Nhu cầuVietcombank Hồ Chí Minh phát mại 04 quyền sử dụng đất, công trình xây dựng trên đất và cây trồng tại thôn 03, xã Lộc Quảng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng (Lần 7)
Địa chỉ
Pháp lý

Đầy đủ.

Tình trạng

 1. Tài sản thứ 1: Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất

- Công trình xây dựng trên đất:

+ Nhà văn phòng : Cấp 4, Diện tích 178 m2 – Trệt

+ Nhà kho vật dụng : Cấp 4, Diện tích 292,5 m2 – Trệt

+ Nhà xưởng 1: Cấp 3, Diện tích 3.000 m2 – Trệt

+ Nhà xưởng 2: Cấp 3, Diện tích 3.000 m2 – Trệt

- Quyền sử dụng đất:

+ Thửa đất số: 32 . Tờ bản đồ số : 02

+ Diện tích: 12.741m2.

+ Hình thức sử dụng riêng: 12.741 m2.

2. Tài sản thứ 2: Quyền sử dụng đất

- Thửa đất số: 203. Tờ bản đố số: 02

- Diện tích: 3.200 m2.

- Hình thức sử dụng riêng: 3.200 m2.

- Đất trồng cây lâu năm và cây trồng trên đất.

3. Tài sản thứ 3 : Quyền sử dụng đất

- Thửa đất số: 34. Tờ bản đồ số: 02

- Diện tích: 2.920 m2.

- Hình thức sử dụng riêng: 2.920 m2.

- Đất chuyên dùng cùng cây trồng trên đất

4. Tài sản thứ 4: Quyền sử dụng đất

- Diện tích: 5.100 m2.

- Hình thức sử dụng riêng: 5.100 m2.

- Đất chuyên dùng cùng cây trồng trên đất

5. Tài sản thứ 5: động sản (máy móc thiết bị) đã qua sử dụng

- Hệ thống điện 3 pha

- Máy sấy 1: 01 cái

- Máy sấy 2:01 bộ

- Ống quay chè gas: 10 cái

- Lò sấy: 01 cái

- Quạt bồ: 12 Cái

- Máy sàng 5 tầng: 01 cái

- Ống lưới: 02 cái

- Ống quay chè nho:12 cái

- Mày sàng tách cọng: 03 cái

- Mày sàng lắc:01 cái

- Băng tải: 01 cái

- Ống xào: 01 cái

- Ống quay chè cui: 16 cái

- Cối vò nhỏ: 06 cái

- Cối vò lớn: 05 cái

- Máy phát điện 125 KVA: 01 máy

- Hệ thống băng tải: 04 bộ

- Quạt hút :01 bộ

Giá bán
Đơn vị
Phương thức thanh toánBán đấu giá với giá khởi điểm 6.876.929.160 đồng (Sáu tỷ tám trăm bảy mươi sáu triệu chín trăm hai mươi chín ngàn một trăm sáu mươi đồng)
Thời hạn thanh toán
Liên hệ

Vietcombank Chi nhánh Hồ Chí Minh - Phòng Khách hàng doanh nghiệp 1

Địa chỉ: Lầu 4, Tòa nhà VBB, số 5 Công Trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Cán bộ phụ trách: Anh Vũ, điện thoại 0903.919.332, hoặc Anh Quang, điện thoại 0933.688.579.

Thông tin khác

Kế hoạch bán đấu giá tài sản cụ thể như sau:

- Tiền đặt trước: 343.846.500 đồng (Ba trăm bốn mươi ba triệu tám trăm bốn mươi sáu ngàn năm trăm đồng).

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 28/08/2018 đến ngày 29/08/2018.

- Thời gian, địa điểm đấu giá: Vào lúc 10 giờ ngày 31/08/2018 tại Chi Cục thi hành án dân sự huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cụ thể theo Quy chế cuộc đấu giá khi mua hồ sơ đấu giá.

- Thời gian trưng bày tài sản, tham khảo hồ sơ, đăng ký mua: Từ ngày niêm yết đến 16 giờ 30 ngày 28/08/2018 tại Trung Tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng – CN TP Bảo Lộc.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Liên hệ trực tiếp tại Trung Tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng – Chi Nhánh TP Bảo Lộc (Địa chỉ: Hẻm 151 Hà Giang, Phường 1, Tp Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Số điện thoại: 0972729100 – 02633.820.282)

Thông tin chi tiết

 

Các thông tin khác