Vietcombank, Pjico và Gras Savoye: phối hợp tổ chức hội thảo bảo hiểm ngân hàng
Ngày 23/10/2007, tại Hà Nội, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Công ty Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) và Tập đoàn Bảo hiểm Pháp Gras Savoye Willis đã cùng phối hợp tổ chức hội thảo bảo hiểm ngân hàng. Các nội dung giới thiệu tại hội thảo bao gồm: bảo hiểm tín dụng; Bảo hiểm trọn gói cho ngân hàng; Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp các tổ chức tín dụng; Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp môi giới chứng khoán; được trình bày bởi các giám đốc, phụ trách vùng, chuyên gia bảo hiểm của Tập đoàn Gras Savoye Willis.

Hội thảo được đánh giá là quan trọng và cần thiết trong thời điểm hiện nay khi các ngân hàng đang tích cực mở rộng hoạt động và phát triển mạnh các sản phẩm dịch vụ, các nội dung đã mang tính gợi mở về những rủi ro mà các ngân hàng phải đối đầu, những phương án, công cụ có thể áp dụng để giảm thiểu rủi ro, tăng tính hiệu quả của hoạt động ngân hàng đồng thời giúp các ngân hàng xác định được giai đoạn, thời điểm có thể xúc tiến để tham gia bảo hiểm cho các hoạt động nghiệp vụ của mình. Theo lãnh đạo Pjico, đây là những sản phẩm bảo hiểm rất phổ biến trên thế giới nhưng tại Việt Nam mới đang trong giai đoạn đầu của quá trình thâm nhập và mới được một số định chế tài chính mới tham gia. Riêng đối với Vietcombank – NHTM NN đầu tiên thực hiện chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng (IPO) và chuyển đổi mô hình quản trị điều hành theo hướng chuẩn mực và phù hợp với thông lệ quốc tế, việc quan tâm tiếp cận tham gia các sản phẩm chuyên biệt này là một bước đi cần thiết để góp phần hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế và nâng cao uy tín, xếp hạng tín nhiệm của ngân hàng ngay sau khi thực hiện IPO.

VCB News

30/10/2007

 

Các tin tức khác