HỘI SỞ CHÍNH VIETCOMBANK TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ “LAO ĐỘNG GIỎI, LAO ĐỘNG SÁNG TẠO” LẦN THỨ BA

 Ngày 28/03/2015, tại Hà Nội, Hội sở chính (HSC) Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức thành công Hội nghị “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”. Tham dự hội nghị, đại diện Hội đồng quản trị Vietcombank có ông Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Đảng ủy Vietcombank - Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng (HĐTĐKT) Vietcombank; Bà Lê Thị Hoa - Ủy viên HĐQT; ông Nguyễn Mạnh Hùng - UV HĐQT. Về phía Ban điều hành Vietcombank dự Hội nghị có: ông Phạm Quang Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy Vietcombank - Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐTĐKT HSC; ông Nguyễn Danh Lương - Bí thư Đảng ủy HSC - Phó Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch HĐTĐKT HSC; ông Đào Minh Tuấn - Chủ tịch Công đoàn Vietcombank - Phó Tổng giám đốc; ông Phạm Thanh Hà - Phó Tổng giám đốc; bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Phó Tổng giám đốc; bà Trương Lệ Hiền - Trưởng BKS Vietcombank; bà Phùng Nguyễn Hải Yến - Kế toán trưởng cùng khách mời là các đ/c Giám đốc các chi nhánh và công ty trực thuộc trên địa bàn Hà Nội và các cá nhân xuất sắc đại diện cho toàn thể CBNV tại HSC.


Đoàn chủ tịch Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe ông Nguyễn Danh Lương - trình bày báo cáo  tổng kết, đánh giá công tác TĐKT của HSC Vietcombank giai đoạn 2010-2015 & phương hướng hoạt động trong thời gian 2015-2020. Nội dung báo cáo nêu rõ: Quán triệt Chỉ thị số 03/CT-NHNN ngày 22/06/2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về tiếp tục đổi mới công tác TĐKT; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành Ngân hàng giai đoạn 2010-2015, đổi mới công tác thi đua được quán triệt từ các cấp ủy Đảng, lãnh đạo chuyên môn đến từng người lao động, Vietcombank đã nhanh chóng phát động thi đua giai đoạn 2010-2015 tại công văn số 1210/VCB.TĐKT ngày 27/08/2010 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị với phương châm “Đoàn kết, năng động, sáng tạo thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giai đoạn 2010-2015”, mục tiêu tập trung cao độ, tạo động lực phát triển quan trọng nhằm nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của Vietcombank hướng tới một tập đoàn tài chính hàng đầu của Việt Nam và có phạm vi hoạt động ở tầm quốc tế. Nhìn chung từ việc hoàn thiện bộ máy tổ chức TĐKT, sự phối hợp giữa các Trung tâm/Phòng/Ban và được sự chỉ đạo sát sao của Ban lãnh đạo, trong 5 năm qua, công tác TĐKT tại HSC luôn duy trì là đơn vị điển hình, các phong trào thi đua bám sát với yêu cầu của chuyên môn và nhiệm vụ chính trị xã hội trong từng thời kỳ cụ thể nên đã động viên, khích lệ được toàn thể CBNV, người lao động  tại HSC quan tâm và tích cực hưởng ứng, tạo ra không khí hào hứng, sôi nổi trong các hoạt động chuyên môn và công tác cộng đồng. Động lực này góp phần quan trọng và có ý nghĩa lớn lao trong quá trình đổi mới và phát triển của Vietcombank trong thời gian qua.

Ông Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Đảng ủy Vietcombank - Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐ TĐKT Vietcombank phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nghiêm Xuân Thành đánh giá cao những kết quả mà HSC đạt được ltrong công tác thi đua khen thưởng, coi công tác thi đua là động lực để khơi dậy tinh thần làm việc và cống hiến của người lao động. Với vai trò là cơ quan đầu não của cả hệ thống, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy và Ban lãnh đạo, HSC Vietcombank đã nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, góp phần quan trọng vào thành công chung của Vietcombank. Để đạt được mục tiêu chiến lược mà Vietcombank đã đề ra và trở thành ngân hàng số 1 Việt Nam, khối lượng công việc đối với CBNV Vietcombank là rất lớn. Hội sở chính cũng như toàn hệ thống phải nỗ lực tối đa để đưa Vietcombank lớn mạnh về qui mô  trong đó HSC phải là đầu tàu. HSC đã làm tốt công tác thi đua khen thưởng theo tinh thần chỉ đạo của Ban lãnh đạo trong thời gian qua tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại như : phát động thi đua chưa cụ thể và sát với nhiệm vụ từng Phòng, Ban; bình xét thi đua chưa chặt chẽ còn hình thức; hình thức khen thưởng bậc cao toàn tập trung ở các lãnh đạo; phát hiện các điển hình tiên tiến còn ít, công tác khơi dậy những sáng kiến chưa được chú trọng…. Chủ tịch HĐQT mong rằng HSC sẽ tiếp tục bám sát mục tiêu chiến lược của hệ thống Vietcombank để từ đó cụ thể hóa thành phong trào thi đua từng đợt ngắn, trung và dài ngày; phát động sâu rộng phong trào thi đua gắn kết với toàn hệ thống, tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng nhân rộng các điển hình; kiện toàn bộ máy thi đua khen thưởng.

Hội nghị cũng đã nghe các tham luận của Phòng chính sách tín dụng; Trung tâm thẻ và Phòng quản lý bán sản phẩm bán lẻ…Các tham luận đều tập trung vào những thành tích của Phòng đã đạt được trong giai đoạn 2010-2015 đồng thời chia sẽ những kinh nghiệm trong quá trình hoạt động nên đã được Hội nghị đánh giá cao.

 Lễ ký giao ước thi đua giữa Tổng giám đốc và Chủ tịch công đoàn HSC Vietcombank

Hội nghị cũng đã phát động phong trào thi đua năm 2015 tại HSC theo đó phong trào thi đua năm 2015 với phương châm “Tăng tốc - Hiệu quả - Bền vững” và quan điểm chỉ đạo điều hành là “ Quyết liệt- Kết nối - Trách nhiệm” hướng tới mục tiêu phấn đấu xây dựng Vietcombank trở thành ngân hàng số 1 Việt Nam.  Nội dung thi đua này đã được cam kết bằng việc ký giao ước thi đua giữa Tổng giám đốc - Đại diện người sử dụng lao động và Chủ tịch Công đoàn HSC - Đại diện người lao động. Hội nghị cũng đã công bố Quyết định khen thưởng của Chủ tịch Hội đồng Quản trị đối với 29 tập thể đạt danh hiệu lao động xuất sắc năm 2014.

Các tập thể đạt danh hiệu lao động xuất sắc năm 2014 của HSC nhận Giấy khen của Chủ tịch HĐQT

Sau 01 ngày làm việc khẩn trương và hiệu quả, Hội nghị “ Lao động giỏi , lao động sáng tạo” HsC Vietcombank đã thành công tốt đẹp.

                                                                                VCB News

31/03/2015

 

Các tin tức khác