽ về chất trong hoạt động Vietcombank. Đ/c Phạm Quang Dũng cũng khẳng định: HSC sẽ cụ thể hóa những chỉ đạo, định hướng của đ/c Chủ tịch HĐQT vào những chương trình hành động, để công tác công đoàn HSC năm 2015 có sự cải thiện về chất nhằm tạo ra xung lực mới, động lực mới cho CBNV trong nâng cao hiệu quả công việc, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chiến lược kinh doanh của Vietcombank.

VCB News

27/04/2015

 

Các tin tức khác