Vietcombank tổ chức tập huấn Công tác Tổ chức Xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy năm 2014

Ngày 29/7/2014, tại Hà Nội, Đảng ủy Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức lớp tập huấn Nghiệp vụ Công tác Tổ chức Xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy nhằm nâng cao kiến thức nghiệp vụ công tác Đảng đối với các đồng chí cấp ủy viên và cán bộ phụ trách công tác Đảng ở cơ sở. Tới dự có tiến sỹ Nguyễn Thị Tiếp, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW; đ/c Đoàn Thị Hồng Nga, Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW; đ/c Vũ Tiến Duật, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Vietcombank và tham gia lớp học có gần 200 đ/c là thành viên các Ban tham mưu của Đảng ủy Vietcombank; cấp ủy viên các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở và Cấp ủy Chi bộ trực thuộc các Đảng bộ cơ sở cùng các đ/c cán bộ chuyên trách và kiêm nhiệm công tác Đảng của toàn Đảng bộ Vietcombank.

Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam là Đảng bộ cấp trên cơ sở, tổng số 28 Đảng bộ/Chi bộ cơ sở với 1.072 đảng viên. Các Đảng bộ Chi bộ cơ sở tại địa bàn Hà Nội và một số tỉnh như Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Nguyên, Quảng Trị, Bắc Bình Dương, Long Khánh, Đồng Nai… (trong đó có 6 Đảng bộ cơ sở và 22 Chi bộ cơ sở).

Phát biểu khai mạc, đ/c Vũ Tiến Duật khẳng định “Mục đích của lớp tập huấn là nhằm bổ sung cho cấp ủy các cấp về nghiệp vụ công tác Tổ chức, công tác Văn phòng và những kiến thức về các quy định mới trong nghiệp vụ công tác Tổ chức và Xây dựng Đảng, công tác Văn phòng cấp ủy đồng thời giúp cho các đồng chí lãnh đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, cập nhật những điểm mới quan trọng, cốt lõi, những công việc cần quan tâm lưu ý, trên cơ sở đó lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác tham mưu, kiện toàn cấp ủy, phát triên Đảng, tổng hợp thông tin phục vụ lãnh đạo, quản lý tài chính, tài sản, công tác tổ chức và thi hành Điều lệ Đảng; các văn bản của Đảng; công tác văn thư lưu trữ”.

Lớp học sẽ tập huấn các “Nội dung cơ bản về công tác văn phòng cấp ủy” do Tiến sỹ Nguyễn Thị Tiếp trình bày và “Một số vấn đề về công tác Đảng viên” do giảng viên Nguyễn Văn Định, Phó vụ trưởng vụ Giảng viên, Ban Tổ chức TW trình bày.

 VCB_News

29/07/2014

 

Các tin tức khác