VIETCOMBANK QUI NHƠN KHAI TRƯƠNG PHÒNG GIAO DỊCH NGUYỄN THÁI HỌC
Sáng ngày15-12-2007 tại số nhà 422 Nguyễn Thái Học - TP Quy Nhơn, Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Qui Nhơn đã tổ chức Lễ khai trương Phòng giao dịch Nguyễn Thái Học. Việc mở Phòng giao dịch Nguyễn Thái Học là thực hiện tinh thần chỉ đạo của Ban lãnh đạo Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam triển khai Ngân hàng bán lẻ trong hệ thống Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng mạng lưới giao dịch gần đến khách hàng, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của các doanh nghiệp và tác tầng lớp dân cư. Phòng giao dịch Nguyễn Thái Học có đầy đủ chức năng nhiệm vụ: Huy động vốn, tiền gửi tiết kiệm, kỳ phiếu, trái phiếu bằng VNĐ và ngoại tệ; thực hiện tín dụng bán lẻ, cho vay cầm cố, chiết khấu các loại giấy tờ có giá, cho vay có tài sản đảm bảo; các dịch vụ chuyển tiền nhanh trên toàn quốc; tài khoản cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp; chi trả kiều hối, mua bán các loại ngoại tệ, séc du lịch và phát hành thẻ ATM.

Trong buổi sáng thứ 7 ngày 15/12/ 2007 khai trương Phòng giao dịch Nguyễn Thái Học trong thời gian hơn 2 tiếng đồng hồ đã đón hơn 200 khách hàng đến giao dịch gởi tiền tiết kiệm và mở tài khoản trong đó món lớn nhất là 150.000.000đ. Tổng số tiền huy động cả ngoại tệ và đồng Việt Nam quy đổi là 1,250 tỷ và Phòng giao dịch đã khuyến mãi tặng 200 xuất quà cho khách hàng.

19/12/2007

 

Các tin tức khác