Vietcombank Hà Tĩnh Đồng tài trợ hợp đồng tín dụng xây dựng nhà máy liên hợp gang thép tại Hà Tĩnh
Ngày 21 tháng 12 năm 2007 tại TP Hà Tĩnh Vietcombank Hà tĩnh đã tham gia ký kết hợp đồng tín dụng đầu tư xây dựng nhà máy liên hợp gang thép tại Cảng biển Vũng Ánh. Dự án xây dựng nhà máy liên hợp gang thép có công suất 500.000 tấn/năm, do công ty cổ phần Gang thép Hà Tĩnh làm chủ đầu tư với mức vốn đầu tư là 885 tỷ đồng, các Ngân hàng hợp vốn 750 tỷ đồng trong đó: Ngân hàng Phát triển 615 tỷ đồng, Ngân hàng Ngoại thương 70 tỷ đồng, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển 65 tỷ đồng. Đây là dự án sử dụng vốn tín dụng đồng tài trợ giữa các Ngân hàng lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Tĩnh. Các Ngân hàng tham gia đồng tài trợ đã cam kết, thực hiện các thủ tục một cách nhanh chóng, chính xác và thuận lợi để xây dựng một dự án đầu tư tín dụng kiểu mẫu, mở đầu cho các dự án tín dụng lớn sẽ được tiếp tục triển khai trong thời gian tới
27/12/2007

 

Các tin tức khác