Vietcombank - tăng trưởng đạt trên 2 con số

Tính đến 31/12/2007, nhiều chỉ tiêu kinh doanh của Vietcombank đạt và vượt mức kế hoạch đề ra với mức tăng trưởng ấn tượng. Tổng tài sản đạt 196.117 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái, huy động vốn trực tiếp từ nền kinh tế đạt143.635 tỷ đồng, tăng 20%; tổng dư nợ 95.579 tỷ đồng, tăng 44%, tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 1,3% trên tổng dư nợ. Tổng doanh số thanh toán XNK qua Vietcombank đạt 26 tỷ USD, tăng 14% so với năm 2006, chiếm 26,6% doanh số thanh toán XNK của cả nước. Hoạt động dịch vụ thẻ tiếp tục được đẩy mạnh với doanh số phát hành và thanh toán thẻ đều tăng, mạng lưới chấp nhận thẻ được mở rộng lên tới 900 máy ATM và 5500 máy POS trên toàn quốc. Tổng dư nợ tín dụng đạt trên 95.500 tỷ đồng, tăng 44,2%. Nợ quá hạn được xử lý triệt để, xuống dưới mức 1,3% - thấp xa hơn rất nhiều so với mức quy định 3% của Ngân hàng Nhà nước. Lợi nhuận trước thuế và sau trích lập dự phòng ước đạt khoảng 3.100 tỷ đồng. Dự tính năm 2008, Vietcombank sẽ có mức tăng trưởng cao khi chuyển sang NHTMCP với những cơ chế linh hoạt mới.

Đặng thành
8.248.919 – 0913522182

10/01/2008

 

Các tin tức khác