VIETCOMBANK ĐÀ NẴNG THÔNG BÁO MỜI THẦU
THÔNG BÁO MỜI THẦU Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Đà Nẵng có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu gói thầu Số 6: xây dựng toà nhà 11 tầng theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, thuộc Dự án Trụ sở làm việc Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Đà Nẵng, sử dụng nguồn vốn từ quỹ đầu tư phát triển toàn ngành của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.

Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Đà Nẵng kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại Trụ sở Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Đà Nẵng, số 140 Lê Lợi – Quận Hải Châu – Thành phố Đà Nẵng ĐT: 0511.822110; Fax: 0511.826062 và sẽ được mua một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với giá là 1.000.000 VNĐ ( Một triệu đồng chẵn) tại địa chỉ trên.

Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ 7h30 ngày 11 tháng 10 năm 2007 đến trước 13h30 ngày 05 tháng 11 năm 2007 (trong giờ hành chính).

Hồ sơ dự thầu phải kèm theo bảo đảm dự thầu trị giá 500.000.000 VNĐ (Năm trăm triệu đồng chẵn.) bằng một trong các biện pháp đặt cọc, ký quỹ hoặc nộp thư bảo lãnh của một Ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam (trừ thư bảo lãnh của Sở Giao dịch hoặc các chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam) và phải được gửi đến Trụ sở Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Đà Nẵng, số 140 Lê Lợi – Quận Hải Châu – Thành phố Đà Nẵng chậm nhất là trước 13h30 (giờ Việt Nam), ngày 05 tháng 11 năm 2007.

Nhà thầu sẽ được NHNT Đà Nẵng hướng dẫn khảo sát hiện trạng khu đất xây dựng công trình vào ngày 30&31 tháng 10 năm 2007.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào hồi 13h30 (giờ Việt Nam) ngày 05 tháng 11 năm 2007 tại Trụ sở Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Đà Nẵng, số 140 Lê Lợi – Quận Hải Châu – Thành phố Đà Nẵng.

Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Đà Nẵng kính mời các đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

CN NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG ĐÀ NẴNG

GIÁM ĐỐC KIÊM CHỦ ĐẦU TƯ

Đã ký

NGUYỄN THỊ THANH HÀ

01/10/2007

 

Các tin tức khác