QUỸ MỞ VCBF - MỘT HÌNH THỨC ĐẦU TƯ LÂU DÀI HOÀN TOÀN MỚI TẠI VIỆT NAM

Quỹ Đầu tư Cân bằng chiến lược VCBF đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán số 44/GCN-UBCK ngày 16/09/2013.

 

Quỹ Đầu tư Cân Bằng chiến lược VCBF được thành lập và quản lý bởi công ty VCBF - Công ty liên doanh giữa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Franklin Templeton Investments – Tập đoàn quản lý Quỹ của Mỹ hoạt động toàn cầu.

 

Với sự quản lý chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm của đội ngũ các chuyên gia hàng đầu của công ty Quản lý Quỹ VCBF, các nhà đầu tư sẽ có được tổng lợi nhuận dài hạn thông qua tăng trưởng vốn gốc và thu nhập bằng cách đầu tư vào các cổ phiếu và các tài sản có thu nhập có chất lượng tín dụng tốt chỉ với một số tiền đầu tư rất nhỏ.

                                  

 

Quỹ có sự linh hoạt trong phân bổ tài sản theo chiến lược đầu tư phòng thủ hoặc tăng trưởng tùy thuộc vào cơ hội đầu tư sẵn có tại các thời điểm khác nhau. Trong điều kiện thị trường bình thường, Quỹ sẽ đầu tư 50% giá trị tài sản ròng vào vốn cổ phần và 50% vào các tài sản có thu nhập cố định có chất lượng tín dụng tốt. Quỹ kết hợp cả chiến lược đầu tư tăng trưởng và chiến lược đầu tư giá trị trong đầu tư cổ phiếu và sử dụng phương pháp tiếp cận từ dưới lên, tức là từ phân tích các chỉ số cơ bản của công ty để lựa chọn cổ phiếu đầu tư.

Với mô hình quỹ mở, nhà đầu tư có thể dễ dàng huy động vốn bất cứ khi nào có nhu cầu cũng như trong trường hợp khẩn cấp cần sử dụng tiền, nhà đầu tư cũng có thể rút một phần hoặc toàn bộ số tiền đã đầu tư một cách dễ dàng.

 

Thông báo phát hành chứng chỉ quỹ ra công chúng (tại đây)

Bản cáo bạch tóm tắt của Quỹ đầu tư cần bằng chiến lược VCBF (tại đây)

 

Để biết thêm thông tin, Quỹ khách liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng 24/7 theo số 1900 54 54 13.

 

22/10/2013

 

Các tin tức khác