Nhu cầu bán nợVietcombank Chi nhánh Tân Bình Dương bán khoản nợ của Công ty CP Thương mại vận tải XNK Minh Anh
Tên, địa chỉ bên nợ

Địa chỉ: 259/17 Đường TL 15, Khu phố 3C, phường Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh

Ngành nghề: Thương mại hàng xăng dầu

Giá trị khoản nợ

- Giá trị ghi sổ khoản nợ tính đến hết ngày 24/03/2019:  42.665.773.610 VND, bao gồm:

+ Nợ gốc: 32.700.000.000 VND (bằng chữ: Ba mươi hai tỷ, bảy trăm triệu đồng)

+ Nợ lãi: 6.758.908.333 VND (bằng chữ: Sau tỷ, bảy trăm năm tám triệu, chín trăm linh tám ngàn, ba trăm ba mươi ba đồng)

+ Lãi phạt: 3.206.865.277 VND (bằng chữ: Ba tỷ, hai trăm linh sáu triệu, tám trăm sáu năm ngàn, hai trăm bảy mươi bảy đồng)

- Tài sản bảo đảm khoản nợ:

 + Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại số 232/25-27 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

+ Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại số 232/29 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

+ Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại số 3B Lạc Long Quân, Phường 2, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

 

Giá bán dự kiến
Đơn vị
Tài sản bảo đảm khoản nợ

 Đầy đủ

Phương thức bán nợBán đấu giá/ thỏa thuận
Thời hạn gửi văn bản đề nghị mua nợ
Liên hệ

Vietcombank Chi nhánh Tân Bình Dương - Phòng KHDN

Địa chỉ: 16 Lê Trọng Tấn, Khu phố Bình Đường 2, phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Cán bộ phụ trách: anh Cường 0912 299 124

Thông tin khác
Thông tin chi tiết

 

Các thông tin khác