Vietcombank trở thành đối tác chiến lược của Ngân hàng TMCP Gia Định
Ngày 18/9/2007, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã ký “Thoả thuận đầu tư và hợp tác chiến lược” với Ngân hàng TMCP Gia Định (GiaDinhBank). Tới dự có ông Nguyễn Ngọc Thắng, PGĐ NHNN chi nhánh Tp HCM; ông Nguyễn Văn Sẽ, Chủ tịch HĐQT GiaDinhBank; bà Trần Thị Việt Thu, TGĐ GiaDinhBank; ông Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam; ông Vũ Viết Ngoạn, TGĐ Vietcombank. Theo thoả thuận, Vietcombank cùng với Công ty Liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF) sẽ đầu tư và nắm giữ 30% vốn điều lệ của GiaDinhBank và trở thành cổ đông chiến lược trong nước duy nhất của GiaDinhBank.

Đồng thời với việc đầu tư chiến lược, Vietcombank sẽ hỗ trợ GiaDinhBank nâng cao năng lực quản trị điều hành và năng lực tài chính bằng việc cung cấp cho GiaDinhBank các trợ giúp kỹ thuật trong các lĩnh vực như quản trị ngân hàng, ngân hàng bán lẻ, ngân hàng doanh nghiệp, quản lý rủi ro, công nghệ thông tin, quản trị nguồn nhân lực và các lĩnh vực khác mà hai bên cùng quan tâm. Các trợ giúp kỹ thuật sẽ được thiết kế và thực hiện trên quan điểm phát triển GiaDinhBank trở thành một ngân hàng có khả năng cạnh tranh trên thị trường Việt Nam.

Trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hoá hiện nay, việc sáp nhập và thôn tính giữa các định chế tài chính đang trở thành một xu thế, thoả thuận đầu tư và hợp tác chiến lược giữa VCB và GiaDinh Bank được đánh giá là quan trọng đối với thị trường tài chính ngân hàng Việt Nam nói chung trong việc hỗ trợ lẫn nhau để cùng cạnh tranh phát triển của các ngân hàng trong nước, đây cũng là lần đầu tiên một định chế tài chính Việt Nam lựa chọn nhà đầu tư chiến lược là một định chế tài chính trong nước thông qua giao dịch đầu tư và hợp tác toàn diện theo đúng nghĩa đầu tư chiến lược.

20/09/2007

 

Các tin tức khác