Nhu cầu bán nợVietcombank Chi nhánh Chương Dương phát mãi 02 Quyền sử dụng đất tại thôn Mạch Lũng, xã Đại Mạch, huyện Đông Anh và tại thôn Ngọc Trì, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội
Tên, địa chỉ bên nợ
Giá trị khoản nợ

Tài sản 1:

- Tên tài sản: thửa đất số 14, tờ bản đồ số 11 tại thôn Mạch Lũng, xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, diện tích 681mtheo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BG 502221 do UBND huyện Đông Anh – thành phố Hà Nội cấp ngày 23/08/2011.

- Tài sản gắn liền với đất: 01 căn nhà mái ngói và 01 nhà mái tôn đã cũ, không được cấp GPXD và không được ghi nhận trên GCN quyền sử dụng đất.

- Giá khởi điểm: 5.700.000.000 đồng (Năm tỷ bảy trăm triệu đồng).

Tài sản 2:

- Tên tài sản: thửa đất số 1562, tờ bản đồ số 05 tại thôn Ngọc Trì, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, diện tích 54mtheo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB 735248 do UBND huyện Mê Linh – thành phố Hà Nội cấp ngày 26/07/2010.

- Giá khởi điểm: 324.000.000 đồng (Ba trăm hai mươi tư triệu đồng).

Giá bán dự kiến
Đơn vị
Tài sản bảo đảm khoản nợ

 Đầy đủ

Phương thức bán nợBán đấu giá
Thời hạn gửi văn bản đề nghị mua nợ
Liên hệ

Vietcombank Chi nhánh Chương Dương

Địa chỉ: 564 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Liên hệ:           Bà Chu Lê Phương, điện thoại 091 256 7274

Bà Nguyễn Thị Hương Giang, điện thoại 091 802 4819

Ông Vũ Đức Quang, điện thoại 098 665 0689

Thông tin khác

- Bước giá: 1.000.000 VND (Một triệu đồng).

- Tiền đặt trước: tài sản 1 đặt trước 300.000.000 VND/hồ sơ (Ba trăm triệu đồng), tài sản 2 đặt trước 30.000.000 VND/hồ sơ (Ba mươi triệu đồng). Nộp trước thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá.

- Tài khoản nhận tiền đặt trước:

  +Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Đông Đô.

  +Số tài khoản: 0541.000.330.355 tại Vietcombank Chi nhánh Chương Dương

  +Nội dung: Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá theo thông báo số 190405-01/TBĐGTS-DDA

- Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 VND/hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng một hồ sơ)

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

- Hình thức bán đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp

- Địa điểm bán đấu giá: Tại Phòng 502, Toà 17T3, Hoàng Đạo Thuý, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Thông tin chi tiết

 

Các thông tin khác