Nhu cầuVietcombank Chi nhánh Nam Định phát mãi quyền sử dụng đất tại thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
Địa chỉ
Pháp lý

 Đầy đủ

Tình trạng

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BG 544325 do UBND huyện Giao Thủy tỉnh Nam Định cấp ngày 04/01/2012. Thửa đất số 447, tờ bản đồ số: 13, diện tích: 95 m2.

+ Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

 

+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài

 

+ Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

 

+ Tài sản gắn liền với đất: Không

 

+ Địa chỉ thửa đất: TDP Cồn Tàu Nam, thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

 

Giá bán
Đơn vị
Phương thức thanh toánBán đấu giá với giá khởi điểm là 617.000.000đồng (Sáu trăm mười bảy triệu đồng).
Thời hạn thanh toán
Liên hệ
1. Vietcombank Chi nhánh Nam Định
 

629 Trần Hưng Đạo, phường Lộc Vượng, thành phố Lộc Vượng, tỉnh Nam Định

 

Liên hệ: Ông Phùng Hoài Nam, điện thoại: 0986156288

 

2. Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định

 

Số 169, Mạc Thị Bưởi, thành phố Nam Định, điện thoại 02283836335

Thông tin khác
- Thời hạn bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 31/7/2019 đến ngày 19/8/2019
 

- Thời hạn xem tài sản: Ngày 12 và 13/8/2019

 

- Thời gian tổ chức đấu giá: 9h00 ngày 22/8/2019

 

-  Số tiền đặt trước: 100.000.000 đồng/ hồ sơ

 

- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/ hồ sơ

 

- Phương thức đấu giá, hình thức đấu giá: đấu giá theo phương thức trả giá lên, bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá  

 

- Đơn vị tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định (số 169 Mạc Thị Bưởi, thành phố Nam Định, điện thoại: 02283.836335)

Thông tin chi tiết

 

Các thông tin khác