Bổ nhiệm mới 2 UV HĐQT và 3 Phó TGĐ vào Ban lãnh đạo Vietcombank
Sáng ngày 14/6/2007, tại Trụ sở chính Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã công bố 5 quyết định bổ nhiệm nhân sự cấp cao mới vào Ban lãnh đạo của Vietcombank.

Bà Nguyễn Thị Tâm – Phó tổng giám đốc Vietcombank được bổ nhiệm là Thành viên HĐQT kiêm nhiệm và bà Lê Thị Kim Nga – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cho thuê tài chính Vietcombank được bổ nhiệm là Thành viên HĐQT chuyên trách của Vietcombank.

Ông Nguyễn Văn Tuân - Trưởng phòng, trợ lý TGĐ Vietcombank, ông Đào Minh Tuấn - Trưởng Trung tâm tin học Vietcombank và ông Phạm Quang Dũng - Trưởng phòng Quan hệ Ngân hàng đại lý Vietcombank được bổ nhiệm là các Phó tổng giám đốc của Vietcombank.

Các chức danh mới được bổ nhiệm ở trên sẽ nhận nhiệm vụ từ ngày 15/6/2007. Như vậy kể từ ngày 15/6/2007, danh sách HĐQT của Vietcombank gồm: ông Nguyễn Hoà Bình (Chủ tịch, sinh năm 1954), ông Vũ Viết Ngoạn (Ủy viên kiêm Tổng giám đốc, sinh năm 1958), ông Nguyễn Hữu Đức (Ủy viên - Trưởng ban kiểm soát, sinh năm 1948), bà Nguyễn Thị Tâm (Ủy viên kiêm Phó tổng giám đốc,sinh năm 1956), ông Trần Trọng Độ (Ủy viên, sinh năm 1949), bà Lê Thị Hoa (Ủy viên, sinh năm 1962) và bà Lê Thị Kim Nga (Ủy viên, sinh năm 1958). Danh sách Ban điều hành gồm: ông Vũ Viết Ngoạn (Tổng giám đốc), bà Nguyễn Thị Tâm, ông Nguyễn Phước Thanh (sinh năm 1957), ông Đinh Văn Mười (sinh năm 1950), bà Nguyễn Thu Hà (sinh năm 1957), ông Nguyễn Văn Tuân (sinh năm 1969), ông Đào Minh Tuấn (sinh năm 1961) và ông Phạm Quang Dũng (sinh năm 1973).

Hữu Kiên

14/06/2007

 

Các tin tức khác