Nhu cầuVietcombank Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh công khai lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
Địa chỉ
Pháp lý
Tình trạng
Giá bán
Đơn vị
Phương thức thanh toán
Thời hạn thanh toán
Liên hệ
Thông tin khác
Thông tin chi tiết

Vietcombank Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản trên đất. Chi tiết xem tại đây!

 

Các thông tin khác