Nhu cầuVietcombank Chi nhánh Dung Quất phát mại 01 quyền sử dụng đất tại phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Địa chỉ
Pháp lý

 Đầy đủ

Tình trạng

Thửa đất số 3268, tờ bản đồ số 01 tại Tổ 5, phường Chánh Lộ, thành phố  Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi được cấp theo GCN QSD đất và tài sản khác gắn liền với đất số BB 296841 do UBND thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 02/07/2010, vào sổ GCN quyền sử dụng đất số CH03598:

- Diện tích: 55m2 

- Thời hạn sử dụng đất: lâu dài

- Hình thức sử dụng: sử dụng riêng 

- Mục đích sử dụng: đất ở tại đô thị

- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất

- Giá bán: 1.400.000.000 đồng (Một tỷ bốn trăm triệu đồng)

Giá bán
Đơn vị
Phương thức thanh toánBán đấu giá
Thời hạn thanh toán
Liên hệ

Vietcombank Chi nhánh Dung Quất

Địa chỉ: KCN Đông Dung Quất, Khu Kinh tế Dung Quất, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Cán bộ phụ trách: Nguyễn Cao Tiến , điện thoại 0902.166.732

Thông tin khác
Thông tin chi tiết

 

Các thông tin khác