VIETCOMBANK KHUYẾN MẠI ĐỐI VỚI THẺ CONNECT24
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) phối hợp cùng Công ty Thông tin di động VMS triển khai chương trình khuyến mại trong phạm vi toàn quốc với các quyền lợi cho khách hàng như sau:

- Miễn phí phát hành thẻ Connect24 cho khách hàng là thuê bao trả sau của VMS.

- Chủ thẻ Vietcombank khi thanh toán cướ phí trả sau của VMS tại máy ATM của Vietcombank sẽ được chiết khấu 3% trên tổng giá trị thanh toán hóa đơn.

- Thời gian áp dụng: từ 1/11/2007 đến hết 31/1/2008

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ pháthành thẻ Vietcombank Connet24: từ 1/11/2007 đến hết 28/2/2008.

- Thời gian chiết khấu thanh tóan cước thuê bao trả sau của VMS: từ 1/11/2007 đến hết 30/4/2008.

(Lưu ý: Khách hàng đến làm thẻ Connect24 cần xuất trình coupon do Công ty VMS gửi đến cùng thông báo cước)

13/12/2007

 

Các tin tức khác