KÝ THOẢ THUẬN HỢP TÁC TOÀN DIỆN GIỮA VIETCOMBANK VÀ VINALINES
Ngày 15/06/2007 tại Hà Nội, đã diễn ra lễ ký Thoả thuận hợp tác toàn diện giữa Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) và Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

Theo Bản thoả thuận, hai bên cam kết sẽ duy trì hợp tác toàn diện, lâu dài, có hiệu quả và cùng có lợi trên những lĩnh vực liên quan đến các sản phẩm tài chính – ngân hàng , đầu tư chéo vào doanh nghiệp đang trong quá trình hoặc sẽ cổ phần hoá của hai bên cũng như là hợp tác đầu tư.

Vietcombank cam kết cung cấp cho Vinalines các sản phẩm tài chính – ngân hàng như: tín dụng tài trợ dự án, tín dụng tài trợ vốn lưu động, các sản phẩm thanh toán quốc tế và bảo lãnh, các sản phẩm tiền gửi, nhóm sản phẩm quản lý ngoại hối và ngăn ngừa rủi ro, nhóm sản phẩm ủy thác và kinh doanh vốn, các dịch vụ liên quan tới tài chính doanh nghiệp, thị trường chứng khoán và tạo điều kiện để Vinalines cùng đầu tư tài chính những dự án hiệu quả mà Vietcombank có điều kiện tham gia.

Trên cơ sở pháp luật, Vinalines sẽ tạo điều kiện để Vietcombank tham gia đầu tư góp vốn vào các đơn vị thành viên của Vinalines khi cổ phần hoá và ngược lại Vietcombank cũng sẽ tạo điều kiện để Vinalines tham gia đầu tư góp vốn vào các đơn vị thành viên Vietcombank khi cổ phần hoá.

Đối với lĩnh vực hợp tác đầu tư, Vinalines và Vietcombank sẽ tạo điều kiện cho nhau tham gia góp vốn đầu tư vào các dự án được Chính phủ hoặc Cơ quan có thẩm quyền giao cho thực hiện hoặc tham gia góp vốn như cảng Lạch Huyện, cảng Vân Phong, kênh Chánh Bố, phát triển và trẻ hoá đội tàu…

Ông Vũ Viết Ngoạn - Tổng giám đốc Vietcombank cho biết: “Thoả thuận này sẽ là cơ sở tạo nên một liên minh kinh tế chặt chẽ để triển khai các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, đây là một bước đi mới trong liên minh chiến lược giữa Vietcombank và Vinalines. Ngay sau thoả thuận này, chúng tôi sẽ triển khai đầu tư vào một số dự án mua hoặc đóng mới một số đội tàu của Vinalines và tiếp sau đó là các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng.”

Ông Mai Văn Phúc – Tổng giám đốc của Vinalines nhận định: “Thoả thuận này một lần nữa khẳng định sự hợp tác chặt chẽ và bền vững giữa Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. Tiếp theo những hợp đồng tài trợ phát triển đội tàu mà Vietcombank dành cho Vinalines trong thời gian qua, thoả thuận này chắc chắn sẽ tạo ra những đột phá cả về nội dung cũng như phạm vi hợp tác giữa hai doanh nghiệp. Vietcombank và Vinalines ngoài việc tiếp tục triển khai mạnh hơn nữa những dự án phát triển đội tàu còn cùng nhau đầu tư vào những dự án phát triển cơ sở hạ tầng mang tính chiến lược không chỉ đối với sự phát triển của hai bên mà còn góp phần vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam”.

VCB News

04/07/2007

 

Các tin tức khác